Google překladač: English Deutsch

Pro zvýšení doby provozuschopnosti jeřábových systémů zkombinovala firma igus, kterou v Česku výhradně zastupuje společnosti HENNLICH, svá klíčová know-how v oblasti kluzných pouzder a energetických řetězů. V řetězu s rolnami P4.1 pro dlouhé pojezdy je vedení jednotlivých článků spolehlivě zajištěno nově vyvinutými bezmaznými kluznými pouzdry. Řetěz P4.1 může být dodán i se zabudovaným senzorem isense monitorujícím stupeň opotřebení.

hennlich obr

Energetické řetězy série P4 s rolnami se dlouhodobě osvědčují při řešení náročných aplikací. Své schopnosti prokázaly ve více než 1 000 aplikacích pro jeřáby a portálové jeřáby po celém světě, u pojezdů až 800 metrů dlouhých, při vysokých rychlostech nad 5 m/s a v milionech cyklů. To vše při zachování minimálních vibrací a nízké hladiny hluku.

„Použití rolen integrovaných v článcích řetězu snižuje tření na minimum a významně prodlužuje životnost. Díky vzájemnému posunutí horní a dolní větve řetězu se plastové rolny nevalí přes sebe, ale vedle sebe, což zajišťuje plynulý pohyb řetězu. Toto uspořádání snižuje koeficient tření a s ním i použitou hnací sílu," upřesnil Jan Švarc, manažer pro energetické řetězy igus ve firmě HENNLICH.

Uživatelé jako např. největší světový výrobce jeřábů ZPCM se spoléhají na řetězy s rolnami již mnoho let. S novými bezmaznými a bezúdržbovými ložisky vyrobenými z vysoce výkonných plastů se posunuly možnosti tohoto řetězu ještě dále.

Novinka P4.1: Spojení dvou klíčových know-how
Od roku 1964 firma igus vyrábí a vyvíjí vysoce výkonná plastová bezmazná ložiska a energetické řetězy. Díky zkušenostem v obou oblastech a navazujícímu výzkumu nových plastových příměsí byli vývojáři schopni optimalizovat řetěz P4.1 tak, aby zvýšili jeho spolehlivost a dostupnost. V každé spojovací části článku řetězu je bod pro upevnění ložiska. Řetězy jsou nově vybaveny bezúdržbovými tribo-polymery, které více než zdvojnásobují životnost. Díky tomu mohou být například přístavní kontejnerové jeřáby v provozu více než 15 let nebo 20 000 hodin. To vše při minimální údržbě a vysoké spolehlivosti.

www.hennlich.cz