Google překladač: English Deutsch

Průmysl 4.0 mění od základu výrobní procesy – a to i v oblasti svařovací techniky. Hledají se nové funkce a schopnosti, které zajistí optimální integraci svařovacích systémů do propojené a počítačově řízené továrny budoucnosti. Pro společnost Fronius představuje „čtvrtá průmyslová revoluce" již mnoho let prožívanou skutečnost: už v roce 1997 tento podnik vyvinul první digitální svařovací zdroj na světě a v oblasti digitalizace a propojení v rámci svařovací techniky je od té doby technologickou jedničkou. Jeho portfolio zahrnuje mnoho řešení, s nimiž mohou uživatelé pracovat rychle, intuitivně a pružně.

fronius PW TECHNICAL-R

Průmysl 4.0 vytváří výrobní procesy od základu transparentněji, rychleji a jistěji. Díky tomu lze i malé série vyrábět hospodárně a s konstantně vysokou kvalitou. Tento výraz označuje rozsáhlou digitalizaci a propojení: lidé, počítače, stroje, výrobní zařízení, součástky, suroviny a hotové výrobky jsou spolu po celém světě propojeni a mohou vzájemně komunikovat. Je to umožněno stále výkonnějšími procesory, senzory a řídicími komponentami, jejichž prostřednictvím lze tyto složité systémy spolehlivě ovládat. Veškeré relevantní údaje o výrobcích a procesech proto musí být zpřístupněny v digitální podobě a musí být k dispozici všem entitám, které jsou do tohoto procesu zapojeny. Svařovací technika jako ústřední část mnoha hodnotových řetězců zde hraje významnou roli.

I zaměření výrobců svařovacích zdrojů se proto mění: po desítky let byla klíčem k úspěchu přeměna proudu, zatímco dnes je to digitalizace svařovacího procesu. Hnací silou rozvoje v budoucnu bude komunikace, kontrola dat v reálném čase, ukládání dat, kybernetická bezpečnost a inteligentní rozhraní člověk-stroje. Dominantní roli budou hrát softwarové nástroje, které například optimalizují parametry nebo spravují spotřební díly. Hardware je naproti tomu odsunut do pozadí. Jeho bezchybná činnost se předpokládá jako samozřejmá věc.

Pro společnost Fronius je digitální transformace pevnou součástí podnikové strategie. Jako technologická jednička přinesla před 20 lety na trh TransPuls Synergic (TPS) – první plně digitalizovaný svařovací zdroj – a již několik let poté zahájila vývoj další generace. Ta je od roku 2013 k dispozici pod označením TPS/i a je osazena vysoce výkonným procesorem a vysokorychlostní sběrnicí. Uživatelé proto mohou přenést více dat za kratší čas – a to je důležitou podmínkou iniciativy Průmysl 4.0. Také nově vyvíjené výrobky obchodní jednotky Fronius Perfect Welding v současné době vznikají ve znamení propojení a digitalizace. Uživatelé proto využívají výhody plynoucí z rychlejší, flexibilnější a zřetelně méně nákladné realizace.
WeldCube: Analýza svařovacích dat a zlepšování procesů
V oblasti svařovací techniky je zpracování a analýza dat na vzestupu: moderní svařovací systémy zaznamenávají informace o proudu, napětí či rychlosti drátu, o rychlosti a době svařování a také o korekci oblouku, korekci dynamiky nebo číslech programových bloků (jobů). Na základě těchto dat lze optimalizovat procesy a předcházet chybám. Kromě toho mohou uživatelé bez problémů integrovat svařovací systémy do propojeného a automatizovaného výrobního prostředí. Společnost Fronius proto vyvinula systém pro dokumentaci a analýzu dat WeldCube. Zpracovává nejdůležitější informace týkající se svařování a dává je k dispozici v přehledné podobě. Od roku 2018 je tento systém k dispozici také jako varianta On Premises, tedy jako čistě softwarové řešení.

Díky celé řadě funkcí nabízí systém WeldCube mnoho možností použití: aktuální hodnoty každého svařovacího zdroje pro jednotlivé svary je možné dokumentovat jak ve vztahu ke konkrétnímu zařízení, tak i souhrnně na úrovni dílů. Lze je kontinuálně sledovat a vyhodnocovat. Rovněž lze monitorovat požadované hodnoty, např. data programových bloků (jobů), která systém eviduje po celou dobu životnosti svařovacího systému. V kombinaci s novou platformou svařovacích zdrojů TPS/i od společnosti Fronius je navíc možné joby centrálně vytvářet, upravovat a porovnávat. Veškeré hodnoty lze exportovat v různých formátech souborů nebo je přímo tisknout. Inteligentní statistické funkce a funkce filtrování umožňují provádět individuální analýzy, které se plně řídí specifickými požadavky uživatele. Lze je pak také integrovat na osobní řídicí panel. V každé síti je možné propojit s jednou instalací systému WeldCube až 50 svařovacích zdrojů a zobrazovat výsledky v počítači nebo mobilním zařízení, jako je tablet či smartphone. Systém WeldCube podporuje vysoce kvalitní výrobu a napomáhá trvalému zlepšování procesů a měřitelnému snižování nákladů.

Virtual Welducation: Nejjednodušší vstup do světa svařování
Společnost Fronius se snaží zjednodušit a zatraktivnit výuku svařování, která je náročná z hlediska materiálu a nákladů, a proto pod názvem Virtual Welducation nabízí řešení, která uživateli virtuálním způsobem přibližují svět svařování. Srdcem koncepce je simulační platforma Virtual Welding, která umožňuje realisticky trénovat různé ruční i robotizované svařovací procesy bez použití drahého spotřebního materiálu a bez nebezpečí poranění. Na PC-terminálu s obrazovkou a ukládacím prostorem uživatel umístí svařenec z plastu a svařovacím hořákem, který se vzhledem a funkcí téměř neliší od originálu, vytváří virtuální svarový šev, který se graficky znázorňuje na obrazovce. Realistický pohled na prováděnou práci umožňují 3D brýle. Volitelně lze platformu Virtual Welding rozšířit také o svářečskou kuklu s integrovanými brýlemi.

Ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky je jednoduché a intuitivní. Podporu pro studenty svařování zajišťuje virtuální učitel „Ghost", který jim poskytuje cenné rady a pomoc. Výsledky se vyhodnocují objektivně podle konkrétních bodů – přispívá to k transparentnosti a zvyšuje se tak motivace. Kromě toho mohou školitelé digitálně zaznamenávat své osobní know-how a dovednosti a ukládat je v systému. Tímto způsobem lze cvičení vytvářet individuálně a přizpůsobovat je konkrétním znalostem účastníků. Platforma Virtual Welding se již úspěšně etablovala v odborných učilištích, školicích střediscích, technických školách či institutech a sdruženích zabývajících se svařováním.

V rámci podpory virtuálního vzdělávání vyvinula společnost Fronius aplikaci Virtual Welducation Basic. To, co je v oblasti svařování dobré vědět, přenáší do smartphonu nebo tabletu a umožňuje interaktivně se sžít s informacemi o výrobcích. Tento program hravou formou spojuje poznávání hmoty prostřednictvím her a kvízů s využíváním rozšířené reality pro virtuální svařování od společnosti Fronius – pod názvem MagicFolder. Ovládání systému MagicFolder je opravdu snadné a využívá se v kombinaci s novou brožurou Virtual Welding: každá stránka je opatřena značkami v podobě obrázků. Chce-li čtenář zobrazit další informace, jednoduše prostřednictvím fotoaparátu smartphonu nebo tabletu načte tyto značky, a má k dispozici aplikační videa o platformě Virtual Welding, 3D simulaci svařovacího procesu či vysvětlení nejdůležitějších předností virtuálního školení svařování. Prostřednictvím aplikace s kvízy si uživatel hravou formou vytváří základní svařovací know-how. Hra zprostředkovává první zkušenosti se samotným svařováním. Bodový systém a různé úrovně pak zvyšují motivaci. Aplikace Virtual Welducation Basic je pro systémy Android a iOS k dispozici bezplatně.

WeldConnect: Na stopě řešení prostřednictvím aplikace
Aplikace WeldConnect společnosti Fronius poskytuje uživateli podporu při ručním svařování tím, že identifikuje vhodné parametry pro příslušné použití. Uživatel navíc zadává používaný svařovací zdroj včetně svařovacího procesu, tloušťky materiálu, rychlosti svařování a geometrie svaru a také základní materiál, přídavný materiál a ochranný plyn. Zadávání údajů probíhá buď ručně, nebo skenováním QR kódů na příslušném materiálu pomocí smartphonu. Aplikace WeldConnect z těchto údajů rychle a přesně vypočítá odtavný výkon a traťovou energii a vygeneruje návrh vhodného řešení svařování. Přístup ke svařovacímu zdroji ani odhadování správných parametrů tedy již nejsou potřebné. Výsledky lze také uložit a přenést je bezdrátově jako job do svařovacího zdroje TPS/i nebo je prostřednictvím e-mailu sdílet s přáteli a kolegy. Uživatelé tedy mohou využívat výhody v podobě snadného ovládání, řízeného procesu, a tudíž i rychlé konfigurace vhodných řešení svařování. Aplikace WeldConnect je navíc bezplatně k dispozici v němčině a angličtině pro zařízení se systémy Android a iOS.

Fronius PW TECHNICAL-Ra

Fronius PW TECHNICAL-RbKalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..