Google překladač: English Deutsch

Výsledky analýzy životního cyklu střídače Fronius Tauro hovoří samy za sebe: Přínos pro životní prostředí převyšuje náklady až 52krát a maximálně za 10 měsíců již vyrobil více energie, než se spotřebovalo na jeho výrobu. To jsou jen dva z mnoha vynikajících výsledků analýzy životního cyklu, které ukazují, že projektový střídač Fronius Tauro je „Designed to perform".

Fronius 1 SE PPIC Fronius T

Odborníci na udržitelnost ze společnosti Fronius osm měsíců analyzovali životní cyklus projektového střídače Fronius Tauro. Sledovali všechny kroky od nákupu surovin přes výrobu a používání až po likvidaci na konci životního cyklu výrobku. Zkoumali i ty nejmenší detaily: „Vyhodnotili jsme 960 komponent s 5 050 součástkami, a dokonce jsme díly leptali v kyselině sírové, abychom mohli ještě přesněji určit hmotnost obsažených polovodičů a zlatých součástek," působivě popisuje David Schönmayr, vedoucí projektu, R&D Fronius International GmbH.

Vědecky doložená udržitelnost
Celkem 8 400 výsledků bylo následně zkontrolováno renomovaným institutem IZM Fraunhofer v souladu s normami ISO 14040 a 14044. „Jedná se o vědecky prokázanou udržitelnost. Pracujeme na základě faktů, protože chceme vědět, jak si stojíme. Získané výsledky hodláme zapracovat do budoucích výrobků," vysvětluje D. Schönmayr.
Také Karsten Schischke z institutu IZM Fraunhofer je přesvědčena o výsledcích: „Ekobilance není samoúčelná, ale slouží k cílené identifikaci možností ke zlepšení životního cyklu. Přesně toho bylo dosaženo analýzou životního cyklu střídače Tauro [...]: Podrobná analýza nejen potvrzuje významný pozitivní přínos fotovoltaických střídačů k ekologické transformaci energetického sektoru, ale také zpracovává stěžejní body pro další potenciál zlepšení z hlediska ochrany klimatu i oběhového hospodářství."

Ekobilance přináší vynikající výsledky
Výsledky jsou působivé: Doba návratnosti klimatických dopadů (CO2 payback time), tj. doba, po kterou je střídač klimaticky neutrální, se v závislosti na scénáři pohybuje mezi pěti měsíci a dvěma roky. Fronius Tauro dosahuje špičkových hodnot také v oblasti energetické amortizace. Tento projektový střídač potřebuje méně než jeden rok (0,34 až 0,83 roku), aby vyrobil více energie, než bylo spotřebováno na jeho výrobu. Kromě toho se díky střídači Fronius Tauro ušetří až 223 097 kg CO2-e. To odpovídá až 200 letům mezi Vídní a New Yorkem.
Fronius 2 SE PPIC Fronius CPro účely analýzy životního cyklu byly některé součásti dokonce leptány v kyselině sírové, aby bylo možné ještě přesněji určit hmotnost obsažených polovodičů a zlatých součástek. (Digitální optická mikroskopie čipu)

„To je jeden z hlavních rozdílů mezi společností Fronius a ostatními výrobci. Výrazně se odlišujeme zcela transparentní udržitelností výrobků. Jsme průkopníky v oboru, a to jak z hlediska úrovně podrobnosti, tak z hlediska konzistence ekobilance. A chceme systémy s nejlepší uhlíkovou stopou," říká Martin Hackl, Global Director Marketing & Sales obchodní jednotky Solar Energy, Fronius International GmbH.

Od použitého recyklovaného materiálu až po opravitelnost
„Naši zákazníci stále častěji požadují výsledky hodnocení životního cyklu. Chtějí vědět, kolik recyklovaného materiálu je v jejich střídači a jak je to s jeho opravitelností," prozrazuje Martin Hackl.
Fronius Tauro je zcela a plně opravitelný. Téměř každý díl lze vyměnit, což má navíc pozitivní vliv na životnost. Například když se po deseti letech vymění výkonový díl, jsou emise CO2 do 150 kg. Naproti tomu u konkurence je nutné vyměnit celý střídač, takže do ovzduší se uvolní mnohonásobně více CO2. Tato jedinečná možnost výměny výkonového dílu je pro zákazníky společnosti Fronius faktorem absolutního komfortu a navíc prospívá životnímu prostředí.

Fronius a SchonemayrDavid Schönmayr, vedoucí projektu, R&D Fronius International GmbH

Fronius HacklMartin Hackl, Global Director Marketing & Sales

Obchodní jednotka Solar Energy
Obchodní jednotka Solar Energy společnosti Fronius, založená v roce 1992, letos slaví 30 let existence. Pod heslem „Energize your life." vyvíjíme inovativní řešení, díky kterým lze hospodárně a inteligentně vyrábět, uchovávat, distribuovat a spotřebovávat sluneční energii. Obchodní jednotka Solar Energy společnosti Fronius umožňuje využívat každý den 24 hodin slunce a je průkopníkem budoucnosti umožňující hodnotný život, v níž energie z obnovitelných zdrojů stoprocentně pokrývá celosvětovou spotřebu. Udržitelný vývoj a výroba našich řešení probíhají v plné míře v Evropě – především v Rakousku. Po celém světě je obchodní jednotka Solar Energy společnosti Fronius zastoupena 26 pobočkami a u svých dosud nainstalovaných střídačů se může chlubit celkovým výkonem více než 25 GW. Distribuce probíhá prostřednictvím globální kompetenční sítě montážních, servisních a prodejních partnerů.

O společnosti Fronius International GmbH
Společnost Fronius International GmbH je rakouská rodinná firma se sídlem v Pettenbachu a dalšími pobočkami ve Welsu, Thalheimu, Steinhausu a Sattledtu. Původní regionální podnik jednoho muže založený roku 1945 Günterem Froniusem je dnes globálním hráčem s více než 5 660 zaměstnanci po celém světě a působí v oborech: svařovací technika, fotovoltaika a nabíjecí technika. Díky 36 mezinárodním společnostem Fronius a prodejním partnerům ve více než 60 zemích dosahuje podílu exportu 92 procent. Inovativní výrobky a služby a také 1 321 aktivních patentů zajišťují společnosti Fronius pozici inovační jedničky na světovém trhu.

www.fronius.com