Google překladač: English Deutsch

Výskyt kvadrantových chyb při kruhové interpolaci je u obráběcích strojů známým problémem. Díky inovativnímu řešení NSK je možné nežádoucí důsledky tohoto jevu významně zmírnit. Jako první světový výrobce vyvinula společnost NSK technologii schopnou stabilizovat třecí síly při reverzaci směru pohybu kuličkového šroubu, což podstatně snižuje náchylnost ke kvadrantovým chybám.

Coroll 1 39252 Machine-tool

Coroll 3 39252 Circulation-

Kruhová interpolace je jednou ze základních funkcí CNC obráběcích strojů, jako jsou obráběcí centra, frézovací stroje, nebo stroje pro elektroerozivní obrábění (EDM). Kruhová interpolace, definovaná jako pohyb po kruhovém oblouku, vyžaduje přesnou koordinaci dvou os stroje současně. V průběhu kruhové interpolace dochází při reverzaci pohybu kuličkového šroubu k nepravidelným změnám třecích sil, které způsobují odchylky od požadované dráhy. Tyto odchylky dráhy, známé jako kvadrantové chyby, zanechávají na povrchu obrobku mikroskopické nedokonalosti, jakými jsou například pruhové stopy nebo různé nerovnosti.
V odvětvích, jako jsou výroba forem a nástrojů nebo přesné obrábění dílců, požadují výrobci stále vyšší úroveň přesnosti a jakosti povrchu, což zase zvyšuje nároky na přesnější posuvy os obráběcích strojů. Běžným způsobem řešení tohoto problému je softwarová kompenzace servopohonů. Nepravidelné změny třecích sil, k nimž dochází při reverzaci pohybu kuličkového šroubu, je však obtížné předvídat a software je nedokáže plně kompenzovat. To vyvolává poptávku po zásadnějším vylepšení chodu kuličkových šroubů.
Společnost NSK řeší tento problém vlastní proprietární regulací třecí síly a využitím vysoce přesné technologie měření i vyhodnocování. Výsledná vylepšení významně snižují vliv změn třecích sil, které se přirozeně vyskytují u kuličkových šroubů při reverzaci jejich pohybu. Osazení obráběcích strojů kuličkovými šrouby s novou technologií NSK zajistí jejich uživatelům dosažení vyšší kvality povrchu při obrábění forem a vysoce přesných dílů. Díky tomu se zkracuje doba potřebná na finální úpravu povrchů (broušením, leštěním), což přináší úspory času i energie. Použití inovovaných kuličkových šroubů NSK bude přínosem pro všechny obráběcí stroje, které vyžadují přesné polohování.
Coroll 4 39252 Generation 3
Dodavatelem ložisek, kuličkových šroubů a lineárního vedení NSK v Česku je společnost Coroll, která disponuje největším skladem produktů NSK ve střední Evropě. Coroll je tradičním dodavatelem výrobcům obráběcích strojů, kterým poskytuje komplexní servis. Vedle bohaté sortimentní nabídky to jsou konzultační služby poskytované týmem zkušených odborníků i efektivní logistika.

www.coroll.cz