Google překladač: English Deutsch

Společnost NSK publikovala novou brožuru s detaily o nedávno uvedené řadě válečkových ložisek NUB pro stroje na kontinuální lití. Jsou v něm zahrnuty informace o pěti, do výroby nově uvedených velikostech ložisek vhodných pro nejčastěji používané průměry hřídelí používaných u strojů na kontinuální lití. Dostupná jsou ložiska o vnitřních průměrech 120, 130, 140, 150 a 160 mm. NSK nyní pracuje na vývoji dalších velikostí ložisek této řady, které budou na trh uvedeny v nejbližší době.

nsk 001

Válečková ložiska NUB jsou určena specificky pro vysoce náročné aplikace v hutnictví, zvláště u nepoháněných vodicích válců licího proudu v chladicí sekci předlitků, stejně jako v sekci rovnání bram.

Válečková ložiska NUB nabízejí uživatelům mnoho unikátních předností. Například mohou kompenzovat nejen tepelnou roztažnost hřídele, ale také vyrovnat nesouosost vodicích válců licího proudu až dvanáct úhlových minut. A co je zvláště důležité, na rozdíl od konkurenčních ložisek pro stroje na kontinuální lití dokážou ložiska řady NUB tyto funkce plnit současně. Podrobněji vysvětleno: posun vnitřního kroužku proti vnějšímu kompenzuje délkovou tepelnou roztažnost hřídele, a to bez omezení možnosti kompenzovat nesouosost. Vyrovnání zajišťuje speciálně navržená vniřní konstrukce se speciálním profilem kroužků a válečků.

Ve strojích na kontinuální lití prochází odlitek různými sekcemi, které se navíc mohou skládat z různých segmentů. Jakmile odlévaný polotovar opustí krystalizátor, je zpracováván v chladicí sekci zahrnující tažné a ohýbací válce, a dále prochází sekcí rovnání do sekce vodorovného dopravníku, na jehož konci je kontinuální odlitek rozdělen na požadované délky a nechává se dochladnout. Jeden licí proud může mít deset až sedmnáct segmentů rozdělených do různých sekcí.

V typickém licím proudu jsou stovky ložisek, a to ještě nebereme v úvahu to, že některé linky kontinuálního lití mají dva paralelní proudy. Ložiska jsou z hlediska provozu kritická. Ovšem ložiska musí odolávat velmi obtížným pracovním podmínkám: nejen velkému mechanickému namáhání, ale také chladicí vodě v podobě tekutiny i mlhy. Pro tradiční válečková ložiska je problematická také velmi malá rychlost pohybu válcovací stolice (méně než 10 otáček za minutu), protože jejich konstrukce je velmi náročná na zajištění mazání.

Na rozdíl od běžných valivých ložisek se v ložiscích NUB vyskytuje jen čistě valivé tření, protože převažující je čárový kontakt valivých prvků s oběžnou dráhou. Celkové tření v ložisku je proto menší a nižší je také opotřebení. Další výhodou je jednoduchá instalace: použitý pojistný kroužek zabraňuje nechtěnému rozpadu uložení při montáži nebo demontáži a manipulaci.

Ve srovnání s ložisky řad předchozí generace mohou ložiska NUB od NSK dosáhnout až trojnásobné životnosti, a to i v náročných pracovních podmínkách, jimž jsou vystavena ve vodicích válcích licího proudu. Proto tato ložiska pomáhají zajišťovat cenově výhodnou, kontinuální a vysoce produktivní výrobu kontinuálně litých ocelových profilů se sníženými náklady na provoz technologických zařízení.

Nový leták pro řadu válečkových valivých ložisek je dostupný on-line na:

www.nsk-literature.com/en/nub-series

nsk 002