Google překladač: English Deutsch

Optimalizovaná dělená válečková ložiska od NSK, určená speciálně pro konvertory a linky kontinuálního lití, poskytují mnohé výhody jako např. o 30% delší válečky umožňující přenést vyšší zatížení. Prodlužuje se tím interval mezi výměnami ložisek, a to pomáhá koncovým uživatelům zkracovat celkovou dobu odstávek.

nsk1

Další výhodou optimalizovaných ložisek je nově vyvinuté labyrintové těsnění, zabraňující vniku nečistot do ložiska bez ohledu na to, jak jednotlivé části ložiska při změnách teploty zvětšují nebo zmenšují své rozměry. Inovovaná konstrukce zajišťuje stálý kontakt těsnicího břitu s vnějším povrchem vnitřního kroužku ložiska.

Vyšší únosnost dělených ložisek od NSK umožňuje použití menších vodících válců a výrazné navýšení jejich počtu. Výsledkem je zvýšená únosnost tratě kontinuálního lití a vyšší produktivita výrobního procesu.

Prodloužený interval výměny ložisek je o něco delší než provozní životnost válců na trati kontinuálního lití. Výsledkem je, že ložiska a válce mohou být měněny současně, a tím se zkracuje doba údržby. Dělená ložiska navíc značně usnadňují údržbu, zkracují dobu odstávek a v souvislosti s tím se snižují celkové náklady na servis. U nových ložisek lze navíc využít další výhodu: mazání olej-vzduch (které nebylo možné realizovat u starších ložisek), jež se stává v oblasti hutnictví běžným.

Zákazníci mohou vybírat dělená válečková ložiska pro průměry hřídele od 100 mm do 190 mm. Větší velikosti ložisek (od 160 mm) se obvykle používají pro uložení vodících válců. Společnost NSK podle individuálních přání zákazníků upraví mazání, chlazení nebo způsob montáže. Ložiska lze využít pro nové stroje, ale jsou vhodná i pro retrofit starších strojů, které tak mohou být modifikovány pro větší zatížení nebo může být prodloužen jejich servisní interval.

nsk2