Google překladač: English Deutsch

Sektor potravinářství je pro společnost NSK, která je jedním z největších světových výrobců valivých ložisek, dlouhodobě ve středu zájmu. Valivá ložiska NSK specifická pro tento obor průmyslu se vyznačují odpovídajícími konstrukčními vlastnostmi. Materiály odolné proti korozi, utěsněná konstrukce a použití maziv s trvanlivostí po celou dobu životnosti ložiska a kompatibilních s potravinami.

nsk1

Nepřetržitý provoz při velkých rychlostech, nejpřísnější hygienické normy a náročné provozní podmínky vyžadují spolehlivá, robustní ložiska, která zaručují, že výroba potravin bude cenově efektivní. Ložiska musí mít zajištěnou vynikající výkonnost a provoz bez údržby, ačkoliv musí odolávat vysokým teplotám, vodě a chemikáliím. Ložiska musí být také bezpečně a spolehlivě zabezpečena před možností kontaminace potravin.

V potravinářství se ložiska používají při manipulaci s výchozími surovinami, v primárních procesech (dělení a míchání), sekundárních procesech (hnětení), v dopravnících, inspekčních zařízeních, pecích a ohřívačích a při balení. Při výrobě nápojů jsou typickými operacemi, kde hrají ložiska zásadní roli, vyfukování lahví, plnění, uzavírání a balení.

Pro usnadnění výběru ložisek pro tyto procesy aktualizovala společnost NSK svůj katalog s názvem "Řešení pro potravinářství a výrobu nápojů". V této obsáhlé publikaci je uveden přehled oboru a význačné požadavky jednotlivých částí potravinářských linek, včetně linek na výrobu nápojů. Jsou zde také představeny klíčové produkty.

Jedním z klíčových produktů jsou ložiskové jednotky Silver-Lube. Ložiskové jednotky Silver-Lube se skládají z kroužků, klece a kuliček z vysoce kvalitní korozivzdorné oceli. Z korozivzdorné oceli jsou také jádro těsnění, ustavovací šrouby, maznice a vložky pro upevňovací šrouby. Dalšími konstrukčními součástmi jsou těsnění z nitrilové pryže, odstřikovací kroužek z korozivzdorné oceli a těleso z termoplastické polyesterové pryskyřice. Ložiska jsou z výroby naplněna mazivem USDA H1, které odolává vysokým teplotám a smí být použito v potravinářském průmyslu.

V katalogu jsou uvedeny také ložiskové jednotky Life-Lube, které kombinují odolnost proti korozi jednotek Silver-Lube s těsněním a mazacími vlastnostmi ložisek Molded-Oil. Co je zvláště důležité, ložiska Life-Lube jsou vhodná do mokrého prostředí, včetně toho, kde se vyskytují zpracovávané kapaliny nebo čisticí chemikálie.

Dalším prominentním produktem v novém katalogu NSK jsou ložiska Molded-Oil. Tato ložiska, široce používaná v potravinářství, nejen zabraňují pronikání nečistot, jako jsou voda a částečky zpracovávaných potravin, do ložiska, ale také úniku maziva z ložiska. Mazivo uniklé z ložiska by mohlo znečistit jiné části stroje a přijít do kontaktu s potravinami. Ložiska Molded-Oil jsou vybavena speciálním materiálem nasyceným mazivem, který se skládá z oleje a polyolefinové pryskyřice, jež vykazuje k oleji velkou afinitu. Matrice uvolňuje mazivo postupně po dlouhou dobu a zajišťuje, že provozní prostředí zůstane čisté, protože z ložiska neuniká žádné mazivo a není třeba žádné domazávání olejem.

Další speciální kapitola katalogu se soustředí na maziva pro potravinářské stroje a uvádí, že společnost NSK jako první na světě uvedla mazivo 100% odvozené z potravinářských surovin. Mazivo H3G má certifikát NSF v kategorii H3 a vyznačuje se vynikajícími mazacími vlastnostmi, velkou vodovzdorností a minimálními úniky do prostředí tam, kde je zařízení vystaveno vodě. Mazivo může být používáno do provozní teploty 90 °C, přičemž varianta H1R má rozsah pracovních teplot zvýšen do 120 °C a varianta H1B do 200 °C. Maziva H1R a H1B jsou halal podle muslimských a košer podle židovských náboženských předpisů.

Aktualizovaný katalog "Řešení pro potravinářský průmysl a výrobu nápojů" je dostupný ke stažení jako elektronická publikace na www.nsk-literature.com, zatím v anglickém jazyce, přičemž další jazykové verze budou následovat.

nsk2