Google překladač: English Deutsch

Společnost NSK představuje řadu pokročilých kuličkových šroubů HTF-SRM vhodných pro vysoké rychlosti, velká zatížení a vysoké teploty. Tyto inovativní kuličkové šrouby jsou ideální pro elektrické vstřikovací lisy, jejichž úkolem je lisovat díly s tenkými stěnami v krátkých výrobních cyklech. Kuličkové šrouby HTF-SRM jsou vhodné pro velké rychlosti a vyznačují se velkou odolností proti vysokým teplotám. Využívají nově vyvinutý recirkulačního systém SRM od společnosti NSK a tepelně odolné materiály všech použitých dílů.

NSK 1 76725 nsk-BS HTF-SRM cmyk 300dpi

Elektrické vstřikovací lisy by měly mít co nejkratší výrobní cykly, aby se zvýšila jejich produktivita. To umožňuje plnit požadavky vyvolané poptávkou po plastových výrobcích, jež pramení z rostoucí populace a zvyšující se životní úrovně v rozvíjejících se zemích. Požaduje se však také schopnost lisovat tenkostěnné díly, aby se snížila spotřeba plastů a zmírnila ekologická zátěž planety v souladu s cíli OSN pro udržitelný rozvoj a iniciativami uhlíkové neutrality.

V tomto kontextu je poptávka po elektrických vstřikovacích strojích, které jsou vybaveny kuličkovými šrouby s velkou únosností, aby bylo možné snáze dosáhnout zkrácení výrobních cyklů i lisování tenkých stěn. Krátký výrobní cyklus však znamená velké provozní rychlosti, které zase vyžadují protiopatření, aby se použité konstrukční díly vypořádaly s velkým množstvím ztrátového tepla.

Společnost NSK tento problém překonala recirkulačním systémem SRM (Smooth Return Metal Coupling). Jedním z technických problémů spojených s vyššími otáčkami je totiž zvýšená síla nárazů kuliček při recirkulaci, která vede k poškození součástí recirkulačního systému a hřídele kuličkového šroubu. Společnost NSK našla řešení optimalizací dráhy recirkulace při použití simulací s využitím digitálního dvojčete.

Výsledný recirkulační systém SRM nabízí plynulou recirkulaci kuliček a lepší tepelnou odolnost, která překonává limity konvenčních plastů. Tuto inovaci podporuje použití tepelně odolných materiálů pro těsnění kuličkových šroubů a komponent s polyolefinovou pryskyřicí.

NSK 2 76725 nsk-BS HTF-SRM 2Comp

Díky těmto pokrokům je přípustná hodnota parametru d-n (průměr hřídele x rychlost otáčení) 200 000, což je o 40 % lepší oproti běžným vysokorychlostním kuličkovým šroubům HTF-SRC společnosti NSK. Navíc maximální provozní teplota je 90 °C a krátkodobá maximální teplota 100 °C: obě hodnoty jsou o 20 °C vyšší než u běžných výrobků NSK. Důležité je, že vnější rozměry šroubu a matice i připojovací rozměry jsou stejné jako u kuličkového šroubu HTF-SRC, což eliminuje potřebu jakýchkoli úprav vstřikovacího lisu při jeho modernizaci.

www.nskeurope.com