Google překladač: English Deutsch

Výrobce svařovaných dílů z plechů hledal řešení, jak prodloužit krátkou životnost pohonů a vodicích prvků svých automatizovaných svařovacích zařízení. Lineární vedení robotizované svářecí pistole v jedné jeho výrobní lince totiž muselo být vyměňováno každé dva nebo tři měsíce. Protože náhradní díly jsou drahé a výměna je spojena také s náklady na čas servisních pracovníků a se ztrátami vyvolanými odstávkou zařízení, výrobce požádal firmu NSK o prověření situace a doporučení, jak se s problémem vypořádat.

nsk1

Odborníci společnosti NSK zjistili, že na trvanlivost vodicích prvků mají nepříznivý vliv rozstřik taveniny a kouř vznikající při svařování. Proto doporučili vyměnit stávající vedení za lineární vedení řady NH v kombinaci s ochranným koncovým těsněním a bezúdržbovou mazací jednotkou K1.

Ochranná koncová těsnění schopná zajistit zvýšení trvanlivosti vedení v automatizovaných svařovacích zařízeních efektivně chrání těsnicí chlopně a zabraňují kontaminaci vnitřního prostoru vedení. Účinkem koncových těsnění je zvýšení kontaktního tlaku mezi povrchem vedení a těsněním. V tomto konkrétním případě firma NSK doporučila použít také mazací jednotku K1, která umožňuje vytvořit olejový film snižující tření při pohybu těsnicích chlopní. Jednotka K1 obsahuje základní matrici ze syntetického materiálu, v jejíchž pórech je zadržováno mazivo. To se kontinuálně uvolňuje, a jednotka tedy nevyžaduje žádnou údržbu.

Pro zvýšení ochrany je povrch lineárního vedení opatřen černým chromováním, které zabraňuje trvalému ulpívání rozstříkávaného materiálu. Rozstřik na vedení ulpívá jen lehce a může být snadno odstraněn při kontaktu s ochranným koncovým těsněním.

Lineární vedení řady NH od společnosti NSK vyřešilo problém zákazníka k jeho plné spokojenosti. Svařovací pistole typu C je v provozu bez jakéhokoliv selhání už více než tři roky. To znamená, že životnost byla prodloužena více než desetkrát.

nsk2