Google překladač: English Deutsch

V rámci svého programu přidané hodnoty AIP pomohla společnost NSK výrobci automobilových komponent optimalizovat mechanismus pohonů obráběcích center. Díky doporučené změně kuličkových šroubů se životnost pohonů prodloužila šestkrát a bylo dosaženo ročních úspor přibližně 266 000 eur.

nsk obr2

Ve španělském závodě vyrábějícím automobilové brzdy pro globální trh je v lineárních pohonech stolů a měničů nástrojů ve velkém množství obráběcích CNC center celkem 117 kuličkových šroubů. Vzhledem k přísným požadavkům a náročným pracovním podmínkám je však životnost kuličkových šroubů v průměru jen šest měsíců. V důsledku nepříznivých podmínek dochází také k neplánovaným odstávkám spojeným se značnými dodatečnými náklady.

Dodavatel se proto obrátil na firmu NSK, aby mu pomohla omezit frekvenci odstávek. V této situaci nabízí NSK zákazníkům podporu v rámci svého osvědčeného programu AIP. Tým odborníků důkladně prozkoumal oběžné dráhy kuliček a stav maziva u tří poškozených lineárních pohonů, aby určil příčiny poruchy. Výsledek: za krátkou životnost kuličkových šroubů může kombinace vysokého zatížení, pronikání řezné kapaliny do šroubu a vysoké pracovní teploty. Jako nápravu doporučili odborníci NSK použít kuličkové šrouby speciálně vyvinuté pro vysoké rychlosti a zatížení. Jejich sortiment zahrnuje kuličkové šrouby s maticemi vyráběnými na zakázku, které přesně odpovídají požadavkům dané úlohy a zaručují velkou axiální tuhost nejen kuličkového šroubu, ale celého pojezdu a tím zvyšují přesnost stroje. Životnost je navíc výrazně prodloužena tím, že se předpětí rozkládá na současně několik kuliček.

Podle doporučení odborníků NSK jsou kuličkové šrouby vybaveny speciálními vysoce účinnými těsněními X1. Tato těsnění zabraňují pronikání řezných kapalin do lineárního pohonu a kontaminaci maziva uvnitř šroubu. Těsnění X1 kromě toho také velmi účinně zabraňují úniku maziva z kuličkového šroubu.

Optimální mazání kuličkových šroubů v nepříznivých podmínkách zaručuje mazací jednotka K1, která umožňuje výrazně prodloužit životnost maziva, a tak snížit náklady na údržbu. Testy prokázaly, že vybrané kuličkové šrouby NSK pro použití v obráběcích centrech ve Španělsku plně vyhovují. Výsledky byly velmi úspěšné: životnost kuličkových šroubů byla prodloužena šestkrát. Navíc po jejich instalaci se již neobjevila žádná neočekávaná závada.

Výrobce automobilových dílů tak ušetří za náhradní díly a navíc se tím výrazně zmenší počet odstávek výroby: celkové roční úspory dosahují přibližně 266 000 eur. Náhrada kuličkových šroubů doporučená odborníky NSK nepřináší žádné výrazné zvýšení ceny a obejde se bez úprav navazujících částí mechanismu stroje.

www.nskeurope.cz