Google překladač: English Deutsch

Součástí nového programu na podporu cash-flow jsou lineární vedení a kuličkové šrouby NSK.
Společnost NSK představila program podpory cash-flow založený na flexibilních skladových zásobách často poptávaných produktů lineární techniky. Tento program, který zahrnuje rozsáhlý sortiment vysoce kvalitních lineárních vedení a kuličkových šroubů NSK, přináší zákazníkům výhodu v tom, že mohou omezit své skladové zásoby, a tím posílit nezbytný cash-flow.

NSK

Udržení vyváženého cash-flow je zásadní pro úspěch v jakémkoliv podnikání, protože umožňuje platit všechny výdaje, daně a poplatky a současně investovat do dalšího rozvoje. Jsou-li prostředky vázány ve skladových zásobách, omezuje to plynulost cash-flow. Právě proto firma NSK hledala, jak pomoci svým zákazníkům ušetřit čas a peníze, a přišla s novou iniciativou týkající se lineární techniky.
Program na podporu cash-flow firmy NSK zákazníkům zajistí u často poptávaných produktů lineární techniky zkrácení dodací doby, a tím možnost snížení vlastních skladových zásob. Pro zajištění flexibility dodávek si zákazníci mohou vybrat mezi měsíčním plánem na základě předpovědí zasílaných firmě NSK a strategií založenou na celoročním poptávaném objemu s předpokládaným objemem dodávek v jednotlivých měsících.
Zákazníci, kteří preferují měsíční předpovědi, mohou firmě NSK jednou měsíčně zasílat klouzavou poptávku. NSK potom na základě předpovědí vyrobí potřebný počet výrobků a drží je ve svém skladě – s uvolňováním ve dvanáctiměsíční periodě.
Při celoroční poptávce posílá zákazník celkovou poptávku na rok s předpokládanou potřebou po jednotlivých měsících. V tomto případě NSK vyrobí a drží na skladě množství podle odhadované měsíční spotřeby, opět s uvolněním za dvanáct měsíců.
V obou případech to znamená, že na skladě je k dispozici pro okamžité dodání potřebný počet kusů, a to zákazníkům umožňuje rozložit data dodávek podle specifických potřeb. Navíc není nutné vázat prostředky ve skladových zásobách u zákazníka. Tyto prostředky mohou být místo toho využity tam, kde jsou nejvíce třeba.

www.nskeurope.com