Google překladač: English Deutsch

Každy, kdo si myslí, že byl inovační potenciál u stacionárních upínacích systémů již delší dobu vyčerpán, by se měl zaměřit na firmu SCHUNK: S 5osým upínačem KONTEC KSX-C2 pokračuje specialista na uchopování a upínání svůj úspěšný příběh řady KSX a poskytuje vysoce přesnému 6strannému obrábění nové impulzy. Již na první pohled je patrný uzký vnější obrys, který usnadňuje přístup se standradními nástroji. Při bližším prozkoumání navíc boduje nová generace mnoha přednostmi: Pomocí aktivní vtahovací síly dosahuje KONTEC KSX-C excelentních výsledků s přímou rovnoběžností a pravými úhly a tím vytváří ideální podmínky pro náročné 6stranné obrábění.

Schunk KONTEC KSX-C2

Upínač s nastavitelným středem určuje také standardy u přípravných časů: Díky rychlovýměnnému systému čelistí, oboustranným čelistem ke zvětšení upínacího rozsahu, stejně jako jedinečnému základnímu upínacímu zdvihu na trhu 130 mm lze svěrák snadno a přesně přestavět na nové spektrum dílů. Za tímto účelem je k dispozici široký program rychlovýměnných čelistí. Existuje také možnost zvětšit upínací rozsah standardizovaným prodloužením spojovací tyče.

Integrované tlumení elastomerem
Upínací síly lze na svěráku KONTEC KSX-C2 nastavit plynule momentovým klíčem. Maxi-málně je možné 40kN s krouticím momentem od 120 Nm. To znamená, že 6stranný profík nabízí na jedné straně mnoho síly pro bezpečné upnutí i v případě minimálních upínacích ploch, na druhé straně dávkované síly za účelem upnutí citlivých dílů. Dlouhý vodicí systém a uspořádání mechanismu upnutí zajišťují v každém případě tuhé, rozměrově stabilní up-nutí. Při obrábění absorbuje integrovaný systém tlumení elastomerů vznikající vibrace, což prospívá kvalitě povrchu obrobků a životnosti nástroje. Jelikož jsou pohon i nastavovací mechanismus 5osého svěráku zcela zapouzdřené, je upínač ideálně chráněn před třískami, nečistotami a chladicím mazivem.

Rozsáhlý standardní program
Bezúdržbový svěrák SCHUNK KONTEC KSX-C2 je k dispozici v pěti délkách základního těla (330 mm, 430 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm) a každý z nich ve dvou výškách (175 mm, 214 mm). Bezproblémově zapadá do modulárního systému pro vysoce efektivní upínání obrobků firmy SCHUNK. Tak může být ve spojení s upínacím systémem nulového bodu SCHUNK VERO-S vyměněn ve vteřině a s maximální opakovatelnou přesností na stole stro-je. Nezbytné upínací čepy jsou upevněny bez použití redukční desky bezprostředně do základního těla 5osého svěráku. Jelikož působí napětí, i při použití upínacího systému nulo-vého bodu nedochází k téměř žádnému ohybovému zatížení základního těla.

www.schunk.com