Google překladač: English Deutsch

V řetězovém kladkostroji DCBS představuje společnost Konecranes and Demag s.r.o. kompaktní kladkostroj se systémem inteligentního řízení, který je určen k montáži, a především k ještě jednoduššímu a bezpečnějšímu spojování dílů. Ve svém základním provedení je DCBS řetězovým kladkostrojem s variabilní rychlostí, který je postaven na osvědčené řadě kladkostrojů DCS. Obvyklé úkoly vykonává tento kladkostroj dokonalým způsobem. Operátor používá ovládací rukojeť D-Grip Servo ke zdvihání nebo spouštění břemene o maximální hmotnosti 160 kg, které probíhá s podporou elektromotoru.

Konecranes 1a mont

Konecranes 2 42117-3Od ostatních řetězových kladkostrojů se pak model DCBS liší integrovanou funkcí balancéru, kterou převzal z elektrického balancéru Demag D-BE. Kladkostroj je díky tomu schopen vést břemena bez ovládání ovladačem. Operátor jednoduše zvedne břemeno do požadované výšky a potom může oběma rukama nastavit přesnou polohu, protože už se nemusí zdržovat „zbytečným ovládáním" na ovládacím panelu. Práce je tak výrazně jednodušší – a to nejenom v případech, které vyžadují přesné nastavení polohy.
Přepínačem nebo automatickým způsobem, v závislosti na vybraném režimu ovládání, jed-notka DCBS přepíná mezi dvěma provozními režimy, „ovládání uchopení" a „ovládání břemen" – cílem je intuitivní ovládání břemene. Kladkostroj je vybaven výkonnými senzory, s jejichž pomocí kladkostroj dokáže toto ovládání dokonale realizovat.
Konecranes 1 40916-3Ruční sílu, kterou musí vyvíjet operátor, snímá systém ovládání uchopení tlakovým snímačem a tuto informaci používá k regulaci zdvihání. Operátor tak nemusí kladkostroj ovládat žádnými tlačítky.
Integrovaný senzor zatížení snímá hmotnost břemene a případné kolísání hmotnosti a na základě těchto hodnot určuje v režimu ovládání břemene požadovaný směr pohybu a rychlost. Operátor se tak může soustředit na posunování břemene do požadované polohy oběma rukama.
V režimu montáže, který je vhodný především při vodorovném spojování komponent, jsou všechny případné nekontrolované pohyby břemene zastaveny a přeměněny na jemné houpání. Komponenty je pak možné snadno spojit k sobě. Rovněž se tím předchází poškozením při nárazech mezi díly; výsledkem je pak také rychlejší práce při montáži.
Čtvrtým provozním režimem kladkostroje DCBS je režim odebrání břemene. Tato funkce je užitečná, například, při výměně nástrojů nebo odebírání dílů z upínacích přípravků nebo zku-šebních lavic. Balancér je možné nastavit tak, aby prováděl zdvihání jen do okamžiku dosažení předem nastavené síly. Přídavná zařízení pro manipulaci s břemenem je tak možné zdvihnout a předepnout – potom je možné břemeno odebrat z upínacího přípravku, aniž by hrozilo nebezpečí jeho pádu nebo náhlého vytažení nahoru. Zároveň je zařízení nebo upínací přípravek chráněn před extrémními silami.
Všechny provozní režimy jsou propojeny s dalšími ochrannými a bezpečnostními funkcemi, například nastavitelnými limity zatížení a rychlosti, které dále zvyšují bezpečnost při práci.
Konecranes 4 montVe spojení s lehkým jeřábovým systémem Demag KBK poskytuje kladkostroj DCBS požadovanou mobilitu pro vodorovnou přepravu břemen.
Kromě svého inovativního přímého ovládání břemene nabízí kladkostroj DCBS řadu kon-strukčních prvků, které zjednodušují jeho ovládání, zvyšují bezpečnost a minimalizují požadavky na servisní zásahy. Patří sem, například, prokluzová spojka s automatickým odpojením podle monitorování rychlosti; tím se předchází permanentnímu prokluzování při přetížení. Protože je brzda umístěna v nosné konstrukci před prokluzovou spojkou, je zamezeno sebemenšímu poklesu břemene, a v případě poruchy automaticky zasáhne brzda.
Celkově všechna tato opatření znamenají, že převodovka a prokluzová spojka nevyžadují preventivní údržbu po dobu 10 let – a že bezpečnostní funkce splňují minimálně požadavky výkonnostní třídy C a kategorie 2 podle normy EN ISO 13849-1.
S tímto funkčním profilem kladkostroj DCBS zjednodušuje práci operátorovi, umožňuje velmi přesnou a bezpečnou manipulaci s břemeny a dokáže plnit i další úkoly nad rámec pouhého zdvihání břemen.

www.demagcranes.cz