Google překladač: English Deutsch

Ve světě automatizace nezůstává kámen na kameni. Doslova vše se podrobuje zkouškám. A jejich účel je jasný: digitální plánování, snadnější a rychlejší instalace a uvádění do provozu, nákladová efektivita a udržitelnost. Murrelektronik vám umožňuje dosahovat těchto neustále se zvyšujících cílů pomocí vynalézavých řešení. Decentralizovaná automatizace v modulárním systému připravuje vaše zařízení na budoucnost a poskytuje vám prostor ve chvíli, kdy kapacita výrobní haly dosahuje svých limitů.

Murr 01 slider 2022murr1

„Vario-X je flexibilní a rozšiřitelná automatizační platforma s maximálním výkonem na všech úrovních. Budoucnost automatizace je založena na efektivních nákladech, a bez řídicích skříní."
Olaf Prein, Head of Global Business Unit Automation at Murrelektronik

Neustále narůstající tempo digitalizace, kratší vývojové cykly, vyšší požadavky zákazníků a rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků – svět automatizace se mění závratnou rychlostí. Společnost Murrelektronik má na všechny tyto požadavky odpověď a představuje své Vario-X, modulární a vysoce flexibilní automatizační platformu, s níž lze poprvé realizovat automatizační funkce zcela decentralizovaně, tj. bez stavby rozváděče. Vario-X přináší senzory a akční členy do přímého prostředí stroje a zajišťuje spolehlivou správu napájení, signálů a dat při bezproblémové integraci decentralizovaných servopohonů. Srdcem systému Vario-X jsou robustní, vodotěsné a prachotěsné moduly s krytím IP 67, které obsahují napájecí zdroj, řídicí jednotku, vypínače, bezpečnostní techniku a moduly IO. Moduly lze jednoduše zacvaknout vedle sebe do neméně robustní základní desky s integrovanými montážními profily. Celou stanici tak lze snadno připevnit ke všem běžným profilovým systémům bez další ochrany a v extrémních případech tato konstrukce udrží i stojícího člověka. Řídicí jednotka Vario-X, vybavená vícejádrovým procesorem, splňuje všechny požadavky a lze ji integrovat jako otevřenou řídicí platformu do všech nadřazených sítí na bázi Industrial Ethernet.

Automatizace 100% bez rozváděče = o 40 % rychlejší instalace
Instalace a zapojení senzorů a akčních členů se provádí podle principu plug-and-play s předem namontovanými konektory M12 a MQ15 bez chyb a v co nejkratším možném čase. Drahé konektory M23 již nejsou potřeba. Tím také odpadají časově náročné, a tudíž drahé instalační práce na rozváděči, jako je odizolování, nastavení koncovek vodičů a jejich připojení. Pokud jedna stanice nestačí pro řízení celého stroje, lze ve stroji decentrálně umístit další stanice a bez problémů je vzájemně propojit, například pro přídavné napájení. Jednotlivé moduly IO lze také instalovat v blízkosti snímačů/akčních členů bez zadní desky, aby bylo možné sbírat signály přímo tam. Tím se zkracuje potřeba přídavných zařízení stroje a výrazně se zjednodušuje kabeláž.
„Vario-X nabízí stoprocentně decentralizovanou automatizaci bez rozváděčů," říká pan Olaf Prein, vedoucí Global Business Unit Automation ve společnosti Murrelektronik. „Naše automatizační platforma zajišťuje modulární a transparentní procesy, vyšší přidanou hodnotu ve všech oblastech podniku, a tím i vyšší ekonomickou efektivitu a konkurenceschopnost v oblasti stavby strojů a zařízení. Jen díky univerzálnímu konceptu instalace zkracuje Vario-X instalaci stroje přibližně o 40 %."
Murr 02 FPP-3neXwBINGGU

Zavřete vzduch
Vario-X je hnací silou důsledné elektrifikace výrobních procesů a poskytuje tak i pneumatickému průmyslu výrazně efektivnější alternativu. Při účinnosti pouhých 10 až 20 % se kvůli nesčetným netěsnostem v systému a neúčinným pohonům plýtvá příliš mnoho energie na vzduch jako nosič energie. Nahrazení pneumatiky elektřinou – například v případě upínacích jednotek v provedení body-in-white – přináší všem zúčastněným jen výhody: Podnikatel, který může omezit neefektivní, špatně ovladatelnou a relativně drahou pneumatiku ve svých dílnách, plánovač výroby, který se nyní může soustředit na jeden zdroj energie, a to elektřinu, zaměstnanci, kteří mohou konečně pracovat ve výrazně tišším pracovním prostředí, a v neposlední řadě životní prostředí.

Bezezbytku připravené na budoucnost
Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Přesně toho Vario-X umožňuje dosáhnout: Stoprocentní decentralizovaná automatizace bez potřeby řídicích skříní. Systém Vario-X řeší stále složitější výrobní úkoly. Vario-X je modulární systém s řešeními pro všechny potřeby strojů, která jsou promyšlena do nejmenších detailů. Svůj systém můžete plánovat a rozšiřovat podle všech pravidel techniky – je flexibilní, škálovatelný, s možností montáže na stroj a kompaktní.
Náš decentralizovaný systém eliminuje potřebu časově náročné instalace. Odpadá doba potřebná pro nastavení a jsou odstraňovány zdroje chyb. Servis a odstávky jsou přizpůsobeny výrobním cyklům díky prediktivní údržbě. Zní to složitě, ale díky společnosti Murrelektronik je to zcela jednoduché!

Chytré a jednoduché
Vario-X je modulární automatizační platforma, která poskytuje řešení přizpůsobená potřebám zákazníků. Je vyvíjena a řízena podle jednotlivých požadavků zákazníků a přivádí všechny komponenty v rámci automatizace přímo na místo děje. S plynulou integrací decentralizovaných servopohonů zajišťuje spolehlivé řízení napětí, signálů a dat přímo v terénu. To znamená, že poprvé je možno všechny funkce automatizace realizovat zcela decentralizovaně, tedy bez řídicí skříně. Robustní pouzdra s krytím IP67 (vodotěsná a prachotěsná) jsou jednoduše umístěna vedle sebe na pevnou základní desku pomocí integrovaných konstrukčních profilů stroje. Tímto způsobem je možno celou stanici snadno upevnit na všechny běžné profilové systémy bez jakékoli další ochrany a v extrémních případech pouzdra snesou i pochozí zátěž.
Kladné vedlejší účinky z hlediska energetické účinnosti a požadavků na prostor: Jakmile se řídicí skříně stanou nadbytečnými, je zapotřebí nižší chladicí výkon a na ploše je k dispozici větší prostor, který je možno využít pro výrobní zařízení s přidanou hodnotou, jako jsou například roboti.

Digitální dvojče pro plánování, instalaci, provoz a servis
Vario-X však nejsou jen základní desky, ovládací prvky, kabely a další. Systém automatizovaný pomocí Vario-X má od samého počátku digitální dvojče: pohyblivý obraz skutečného systému v poměru 1:1, který obsahuje všechny funkce a parametry pozdějšího systému – a to již ve fázi projektu, ještě před objednáním nebo montáží první mechanické součásti. Za tímto účelem společnost Murrelektronik kinematizuje konstrukční soubory strojů a systémů ve speciálním softwaru, ve kterém lze následně simulovat pozdější pohyby a procesy. V digitálním dvojčeti běží stejný řídicí program jako později na skutečném stroji. A to není všechno: digitální závod lze „umístit" přímo do pozdější výrobní haly prostřednictvím rozšířené reality (AR) na mobilním telefonu nebo tabletu, takže všechny pohybové sekvence lze předem virtuálně zobrazit.
„To vše mnohonásobně zkracuje dobu montáže a uvedení do provozu, protože mnoho problémů, které se objevují při montáži, se vůbec nevyskytne," shrnuje výhody digitálního dvojčete p. Prein. Kromě toho mohou montéři používat digitální dvojče jako „3D plán", například prostřednictvím aplikace rozšířené reality nebo brýlí pro virtuální realitu. To často funguje mnohem rychleji než pochopení plánu nakresleného ve 2D.
„S Vario-X poskytujeme odpověď na naléhavé otázky a výzvy v oblasti automatizační techniky, pokud jde o plánování výroby, zařízení a instalací," uzavírá Prein. „Vario-X pomáhá vyhnout se plánování založenému na „tajnůstkářství" mezi jednotlivými odděleními a rozbít statické plánovací procesy. Toto důsledné zaměření na potřeby zákazníků spolu s agilními vývojovými procesy rozhodujícím způsobem přispělo ke vzniku Vario-X."

www.murrelektronik.cz