Google překladač: English Deutsch

Přístup k řídicímu systému se provádí připojením notebooku nebo diagnostického přístroje. K tomu je nutné, aby rozvaděč otevřel školený odborník. Někdy je řídicí systém instalován společně s komponentami, které jsou pod napětím. Pak by bylo z bezpečnostních důvodů nutné i pro jednoduchou úpravu softwaru odpojit celé zařízení od napětí.

murr1

Na americkém trhu se navíc rozvaděč od napětí odpojí vždycky, protože dveře jsou mechanicky propojené s hlavní vypínačem...a to stojí čas a peníze. Kromě toho se do rozvaděče mohou otevřenými dveřmi snadno dostat např. nečistoty, vlhkost a ty mohou negativně ovlivnit další komponenty, proto se (i s ohledem na požadavky EMC) jedná o velmi nevyhovující nouzové řešení.

murr2
Do svých rozvaděčů a krytů strojů instaluje Krones rozhraní pro čelní panel společnosti Murrelektronik a vytváří tím bezpečný přístup k řídicímu systému

S rozhraním Modlink MSDD na čelním panelu je možné notebook nebo diagnostický přístroj připojit tak, že k těmto problémům nedojde. Modlink MSDD je modulární systém skládající se ze standardizovaných jednoduchých a dvojitých rámů z kovu nebo plastu, které se integrují do pláště rozvaděče. Do nich je možné osadit více než 170 různých vložek se zásuvkami, specifickými pro různé státy, a s různými datovými zásuvkami (například D-SUB, RJ45 nebo USB). Coby náš zákazník máte na výběr z více než 100 000 možných kombinací. Vysoká flexibilita je zajímavá například pro společnosti s vysokým podílem exportu. Do svého stroje nebo rozvaděče integrují standardní rám a vloží odpovídající vložky pro danou zemi, ve které bude zařízení provozováno. Obzvláště časté kombinace nabízí Murrelektronik jako sety, které lze objednat pod jedním objednacím číslem. Díky vysokému stupni krytí IP 65 je u Modlink MSDD zajištěno, že rozhraní na čelním panelu bude možné použít i v náročných prostředích. EMC stínění z plechů zase vložky datových konektorů celoplošně odstíní a jsou tím pádem splněny i požadavky na EMC. Na plechy lze připojit zemnicí pásky, které velkoplošně odvedou případné poruchy.

V průmyslové oblasti musí být zásuvky zajištěny až do 20 A proudovými chrániči (RCDs), vyžadují to normy VDE 0100-410 („Budování nízkonapěťových zařízení"), EN 60204-1 („Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení strojů") a pro Severní Ameriku platná NFPA79 („Electrical Standard for Industrial Machinery"). V Modlink MSDD může být proto integrován běžný 2pólový jistič. Vedle umístěná zásuvka je díky tomu zajištěna v souladu s normami. Pokud dojde k chybě, lze jistič jednoduše znovu zapnout, aniž by bylo nutné otevřít dveře rozvaděče. Pro datovou komunikaci lze osadit podle konkrétních požadavků přípojku USB-A nebo RJ45 a vznikne kompletní programovací rozhraní včetně zajištěného elektrického napájení volitelného specificky pro danou zemi.

Pro mezinárodní použití jsou důležitá příslušná schválení. Rozhraní Modlink MSDD na čelním panelu jsou schválena podle certifikace UL. Bez jakýchkoliv problémů je mohou používat jak výrobci v USA a Kanadě, tak i firmy, které do těchto zemí vyvážejí.

Rozvaděče na americkém trhu jsou specifikovány podle UL Type Rating. Pokud se do dveří rozvaděče vyřízne otvor, pak je tato specifikace ztracena. Tomu je možné se vyhnout, pokud montážní rám rozhraní disponuje touto specifikací. Montážní rámy Modlink MSDD jsou certifikovány podle UL Type Rating 1, 4, 4x, 12 a 13, a přispívají tím k plnění norem.

Servisní rozhraní Modlink MSDD se často nacházejí na dobře viditelném místě na rozvaděči, stroji nebo zařízení. Proto jsou ideálně vhodná k umístění označení zařízení, čárových kódů nebo výstražných upozornění. Murrelektronik nabízí službu trvalého laserového tisku této informace na MSDD Modlink - bez ohledu na počet kusů a bez dodatečných nákladů.

Nejdůležitější vlastnosti Modlink MSDD

  • Na trhu etablované servisní rozhraní pro rozvaděče a ovládací panely
  • Výrazné zjednodušení diagnostických a programovacích úkolů
  • Modulární struktura s více než 100 000 možnými kombinacemi
  • Škálovatelné až do detailu pro konkrétní aplikaci
  • Servisní rozhraní s integrovatelným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou
  • Mezinárodní elektrické zásuvky a rozsáhlá nabídka datových konektorů pro univerzální a celosvětové použití
  • Rozsáhlá certifikace

murr3
Modlink MSDD se zásuvkami pro americký trh

V praxi osvědčené řešení
Jak vypadá použití rozhraní pro čelní panel v praxi, vysvětluje Michael Keppler, který je vedoucím standardizace elektrických komponent ve výzkumu a vývoji společnosti Krones v bavorském Neutraublingu: „Instalujeme Modlink MSDD do rozvaděčů a krytů strojů. Tím vytváříme přístup k řídicímu systému. Zásuvka slouží našemu servisnímu personálu při uvádění do provozu a provádění údržby pro napájení notebooku. Prostřednictvím rozhraní RJ45 je možné připojení k síti stroje." Obzvláště zajímavé je pro společnost Krones, že se díky tomu již nemusí otvírat dveře rozvaděče. To je neuvěřitelně praktické a důležité, vysvětluje Keppler: „Ve výrobních provozech našich zákazníků po celém světě jsou často velmi náročné okolní podmínky, jako například vysoká vlhkost vzduchu. Naše rozvaděče jsou proto provozovány s klimatizací. Při otevření rozvaděče se dovnitř nutně dostane prach a zejména vlhký vzduch. Komponenty v rozvaděči se pak orosí a dochází ke kondenzaci. To může komponenty poškodit a vést k jejich selhání. Díky použití Modlink MSDD se tomu vyhneme."

Yan Hao Ming, který je ve firmě Shenyang Machine Tool Co., Ltd odpovědný za uvádění do provozu, vysvětluje další výhody: „Když uvádíme nějaké zařízení do provozu, musíme pravidelně přistupovat k řídicímu systému. Dosud kvůli tomu byly velmi často otevřené dveře rozvaděče. To bylo nebezpečné, protože se v rozvaděči nacházejí komponenty pod napětím. Z toho důvodu jsme zřizovali nákladné ochranné ploty, abychom na jedné straně chránili zaměstnance a na druhé straně zabránili neoprávněnému přístupu. Nyní instalujeme Modlink MSDD a dveře rozvaděče zůstávají trvale zavřené. Díky tomu můžeme upustit od ochranných plotů. Tím ušetříme spoustu pracovní doby. Pro nás je Modlink MSDD malá součástka s velkým přínosem."

www.murrelektronik.cz