Google překladač: English Deutsch

Komunikace strojů a systémů se rychle rozšiřuje. Sítě fungují pro datové toky jako cévy. K dosažení úspěšné digitalizace musíte mít k dispozici výkonnou a spolehlivou síťovou technologii. Je potřeba si položit otázku, zda je komunikační síť dostatečně silná na to, aby zvládla rozšíření flexibilních aplikací, a zjistit, jaké jsou nezbytné požadavky pro spolehlivé zasíťování kombinace klasických a digitálních zařízení. A nakonec potřebujte také vědět, zda je aplikace připravena na pokrok v datové komunikaci, který v budoucnu přijde.

Murr 1 Network-Technology-C

Průmyslové komunikační sítě jsou páteří digitalizace
Komunikace strojů a systémů se rychle rozšiřuje. Sítě fungují pro datové toky jako čáry života. K dosažení úspěšné digitalizace musíte mít k dispozici výkonnou a spolehlivou síťovou technologii. Musíte si položit otázku, zda je komunikační síť dostatečně silná na to, aby zvládla zvýšení počtu flexibilních aplikací, a zjistit, jaké jsou nezbytné požadavky pro spolehlivé zasíťování kombinace klasických a digitálních zařízení. A nakonec potřebujte také vědět, zda je aplikace připravena na pokrok v datové komunikaci, který v budoucnu přijde.
Návrh, plánování a realizace průmyslových komunikačních sítí vyžaduje dokonalou znalost
automatizačních technologií a musí zohledňovat hlavní požadavky pro zapojení dat do sítí, tedy spolehlivost, otevřenost a flexibilitu.
Společnost Murrelektronik dobře ví, že nezáleží pouze na schopnosti zajistit komponenty, jejichž rozsah sahá od základních switchů až po nejnovější zařízení v technologii POE, a kabely na jejich propojení, ale také na schopnosti poskytovat podporu a rady, které pomohou jejím partnerům při optimalizaci datových toků při současném omezování náročnosti jejich zapojení.
Sdílení znalostí, předkládání variant řešení (včetně jejich výhod a nevýhod) a vysvětlování míst použití komponent vám umožňuje vidět průmyslové sítě jako celek a vyzdvihnout přidanou hodnotu zvoleného řešení.
Murr 2 B Sitove technologie

Systémové sítě vs. požadované sítě
Dnešní výrobní zařízení musejí být flexibilní a musejí umožňovat snadné provádění změn. Z tohoto důvodu je správný návrh topologie sítě klíčem k dosažení spolehlivosti funkcí strojů a systémů ve vztahu k datům a k zajištění toho, aby byl v souladu s aktuálními požadavky. Je také důležité kontrolovat tuto koncepci ohledně redundantních spojů, čehož je možno dosáhnout prostřednictvím nepřetržité segmentace a trvalého přístupu k sítím na vyšší úrovni.
Vedle požadavku na otevřenost a flexibilitu musejí být průmyslové sítě navrhovány tak, aby vyhovovaly daným aplikacím. Správnou topologii sítě určují jednotlivé faktory volené koncovými uživateli, jako jsou digitální udržitelnost a rozšířená diagnostika.

Switche jsou základními prvky vaší sítě
Inteligentní komponenty infrastruktury, tedy switche, dokáží číst příchozí data a odesílat je k příslušným zařízením. Výkon sítě tak závisí na výkonu switchů. Volba mezi nespravovanými a spravovanými switchi je tak nakonec omezena na potřeby a funkce zařízení.
Nespravované switche poskytují ethernetovým zařízením síťová připojení, aby mohla navzájem komunikovat. Jako prostředníci přidávají do sítě další porty, nenabízejí však inteligentní funkce, ani nemohou řídit síťový provoz. V průmyslovém prostředí se v malých sítích často používají právě nespravované switche.
Spravované switche naproti tomu nabízejí rozsáhlé možnosti při konfigurování portů a zařízení. Tyto switche přebírají důležité funkce při analyzování chyb, diagnostikování sítí a funkce pro redundantní mechanismy. Také optimalizují přenos dat, ale zároveň zvyšují pracnost při konfiguraci, a tím i celkové náklady. Jejich využití v síti však poskytuje výhody, které umožňují lepší kontrolu včetně případů, kdy je požadován vzdálený přístup

Přechod od nespravovaných switchů ke spravovaným
Neřízené switche jsou instalovány pro zajištění rychlého a snadného spuštění systému. Tato konfigurace sice nevyžaduje žádné programování, ale zároveň neumožňuje přizpůsobit systém potřebám instalace.
Přechod ke spravovaným switchům nabízí konfiguraci s více funkcemi a možnostmi diagnostiky. Řízené switche fungují jako průvodčí v datovém provozu a umožňují používat konfigurační nástroje, jako je například TIA Portal. Spravované switche dále umožňují provádět dálkovou údržbu a je možno je automaticky konfigurovat v topologii řízením.
Systémové informace umožňují provádět analýzu a rozšiřování funkcí, zatímco dálková údržba otevírá nové možnosti pro servis. Spravované switche mohou také sloužit jako prostředky pro diagnostiku. Systém není přetížený nadměrným počtem nespravovaných switchů. Konfigurace je možno snadno kopírovat a zavádět do dalších spravovaných switchů. V případě spravovaných switchů ProfiNet řídicí systém při spuštění automaticky převezme adresování a konfiguraci – spravované switche ProfiNet tak nevyžadují přímou konfiguraci na místě instalace, čímž se dále snižují náklady na instalaci.

Řízené switche – konektivita pro průmyslové aplikace
Murr 3a Fall6Řízené switche na druhou stranu nabízejí rozsáhlé možnosti pro konfiguraci portů a zařízení. Přejímají důležité funkce pro analýzu chyb, diagnostiku sítě a mechanismy redundance. Tyto switche optimalizují přenos dat, avšak zvyšují pracnost při konfiguraci a tím celkové náklady. Jejich využití v síti však poskytuje výhody, které nabízejí vyšší kontrolu i v případech, kdy je požadován vzdálený přístup.

Neřízené switche
Neřízené switche poskytují ethernetovým zařízením síťová připojení tak, aby mohla vzájemně komunikovat. Jako prostředníci přidávají do sítě další porty, neposkytují inteligentní funkce ani neřídí provoz sítě. V průmyslovém prostředí jsou neřízené switche často využívány v malých sítích.

Neřízené switche IP 67 od Murrelektronik mají kompaktní a velmi robustní pouzdro. Tyto switche je také možno napájet přímo přes výstupní port ze sběrnicových modulů, jako jsou Impact67, MVK Metal nebo SOLID67.

Neřízené switche PoE jsou k dispozici pro jakoukoli PoE aplikaci bez ohledu na provozní napětí, které může být 24 V nebo 48 V. S až 25,4 W na jednom portu je možno napájet všechny účastníky PoE+. Kromě toho umožňují vysokou přenosovou rychlost 1 000 Mb/s.

Veškerá pozornost upřená na průmyslové sítě
Switche mohou správně zvýšit výkon průmyslové sítě. Murrelektronik je nejenom výrobcem, ale i správným poradcem v řízení datového provozu pomocí switchů nabízí příležitosti k používání správných technologií pro nalezení správného řešení při odpovídající ceně.
Sledováním faktorů, jako například decentralizace, a použitím komplexního systémového přístupu, ke kterému firma Murrelektronik nabízí individualizované varianty, se mohou znalosti zákazníka o zapojení strojů rozšiřovat společně s efektivitou jeho sítě. Optimalizujte své průmyslové sítě s instalační technologií přizpůsobenou vašim potřebám!
Murr 4
Neřízené switche jsou instalovány pro zajištění rychlého a snadného spuštění systému

Kde je možná aplikace?
Např. u konstrukce obráběcích strojů, ve strojírenství, přenosových linek, mobilních strojů, robotických aplikací či v potravinářství. A to včetně takových funkcí, jako jsou dálková údržba strojů, sledování stavů, prediktivní údržba
I když spravované switche znamenají vyšší investiční náklady, umožňují dosažení optimálního provozu průmyslových ethernetových sítí s bezproblémovým datovým provozem. Aplikační data zajišťují diagnostiku. Plánovaná analýza topologie, rozvržená dálková údržba a zabudované funkce pro odstraňování závad šetří čas a peníze, a to zejména v případě neplánovaných prostojů.

Murr ME-lg gruen 20cmMurrelektronik CZ, spol. s r.o.
Průmyslová 762, Stod 333 01
tel.: +420 377 597 961
e-mail: info@murrelektronik.cz
www.murrelektronik.czKalendář akcí

<<  Červenec 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news