Google překladač: English Deutsch

Elektromagnetická interference, extrémní teploty, agresivní čisticí kapaliny a hydraulické oleje – tomu všemu musí výrobky pro různá průmyslová odvětví odolávat. Produkty společnosti Murrelektronik proto prochází nespočetnými zkouškami ve vlastním certifikovaném testovacím centru.

mu-test

 https://www.youtube.com/watch?v=vanufFSrPZE&cc_lang_pref=cs&hl=cs&cc_load_policy=1