Google překladač: English Deutsch

Pro DMG MORI je pojem „konektivita" jedním ze stěžejních bodů na cestě k digitální továrně. Otevřená rozhraní a standardizované komunikační protokoly umožní zajistit průchodnou a perspektivní integraci i interoperabilitu strojů a procesů. Proto budou všechny nové stroje DMG MORI již v základním provedení vybaveny rozhraním IIoT, které v závislosti na potřebách zákazníka podporuje všechny běžné protokoly jako MQTT, MTconnect či nový oborový standard umati založený na OPC UA.

dmg obr001

Ve znamení otevřené integrace představuje DMG MORI nové aplikace CELOSu APPLICATION CONNECTOR pro využívání vlastních systémů a aplikací zákazníka přímo na strojích s CELOSem a novou funkci „Import jobů", pomocí níž lze přímo ze systémů MES či ERP přebírat zakázky do JOB MANAGERu systému CELOS. Mostem od konektivity k zákaznicky orientované transparentnosti jsou digitální nabídky portfolia DMG MORI Monitoring. Tak například nový DMG MORI MESSENGER nyní umožňuje neomezenou kontrolu stavu všech strojů a zařízení propojených pomocí DMG MORI Connectivity.

Jako průkopník digitalizace oboru obráběcích strojů přistupuje DMG MORI k tomuto tématu veskrze komplexně. „Chápeme se jako partner „end to end" pro digitalizaci a automatizaci a ukazujeme, jak lze pomocí modulárních produktů pro digitální továrnu od DMG MORI digitalizovat celý výrobní proces," vysvětluje Christian Thönes, předseda představenstva akciové společnosti DMG MORI. Spektrum sahá od plánování a přípravy přes výrobu až po monitoring a servis. Přitom je konektivita základním předpokladem každé hlubší digitalizace, dále zdůrazňuje Christian Thönes a jako příklad uvádí program DMG MORI Connectivity, který zahrnuje bezplatné standardizované rozhraní MDE pro všechny stroje DMG MORI.

dmg obr01
V podobě CELOSu disponuje DMG MORI průchodnou digitalizační strategií na všech úrovních řetězce tvorby hodnot – od plánování a přípravy přes výrobu až po monitoring a servis

Konektivita od veletrhu EMO 2019 pro všechny stroje DMG MORI bezplatně v základním provedení
DMG MORI Connectivity zaručuje konektivitu strojů DMG MORI i vybraných dalších výrobců. „Přitom podporujeme všechny mezinárodně uznávané relevantní protokoly, například MQTT, MTconnect, OPC UA či nový standard umati," říká Christian Thönes. umati je novým standardem průmyslu obráběcích strojů pro otevřenou a neomezenou komunikaci v rámci dílny i s nadřízenými IT systémy. Společnost DMG MORI spolu se svazem VDW a vybranými partnery tento standard umati aktivně vyžadovala, podporovala a zásadním způsobem spoluutvářela.

Výsledkem, který DMG MORI a další partneři projektu umati představili na veletrhu EMO v expozici DMG MORI v hale 2, je „OPC UA Companion Specification", standard speciálně vyvinutý pro průmysl obráběcích strojů. Pomocí protokolu umati bude možno integrovat obráběcí stroje bez ohledu na jejich původ do uživatelsky specifických řetězců tvorby hodnot.

DMG MORI Connectivity umožní napojení na všechny podstatné platformy IoT, například ADAMOS, MindSphere či FANUC Field. Zákazník sám určí podmínky, na jejichž základě pak DMG MORI vyvine individuální, otevřené a flexibilní řešení. Při samotné realizaci podporuje DMG MORI Connectivity víceúrovňovou koncepci. Christian Thönes ujišťuje: „Jelikož spolehlivý provoz digitálních produktů a důvěryhodné nakládání s daty zákazníků má pro DMG MORI stěžejní význam, integrovali jsme do vývoje našich produktů jako základní prvek digitalizační strategie také tzv. ICS-Security, jeden ze systémů průmyslového řízení." Pro servis a podporu všech řešení DMG MORI Connectivity založil koncern DMG MORI společnost DMG MORI Digital, specializovanou na propojování strojů do sítí. DMG MORI Digital podporuje zákazníky přímo v jejich závodech poradenstvím, vzděláváním a rychlou implementací digitálních produktů od DMG MORI i dalších partnerů.

CELOS Update
Nejnovější vývojové práce v oblasti na aplikacích založeného řídicího a ovládacího systému CELOS se zaměřují na řešení konektivity. Celkem 25 aplikacemi společnost DMG MORI značně rozšířila rozsah funkcí a poprvé umožňuje otevřenou integraci vlastních systémů zákazníků. Na konkrétním PLC nezávislý update systému CELOS na nejnovější verzi umožňuje uvést všech aktuálně existujících 15 000 instalací a všechny verze posledních šesti let na jednotný stav, čímž DMG MORI plní svůj slib v této oblasti. Nová verze CELOSu nabízí dvě podstatné novinky: APPLICATION CONNECTOR a JOB MANAGER.

dmg obr02
Pět digitálních novinek – průchodnost napříč procesy:
DMG MORI Connectivity: od veletrhu EMO bezplatně součástí základního vybavení všech strojů DMG MORI
CELOS Update: otevřená integrace vlastních systémů zákazníka a kompletní update všech stávajících verzí
MESSENGER: všechny stroje a zařízení na jeden pohled
NETservice: bezprostřední vzdálená komunikace se servisem DMG MORI
my DMG MORI: nový zákaznický portál DMG MORI pro optimalizaci servisu

Pomocí nového APPLICATION CONNECTORu mohou zákazníci přímo na strojích vybavených CLEOSem využívat vlastní aplikace, například systémy ERP nebo MES, také však vlastní správy NC-programů a výrobních dat. Kromě toho funkce umožňuje přístup k datům z Internetu nebo Intranetu. Prostřednictvím přímého napojení na podnikovou síť si obsluha stroje může okamžitě zobrazit například plány směn či dovolených nebo informace o nebezpečných látkách či důležité odkazy. Celkem lze na CELOSu instalovat jako vlastní „aplikace" až 20 propojení.

Ještě užší integraci umožňuje nová funkce JOB MANAGERu „Import jobů", pomocí níž lze zakázky importovat přímo do CELOSu. Zákazník už nemusí přenášet své zakázky ze systému MES do CELOSu manuálně, nýbrž může zřídit automatický přenos, který zajistí výměnu dat mezi systémem MES a CELOSem. Předpokladem pro přímý import je příprava dat zakázek systémem MES zákazníka v specifickém formátu .cba a uložení datového souboru do vyhrazeného adresáře v CELOSu.

DMG MORI MESSENGER: Všechny stroje a zařízení na jeden pohled
Službou DMG MORI Monitoring vytváří společnost MG MORI most od konektivity k zákaznicky orientované transparentnosti. Společně s updatem CELOSu přichází na trh nový DMG MORI MESSENGER, který poprvé nabízí funkce CELOSu nejen pro stroje DMG MORI, nýbrž pro všechny stroje propojené pomocí DMG MORI Connectivity do sítě, tedy také pro stroje dalších výrobců. Do vývoje DMG MORI MESSENGERu se silně promítly také zpětné vazby od zákazníků DMG MORI. MESSENGER umožňuje snadnou evidenci dat strojů a nabízí otevřenou databázi pro software dalších dodavatelů. Reporty lze snadno generovat automaticky a přehledně zobrazit na jedné stránce. Dashboard MESSENGERu lze konfigurovat individuálně. Všechny relevantní informace o stavu strojů obdrží zákazník přehledně – na jeden pohled.

DMG MORI CONNECTIVITY

  • Všechny stroje: od DMG MORI i od vybraných dalších výrobců
  • Všechny relevantní protokoly: OPC UA, umati, MTconnect i MQTT
  • Všechny relevantní platformy: ADAMOS, MindSphere, FANUC Field a další
  • IT bezpečnost v průmyslu: pod správou DMG MORI
  • DMG MORI Monitoring: MDE prostřednictvím služby DMG MORI Messenger
  • Integrace: do dílenského prostředí zákazníka od DMG MORI Digital

dmg logo

Ořechovská 195/1a, 619 00
www.dmgmori.com

dmg obr03
Na konkrétním PLC nezávislý update CELOSu nabízí dvě podstatné novinky: APPLICATION CONNECTOR a JOB MANAGER

dmg obr04
DMG MORI MESSENGER: všechny stroje a zařízení na jeden pohled