Google překladač: English Deutsch

Automatizované stroje jsou rozhodujícími komponenty digitálních továren, a tím i pevnou součástí Průmyslu 4.0. Pro DMG MORI jako průkopníka digitalizace ve výrobě obráběcích strojů je automatizace stěžejním tématem.

dmg obr03

Pro další urychlení vývoje perspektivních automatizačních řešení propojuje tento lídr inovací své know-how s dlouholetým partnerem: společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT a HEITEC AG zakládají joint venture „DMG MORI HEITEC". Každý čtvrtý nový stroj DMG MORI je již vybavený automatizací, a v budoucnosti jí má být vybavený každý. Základem tohoto přístupu je stavebnicový systém řešení. V podobě navzájem sladěných modulárních řešení bude DMG MORI HEITEC moci nabízet komplexně koncipovanou automatizaci. Ke spektru produktů patří jak osvědčený paletový systém PH 150 či kruhový zásobník palet RS 3, tak i systém pro manipulaci s obrobky WH 3 a flexibilní zakladač GX Gantry v novém designu VERTICO. Robo2Go dovršuje toto portfolio jako mobilní automatizace s robotem pro širokou řadu soustruhů.

  • DMG MORI HEITEC: joint venture dodává komplexně koncipovanou automatizaci
  • Digital Twin: virtuální procesy pro podporu inženýrských procesů
  • Inteligentní kombinace obráběcího stroje a automatizačního řešení
  • Automatizační řešení pro všechny stroje DMG MORI
  • Stroje a automatizace z jedné ruky přímo od výrobce
  • Perfektně sladěný hardware a software
  • Spektrum možností od standardní automatizace přes specifická automatizační řešení pro jednotlivé zákazníky až po řešení „na klíč"
  • Dodáno již více než 2 000 strojů s automatizací
  • Vyšší hospodárnost, kvalita i flexibilita


Průchodně koncipovaná automatizace od DMG MORI HEITEC

Softwarová podpora inženýrských procesů pomocí virtuálních modelů strojů, zařízení, robotických aplikací i materiálových toků je podstatným předpokladem pro redukci nákladů při současném zvýšení produktivity. Společnost DMG MORI HEITEC GmbH se sídlem v německém Erlangenu si proto jako cíl stanovila vývoj virtuálního obrazu „Digital Twin" – digitální dvojče. Pomocí digitálního inženýringu lze významně zredukovat průběžné časy projektů o cca 20 % a uvedení do provozu v místě instalace dokonce až o 80 %. Budoucí rozšíření nebo úpravy lze pomocí digitálního dvojčete navrhovat a testovat souběžně s běžným provozem. „Jako dva rovnocenní partneři posilujeme naše kompetence v oblasti automatizace pomocí společného joint venture. Vývoj digitálního dvojčete zde má zásadní význam: urychluje a stabilizuje veškeré zákaznické procesy – od vývoje přes instalaci až po servis – a současně zajistí flexibilní a stabilní průběh," říká Christian Thönes, předseda představenstva společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.

Perspektivní automatizace od výrobce z jedné ruky
Automatizované obráběcí stroje jako součást výroby orientované na budoucnost zaručují uživatelům vysokou míru konkurenceschopnosti. Společnost DMG MORI proto podporuje své zákazníky při realizaci nejlepšího možného automatizačního řešení pro každou aplikaci. Důvody pro automatizaci jsou tak různorodé jako možná řešení. Ekonomičnost, flexibilita a spolehlivost jsou jen tři příklady možných výhod. Už jen opakovaná přesnost je při nasazení automatizace vyšší než při jakémkoliv manuálním upínání obrobků. Zavedení automatizace vyžaduje po prvním prověření potřeb komplexní plánování, které budou v jednotlivých výrobních závodech DMG MORI v budoucnosti realizovat specializovaní pracovníci v přímém kontaktu se zákazníky.

Příslib řešení pro všechny požadavky
Svůj cíl nabídnout pro každý svůj stroj automatizační řešení dosahuje společnost DMG MORI širokým sortimentem systémů pro manipulaci s paletami i obrobky, které představila na veletrhu EMO 2017 v novém jednotném designu VERTICO. K nejdéle osvědčeným standardním automatizačním řešením patří paletový systém PH 150, kruhový zásobník RS 3 a systém WH 3 pro manipulaci s obrobky.

Novým přírůstkem v této oblasti je zakladač GX 6 Gantry, vhodný pro všechny modely řady CLX. Automatizaci v uspořádání Gantry vyvinula společnost DMG MORI na základě zakladačů Gantry určených pro řadu NLX. Toto zařízení dokáže pracovat s obrobky o hmotnosti až 6 kg. V podobě řešení Robo2Go má DMG MORI v sortimentu navíc mobilní manipulaci s obrobky, kterou lze flexibilně nasadit u četných univerzálních soustruhů a snadno naprogramovat pomocí aplikace CELOSu. Větší výrobní buňky složené z několika strojů realizuje DMG MORI pomocí lineárních zásobníků palet (Linear Palette Pool, LPP) a robotizace.

Velký sortiment standardních automatizačních řešení doplňuje DMG MORI specifickými řešeními pro dané aplikace, které lze díky nasazení robotů individuálně uzpůsobit konkrétním potřebám zákazníků. Zde se jedná o řešení „na klíč", která dokáží propojit libovolný počet strojů i pomocných pracovišť a technologií. Komplexní spektrum služeb sahá od návrhu přes simulaci až po finální předání hotového kompletního systému.

Jednotný design VERTICO pro všechny automatizační komponenty
Vertikálně orientovaný rastr otvorů krycích plechů dalo jméno novému designu VERTICO od DMG MORI. Díky svému nezaměnitelnému, jedinečnému trojúhelníkovému uspořádání otvorů lze nový design aplikovat na všechny automatizační prvky a hodí se jak ke strojům provedeným v designu PREMIUM, tak i k modelům Stealth. Skutečnost, že stroje i automatizace tvoří pro zákazníky vždy kompletní řešení od DMG MORI, podtrhuje korporátní logo s nápisem DMG MORI AUTOMATION.

Jeden kontaktní partner od A do Z
To, že automatizační řešení budou koncipována a realizována ve výrobních závodech, má pro zákazníky další výhodu: DMG MORI dodá automatizační řešení z jedné ruky, což znamená, že v každém závodě má projekt zákazníka na starost jeden specialista na automatizaci – od A do Z. Během několika dní po poptávce tento pracovník navštíví zákazníka, vypracuje se svým týmem specialistů specifické zákaznické řešení a jako jediná kontaktní osoba pro zákazníka zajistí koordinaci všech dalších kroků.

Komplexní péče při pořízení automatizačního řešení sahá od volby optimálních produktů přes instalaci až po otázky kolem 24měsíční záruky a záležitostí kolem servisu. Řízení celého projektu jedním specialistou redukuje přebytečná styčná rozhraní a minimalizuje náklady.

Centrální prvek Průmyslu 4.0
DMG MORI je motorem digitalizace v oblasti výroby obráběcích strojů, při jejíž realizaci postupuje podél „Path of Digitization" – cesty digitalizace. Podstatným prvkem je v této souvislosti automatizace obráběcích strojů. „CNC technologii je nutno bezprostředně začlenit do prosíťovaného prostředí výroby. Obsluha zde už plní pouze kontrolní a řídicí funkce, zatímco stroje samostatně zpracovávají zakázky dle jejich priorit. Přesně toto charakterizuje digitální továrnu: potřebné díly se vyrábějí na stisknutí tlačítka – kompletně a automaticky.

www.dmgmori.com

dmg obr02

dmg obr05

dmg obr06