Google překladač: English Deutsch

Jako průkopník v oblasti aditivních technologií prokazuje společnost DMG svými třemi komplexními procesními řetězci z jedné ruky svou technologickou kompetenci jak v oblasti práškového lože, tak i u technologie práškové trysky. Výchozím bodem aditivní revoluce jsou v obou případech nejjemnější prášky nejrůznějších materiálů se zrnitostí pouhých několika mikrometrů.

dmg01 obr2

Po stránce zařízení nabízí DMG MORI svým zákazníkům řadu LASERTEC 3D hybrid pro kombinaci laserového navařování a třískového obrábění na jednom stroji a modely LASERTEC 3D jen pro laserové navařování v rámci procesního řetězce se samostatnými obráběcími centry.

„Additive teamplayer" pro výrobní průmysl
Od uvedení strojů LASERTEC 3D hybrid na trh zkompletovala společnost DMG MORI jedinečným způsobem své portfolio a stala se tak komplexním dodavatelem aditivních technologií. Zatímco stroj LASERTEC 65 3D byl koncipován pro ryzí laserové navařování na větší díly, rozšiřuje řada LASERTEC SLM sortiment o technologii práškového lože se selektivním laserovým tavením.

LASERTEC SLM: revoluční pracovník pro všechny směny
V ohnisku pozornosti stojí aktuálně stroje LASERTEC SLM. Technologie práškového lože zde spočívá v nanášení tenkých vrstev prášku na vertikálně polohovanou platformu. V každé vrstvě kontinuální laserový paprsek roztaví prášek v naprogramovaných místech. Jakmile jsou zpracovány všechny pozice dané vrstvy, klesne platforma o požadovanou tloušťku vrstvy (od 20 do 100 µm). Tento proces se opakuje tak dlouho, až je celý díl vytvořený.

Komplexní softwarové řešení pro práškové lože
V podobě systému CELOS SLM nabízí DMG MORI navíc komplexní softwarové řešení pro programování CAM i řízení stroje z jedné ruky a s jednotným uživatelským prostředím. Díky němu lze díly – bez ohledu na jejich komplexnost – naprogramovat s minimálními časovými nároky a výsledná data pak ihned přenést do stroje. Drobné úpravy lze bez potřeby návratu k předchozímu kroku a se stejným komfortem obsluhy provést přímo na řídicím systému stroje.

Na úrovní řízení září CELOS SLM speciální osvětlovací strategií, která se generuje automaticky před spuštěním procesu. Díky tomu lze přísun energie do dílu během celého procesu jeho vytváření řídit v taktu cca 10 µs tak přesně, že do prášku se vnáší pouze přesně vypočtené potřebné množství energie. Do programu přitom vstupují všechny parametry relevantní pro proces, jako např. rychlost skenování, výkon laseru a průměr ohniska. Tím se eliminuje vznik deformací a napětí v materiálu, takže lze bezpečně vytvářet dokonce i tenké vodorovné nebo svislé stěny. Flexibilitu plánování zakázek a vysokou vytížitelnost strojů LASERTEC SLM zajišťuje nový rychlovýměnný práškový modul. Po výměně práškového modulu spojené se současnou změnou materiálu je nutno pečlivě vyčistit pracovní prostor, aby se zamezilo přimíšení „cizího" materiálu do uzavřeného oběhu prášku. Tato nová konstrukce zkracuje čas přechodu z jednoho materiálu na jiný z dříve cca 1,5 dne na dnešní pouhé 2 hodiny a umožňuje tak ekonomické zpracování různých materiálů vyhovujících rozdílným technologickým požadavkům.

https://cz.dmgmori.com

dmg01 obr1