Google překladač: English Deutsch

Průmyslová automatizace s řešeními od značek LAPP a Brevetti. Hlavní výzvou, které čelí konstruktéři systémů průmyslové automatizace, je vytvoření trvanlivých a spolehlivých elektrických spojení s dynamicky pracujícími prvky – výložníky, rameny robotů, hlavami obráběcích strojů atd. V tomto článku představujeme řetězové kabelové lávky Brevetti a kabeláž značky LAPP určené pro takové aplikace.

TME 1

Řetězové kabelové lávky se používají v mnoha aplikacích a systémech. Zajišťují nejen správné uspořádání kabelů při jejich pohybu, ale také je chrání před mechanickým poškozením. A navíc, i když se často pokládají ve vodicích kanálech, je možné je použít v samonosných instalacích, což se promítá do snížených nákladů a větší svobody při výstavbě. Kabely pracující v těchto vedeních musí být samozřejmě přizpůsobeny pro takové aplikace: odolávat častým pohybům, vyznačovat se odolností vůči přítlaku a mít náležitou pružnost. Níže uvádíme produkty, které splňují všechny tyto požadavky. Jedná se o značkové výrobky dvou společností specializujících se na řešení pro průmysl: LAPP a Brevetti.

V tomto článku se věnujeme těmto tématům:
Hybridní kabely a kabely určené pro provoz servomechanismů
Univerzální kabeláž pro řetězové lávky
Zvýšená odolnost a životnost LAPP kabelů
Kabelový přenos dat v průmyslových strojích
Lehké řetězové kabelové lávky pro samonosné instalace
• Řetězové kabelové lávky se zvýšenou odolností

Kabely řady ÖLFLEX® a UNITRONIC®
V první řadě se zaměřme na kabely dodávané značkou LAPP. Celé portfolio společnosti se skládá z několika hlavních řad kabeláže, které mají své obecné určení. Dále se dělí na skupiny s užšími specializacemi – ty jsou popsány níže. Tyto produkty patří do dvou řad: ÖLFLEX® a UNITRONIC®. První jsou navrženy pro různé řídicí aplikace. Stojí za zmínku, že jsou jedním z nejoblíbenějších produktů tohoto typu na světě. Patří sem výrobky přizpůsobené potřebám strojírenského, energetického, lékařského a chemického, a dokonce i potravinářském průmyslu. Zatímco řada UNITRONIC® zahrnuje kabely navržené pro přenos dat. V závislosti na konkrétní skupině jsou určeny pro použití v počítačových sítích, automatizačních systémech, spotřebitelských zařízeních – prakticky v jakékoli více či méně typické aplikaci.

TME 2ÖLFLEX® nestíněné          ÖLFLEX® stíněné            UNITRONIC® nestíněné            UNITRONIC® stíněné

Při prohlížení nabídky LAPP stojí za povšimnutí, že podřady jsou dodatečně rozděleny a každá skupina má rozšířené písemné označení. Běžným symbolem je „P", který odkazuje na polyuretan (PUR) jako materiál vnějšího pláště (alternativa k PVC). Písmeno „F" pochází z anglického slova flexible, tedy zvýšená pružnost kabelu a jeho zmenšený průměr v ohybu. „C" je zase odkaz na Cu (a angl. _copper) a označuje, že daná skupina výrobků je vybavena stíněním vyrobeným z měděného opletení: tímto způsobem jsou vedené signály chráněny proti elektromagnetickému rušení, EMI). Taková řešení jsou nezbytná například při umístění signálních kabelů v blízkosti cívek, induktivních zátěží (motorů) apod. Kromě toho je třeba poznamenat, že povlak z polyuretanu je o něco dražší, ale má výhodu oproti PVC izolaci. PUR kabely se vyznačují delší životností, pružností, širší tepelnou tolerancí a zvýšenou odolností vůči různým druhům chemikálií a olejů.

ÖLFLEX® FD 855
Ovládací kabely ÖLFLEX® FD 855 jsou určeny pro napětí 300 V/500 V (UL: 1000 V. Jsou k dispozici ve verzích od 2 do 41 žil (v podobě lanka), se stíněním nebo bez stínění. Vyznačují se pružností třídy 6. V závislosti na výrobku jsou průřezy jednotlivých kabelů od 0,5 mm2 do 2,5 mm2, žíly kabelu jsou černé, očíslované. Jedná se o bezhalogenové výrobky, odolné vůči povětrnostním podmínkám, UV záření a většině olejů.

ÖLFLEX® SERVO FD 796
Jak už název napovídá, ve skupině ÖLFLEX® SERVO FD 796 jsou kabely pro ovládání servomechanismů, krokových motorů, servopohonů atd. Mají až 8 měděných žil o průměrech od 0,34 mm2 do 50 mm2 (pracují s napětími 600 V/1 000 V). Stejně jako výše popsané výrobky se vyznačují vynikající chemickou a mechanickou odolností (díky použití PUR). Do této skupiny patří i „hybridní" kabely, které slouží k současnému napájení přijímače a dodávání řídicího signálu (typická aplikace v případě servomechanismů). Vybrané výrobky mají dvojité stínění, které umožňuje pokládku kabelů ÖLFLEX® SERVO i uvnitř strojů.

ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
Kabely podřady ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 mohou mít 1 až 65 žil (s maximálním vnějším průměrem 25,4 mm). Všechny výrobky se vyznačují dobrou odolností proti šíření plamene (samozhášecí schopnost; IEC 60332-1-2).

ÖLFLEX® ROBUST
ÖLFLEX® ROBUST patří k nejodolnějším výrobkům LAPP. Byl vyvinut pro pohyblivé použití (s odolností vůči vysokým zrychlením) a ve velmi náročných podmínkách prostředí. Na rozdíl od výše popsané nabídky byl k výrobě vnějšího pláště použit termoplastický elastomer TPE s velmi vysokou chemickou odolností. Mohou být použity nejen mimo budovy, ale také v chemických závodech, myčkách automobilů, čistírnách odpadních vod, kompostárnách, mlékárnách, potravinářských zpracovatelských provozech a stáčírnách. Kabely ÖLFLEX® ROBUST si zachovávají vysokou pružnost i při nízkých teplotách (až do -40 °C). Jsou k dispozici v typických ovládacích konfiguracích, a tedy jsou vybaveny 2 až 25 žílami (průměry až 16 mm2) přizpůsobenými pro práci s napětím 300 V / 500 V.

UNITRONIC®
Jak již bylo zmíněno, řada UNITRONIC® má mírně odlišnou oblast použití: tyto kabely jsou primárně připraveny pro přenos dat. Stále se však jedná o produkty určené pro průmyslovou automatizaci a robotiku (přizpůsobené pro práci v nepřetržitém provozu). Tato kabeláž je nezbytná pro centralizaci řízení automatizačních systémů pomocí digitálních signálů (nízkofrekvenčních). V závislosti na zvolené podskupině mohou mít kabely UNITRONIC® teplotní toleranci v rozsahu od –40 do 90 °C. Jsou k dispozici ve stíněných (opletení z vláken pocínované mědi) a nestíněných verzích. Mají od 2 do 28 žil, což umožňuje použití jediného kabelu pro sběr signálů z více senzorů, stejně jako současnou implementaci několika přenosových protokolů. Vnější plášť vyrobený z polyuretanu zůstává odolný vůči hydrolýze, mikroorganismům a olejům.
Řetězové kabelové lávky Brevetti
Základní funkce řetězových kabelových lávek je velmi jednoduchá – zajišťují správné uložení kabelů v dynamických aplikacích, tedy když mají být v periodickém (nebo konstantním) pohybu. Vzhledem k počtu a rozmanitosti aplikací, které vyžadují takové prvky, jakož i obtížným podmínkám, ve kterých pracují, musí být tyto výrobky navrženy a vyrobeny velmi přesně. Proto se obvykle používají výrobky dodávané specializovanými výrobci, jako je například Brevetti Stendalto. V nabídce je také příslušenství pro kabelové lávky, jako jsou montážní úchyty, piny (které budou vyžadovat kvůli neustálému tření pravidelnou výměnu), a také speciální vertikální a horizontální oddělovače pro zajištění správného uložení kabelů.

Řada LIGHT
Řetězové kabelové lávky LIGHT se vyznačují relativně nízkou hmotností. Články tohoto modelu netvoří uzavřenou konstrukcí, ale umožňují bezpečné vedení kabelů a zaručují poloměr ohybu od 50 mm do 150 mm. Vnější výška těchto modelů je 38 mm, se šířkou 57 mm až 120 mm. Řetězy jsou k dispozici ve verzích s otevíracím (uvnitř a vně poloměru) a neotvírací rámem. Jeden centrální čep pin zajišťuje pevné spojení řetězu a jeho odolnost proti kroucení a roztažení. Pomocí vodících kanálů je lze použít na dlouhých trasách posunu.

TME 3U lehké řady kabelových lávek nejsou kabely všesměrově zakryty tělesem.

Řada MEDIUM
TME 4Upevňovací úchyty pro úplné znehybnění konce kabelové lávky.
U MEDIUM řetězových kabelových lávek je kabeláž zcela zakryta články řetězu a je tak chráněna proti mechanickému poškození. Řada zahrnuje modely s nejmenšími rozměry, které jsou dostupné z nabídky Brevetti Stendalto (vnější šířka 30 mm a výška 18 mm), což se promítá do velmi malého poloměru ohybu (40 mm). Tyto výrobky jsou dokonale přizpůsobeny pro práci v mechanismech, kde dochází ke zrychlení ve všech 3 směrech (až 50 m/s2), jako je CNC automatizace, robotické laserové zpracování atd. Stejně jako v případě jiných řad se výrobce i zde postaral o dostupnost různých montážních úchytů. Rámečky článků lze otevřít na vnitřní nebo vnější straně ohybu (v závislosti na modelu).

Řada Protection
Hlavní výhodou řetězových kabelových lávek řady Protection je zesílené tělo, které chrání kabely umístěné uvnitř před mechanickým poškozením, stejně jako odštípnutým materiálem obrobků, pilinami a podobnými nečistotami. Z konstrukčních důvodů se zde otevírání provádí pouze pomocí víka v otevíracích rámech.
K dispozici jsou kabelové lávky s poloměry ohybu od 75 mm do 125 mm. Navzdory těžší konstrukci mohou řetězové kabelové lávky Protection i nadále pracovat v samonosných aplikacích při rychlostech až 10 m/s a se zrychlením 50 m/s2.

TME 5
Řetězová kabelová lávka řady Protection poskytuje kabelům vysokou ochranu.