Google překladač: English Deutsch

Kondenzátory, rezonátory a další komponenty od japonského výrobce. Japonská značka Murata je jedním z předních světových dodavatelů elektronických součástek. Portfolio společnosti zahrnuje základní komponenty, jako jsou termistory nebo MLCC kondenzátory, ale i specializované kompaktní filtrační systémy. Níže uvádíme přehled těchto výrobků.

TME  2000x1200

Výrobky pocházející z portfolia firmy Murata se do katalogu TME dostaly poměrně nedávno. Okamžitě si však získaly oblibu – především díky rozpoznatelné značce a vysoké kvalitě, která je jejich nejdůležitější předností. V nabídce jsou různé pasivní prvky. Naprostou většinu těchto výrobků lze objednat přímo z našich skladů. Vzhledem k vysokým skladovým zásobám můžeme zaručit rychlé dodání bez zdržení.
https://www.tme.eu/cz/katalog/?queryPhrase=Murata_072023_lp&productListOrderBy=1000029

V tomto článku se věnujeme následujícím tématům:
• Miniaturní kondenzátory značky Murata
• Použití SMD tlumivek v moderní elektronice
• Úloha feritů při stabilizaci napájecích vedení
• Měřicí termistory pro povrchovou montáž
• Výhody keramických rezonátorů
• Efektivní a rychlá komunikace s periferními systémy

Přehled kondenzátorů
Nabídka kondenzátorů značky Murata zahrnuje tři hlavní skupiny výrobků: MLCC (SMD), keramické (THT) prvky a miniaturní hybridní komponenty. Nejpočetnější z nich je řada typických kondenzátorů, které se běžně používají k sestavování kompaktních elektronických obvodů. Vlastnostmi, kterými se výrobky Murata odlišují od konkurence, jsou samozřejmě trvanlivost a precizní zpracování. Vzhledem k tomu, že životnost kondenzátorů často rozhoduje o bezporuchovém provozu celých zařízení, jsou výrobky této japonské značky nejlepší volbou pro výrobce elektroniky, kteří kladou důraz na kvalitu a spolehlivost svého zboží. Komponenty MLCC (Multilayer Ceramic Capacitor) značky Murata jsou určeny pro napětí od 2,5 V do 3,15 kV (v závislosti na modelu) a mají kapacitu od 0,1 pF do 330 µF. Vybrané řady mohou pracovat při teplotách až do 150 °C. Zde je třeba poznamenat, že výrobce nabízí komponenty s vysokou přesností (např. ±1 %).

TME 2 GRM033C80J104KE15DMLCC kondenzátory

TME 3 ECASD40J107M015K00Hybridní kondenzátory SMD

TME 4 DE2E3KY222MN2AM01FKeramické kondenzátory

Hybridní kondenzátory řady ECAS využívají elektrolyticky polymerovou technologii, díky níž se vyznačují nízkou impedancí a ekvivalentním sériovým odporem (Low ESR), a tedy schopností potlačovat velké zvlnění proudu. Navzdory velmi nízkému profilu a malým rozměrům mohou pracovat s proudem až 3,5 A. Tyto prvky se skvěle osvědčí na hlavních deskách pro vysoce výkonné procesory, v napájecích zdrojích, proudových filtrech atd. Třetí důležitou skupinou výrobků jsou keramické kondenzátory řady DE1 a DE2. Jedná se o klasické prvky pro montáž do průchozích otvorů, které jsou schopné pracovat při napětí až 1 kV a dodávají se v kapacitách od 1 pF do 47 µF. Vzhledem k jejich dobrým elektrickým vlastnostem se stále často používají v mnoha zařízeních napájených ze sítě, v napájecích zdrojích, filtrech a měničích.
https://www.tme.eu/cz/katalog/kondenzatory_26/?queryPhrase=Murata_072023_lp&productListOrderBy=1000029

SMD tlumivky
Tlumivky patří mezi nejběžnější indukční elektronické komponenty. Používají se především k filtraci proudů a v pulzních obvodech. Jedná se de facto o miniaturní cívky, které uchovávají energii v podobě elektromagnetického pole a poskytují tak přijímači odolnost vůči krátkodobým výkyvům ve zdroji proudu způsobeným vnějšími faktory nebo činností jiných součástí. Používají se také v řadičích motorů, kde zlepšují činnost regulátoru. Vzhledem k rozsáhlé oblasti použití (různé z hlediska elektrických parametrů, frekvence atd.) a různým požadavkům na rozměry vyrábí společnost Murata SMD tlumivky ve formátech od 0603 do 6363 (podle metrické stupnice), které se vyznačují indukčností od 300 pH do 22 H. Tyto prvky se vyrábějí různými technologiemi: jako vzduchové cívky, drátěné cívky, feritové cívky, cívky s fóliovým vinutím. Vybrané modely byly vyrobeny s tolerancí na úrovní ±1 %.

TME 5 LQH4N-560Drátěná tlumivka vyrobená ve formátu umožňujícím SMD montáž.

https://www.tme.eu/cz/katalog/tlumivky_100406/?queryPhrase=Murata_072023_lp&productListOrderBy=1000029

Ferity neboli „korálky"
Ferity, někdy označované jako „korálky" jsou indukční prvky, jejichž účelem je tlumit rušení na napájecích vedeních. Často je najdete na kabelech oblíbených rozhraní, jako je USB, které napájí připojený přijímač. Tyto prvky jsou k dispozici také ve formátu miniaturních SMD komponentů. Protože jejich výběr závisí na parametrech daného připojení (například na frekvenci přenosového vedení a předpokládaného rušení), vyrábějí se ferity v mnoha formátech. Nejčastěji se používají v kombinaci s kondenzátorem, s nímž tvoří filtr. Takový obvod bude zapotřebí především u složitých zařízení, která se vyznačují citlivostí na kolísání napětí v napájecím vedení (čidla). Murata dodává ferity ve formátech pro povrchovou montáž od 0201 do 1806, které se vyznačují impedancí (pro 100 MHz) od 0,03 Ω do 2700 Ω.
https://www.tme.eu/cz/katalog/feritove-jadra-emi-emc_113550/?queryPhrase=Murata_072023_lp&productListOrderBy=1000029


Měřící termistory

TME 7 NCP15WB473F03RCNTC termistory značky Murata jsou k dispozici v pouzdrech formátu 0204.

Termistory jsou prvky, které mění svůj odpor úměrně teplotě. Protože se tento poměr dá přesně popsat, používají se tyto prvky mimo jiné k měření tepelných parametrů nebo v systémech, jejichž účelem je zapnutí chladicích/topných prvků v určitých podmínkách. Murata vyrábí termistory v pouzdrech 0204 až 2021, patří mezi přesné komponenty (tolerance až 0,5 %). Jedná se o prvky NTC, neboli Negative Temperature Coefficient, se záporným teplotním součinitelem, jehož odpor se s rostoucí teplotou snižuje. Díky své jednoduchosti a malým rozměrům lze teplotní čidla založená na termistorech snadno implementovat do spotřebních a průmyslových zařízení – nabízejí poměrně přesná měření prováděná obvodem malých rozměrů a zároveň s nízkými náklady na implementaci.
https://www.tme.eu/cz/katalog/termistory-ntc_112323/?queryPhrase=Murata_072023_lp&productListOrderBy=1000029


Keramické rezonátory
V době digitální elektroniky začaly mikroprocesory sehrávat klíčovou roli ve většině řídicích jednotek a regulátorů – bez ohledu na oblast, ve které zařízení pracuje. Digitalizované ovládání se používá ve spotřebitelských, zdravotnických nebo průmyslových zařízeních. Digitální jednotky samozřejmě ke správnému provozu vyžadují stabilní a odolný taktovací signál. Jako jeho zdroj se často volí keramické rezonátory. Mají několik výhod, nabízejí malé rozměry a nízký tepelný součinitel v rozmezí od -20 °C do 80 °C. U výrobků Murata tento součinitel činí přibližně 10-5 na 1°C (řada CERALOCK®). Výrobce připravil jak prvky pro klasickou montáž do průchozích otvorů (THT), tak pro montáž SMD. Rezonátory z jeho nabídky se používají ke generování signálů od 3,686 MHz do 48 MHz, což vyhovuje potřebám většiny typických aplikací. Za zdůraznění zde stojí i to, že vybrané komponenty mohou pracovat v teplotním rozsahu od 40 °C do 125 °C a vyznačují se tolerancí až 0,07 %.

TME 8 CSTLS20M0X53-A0Keramický rezonátor řady CERALOCK® v THT pouzdře.

https://www.tme.eu/cz/katalog/krystaly-a-filtry_27/?queryPhrase=Murata_072023_lp&productListOrderBy=1000029


Odrušovací filtry SMD

TME 9 DLW32MH201XK2LMiniaturní odrušovací filtr pro izolaci obvodů.

Výše popsané výrobky jsou primárně určeny pro provoz v optimalizovaných napájecích systémech. Miniaturní odrušovací filtry mají jinou funkci – zajišťují nejlepší možnou kvalitu signálu na komunikačních vedeních určených např. pro vysokorychlostní přenos dat mezi zařízeními (připojení USB) nebo uvnitř zařízení, mezi moduly nebo součástmi (ovládání LCD displejů, sběrnice I2S apod.). Vyrobené v kompaktním formátu SMD systémů filtry Murata jsou navrženy pro univerzální použití – mohou pracovat v IoT zařízeních (Internet of Things), stejně jako v noteboocích, stolních počítačích nebo jejich periferiích. Ve specifikacích prvků je zdůrazněno jejich provozní napětí (od 5 V do 100 V DC), a testovací frekvence (od 100 kHz do 100 MHz). Systémy se vyznačují širokou tepelnou tolerancí a odolností vůči signálům pracujícím se značnými proudy (až 6 A). Filtry také umožňují oddělení vnějších a vnitřních obvodů a fungují jako miniaturní transformátor.
https://www.tme.eu/cz/katalog/odrusovaci-filtry_100342/?queryPhrase=Murata_072023_lp&productListOrderBy=1000029

https://www.youtube.com/watch?v=v0lx3n5KiBY

Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.