Google překladač: English Deutsch

V oblasti mobilní techniky ke zvedání těžkých břemen – stejně jako v mnoha jiných oblastech průmyslu – existuje silná motivace a touha zlepšit účinnost a snížit spotřebu paliva/energie, a to především z důvodu nákladů, ale také kvůli životnímu prostředí, emisím a udržitelnosti. Vzhledem k těmto faktorům nabývá na obrátkách posun průmyslového odvětví směrem k elektrifikaci. A právě zde nabízejí integrovaná, oddělená řešení alternativu k neúčinným přístupům založeným na spojené distribuci energie, u nichž je spalovací motor dimenzován na špičkové zatížení bez možnosti energii skladovat nebo rekuperovat. Koncepce oddělené distribuce energie může výrazně zvýšit účinnost a umožnit uživateli využívat menší, úspornější spalovací motory, nebo spalovací motor zcela odstranit.

Parker 1 MSGE342A Machinery

Elektrické sny
Elektrifikace poskytuje výhody v oblasti životního prostředí, udržitelnosti a výkonnosti, a proto se mnozí výrobci OEM snaží tuto přínosnou technologii využít. Mohou také doufat, že budou těžit z lepší údržby, vyšší bezpečnosti a plnění stále přísnějších emisních předpisů.
Existuje mnoho faktorů, které tento vývoj podporují, v neposlední řadě sem patří globální úsilí o odstranění znečištění. Odpovědná správa na celém světě řídí kulturu změn. V Evropě například existuje program na snížení emisí uhlíku o 20 % do roku 2020, zatímco mnoho měst po celém světě usiluje v následujících desetiletích o dosažení uhlíkové neutrality.
Abychom poskytli představu o rozsahu tohoto úsilí, řada významných měst, včetně mnoha hlavních měst, se zapojila do aliance Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA), včetně Berlína, Bostonu, Kodaně, Londýna, Melbourne, Minneapolis, New Yorku, Osla, San Francisca, Seattlu, Stockholmu, Sydney, Vancouveru, Washingtonu a Jokohamy.

Snižování emisí
Města usilující o uhlíkovou neutralitu si jsou vědoma, že odvrácení nejhorších dopadů změny klimatu bude vyžadovat snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 80 % do roku 2050. Vzhledem k tomu, že městské oblasti jsou zodpovědné za téměř tři čtvrtiny emisí produkovaných lidmi, bude dosažení tohoto cíle do značné míry záviset na schopnosti společnosti a průmyslového odvětví přehodnotit a zásadně přepracovat fungování měst způsobem, který podporuje hospodářskou prosperitu, sociální spravedlnost, lepší kvalitu života a odolnost vůči klimatu.
Stručně řečeno, roste důraz na sdílení a realizaci osvědčených postupů k dosažení „transformativních" strategií hlubokého snižování emisí uhlíku v městské dopravě a spotřebě energie. Tyto ambice potom znamenají, že se stále více zpřísňují emisní předpisy, a právě tyto předpisy pohánějí posun průmyslového odvětví směrem k elektrifikaci.
Na trhu mobilních strojů existuje nepřetržitý tlak na zvýšenou urbanizaci a rostoucí celosvětové vynucování přísnějších specifikací. Z toho vyplývá vyšší nákladnost a složitost plnění nejnovějších specifikací, což je hlavním hnacím faktorem poptávky po hybridních elektrických řešeních.

Optimální technologie
Výběr technologií umožňujících optimální řešení samozřejmě znamená, že využití elektrické energie může poskytnout řadu výhod. Konvenční řešení v této oblasti spoléhají na spojenou distribuci energie, kdy je motor dimenzován na špičkové zatížení bez možnosti energii skladovat nebo rekuperovat. Kromě toho mívají spalovací motory obvykle nízkou účinnost (točivý moment/otáčky).
Naproti tomu oddělená řešení mají hodně co nabídnout, v neposlední řadě pokud jde o řízení motoru a potenciál zmenšit velikost spalovacího motoru nebo jej zcela odstranit. Kromě toho lze dosáhnout mnoha zlepšení účinnosti a produktivity, pokud jde o rekuperaci energie, výkon na vyžádání a nezávislost provozu na rychlosti a točivém momentu spalovacího motoru. Konfigurace těchto řešení také nabízí flexibilnější instalaci a vyšší bezpečnost, a to zejména díky odstranění hydraulických vedení v blízkosti zdrojů tepla. Důležité je, že společným působením těchto faktorů se snižují celkové náklady spojené s vlastnictvím (TCO).
Parker 3 MSGE342A Opening I
Integrovaný systém
Jedním takovým řešením je systém elektrohydraulického čerpadla Parker pro oblast manipulace s materiály a kontejnerových manipulátorů. Tento typ integrovaného systému nabízí příležitost realizovat úspory nákladů na energii až o 50 % a zároveň poskytuje potenciál k redukci velikosti motoru a tepelném řízení, a tím snížit hmotnost a dále optimalizovat celkovou účinnost.
Klíčovým bodem zde je to, že tento rozvoj řeší požadavek trhu na oddělenou distribuci zatížení a energie. Tento konstrukční koncept výrazně zlepšuje řízení motoru tím, že jej rozšiřuje o funkce skladování a rekuperace energie. Velikost pohonného systému lze dokonale přizpůsobit danému požadavku – díky tomu je poskytován výkon na vyžádání, eliminuje se jakékoli plýtvání a zároveň se rekuperuje energie při spouštění nákladu.
Chceme-li tuto konfiguraci rozebrat podrobněji, kompletní systémové řešení společnosti Parker obsahuje dílčí systém elektrohydraulického čerpadla, který je poháněn invertorem a který pohání zvedací funkce a rekuperuje energii při spouštění materiálů. Řídicí systém IQAN a integrovaný software vycházející z technologie společnosti Parker poskytuje systémové funkce a ovládací rozhraní, přičemž periferní potrubí a součásti systému zajišťují chod klíčových funkcí napříč širším hydraulickým systémem.

Delší doba provozu
Optimalizace účinnosti a uchovávání energie zároveň představují krok směrem k vývoji hybridních i plně elektrických vozidel s intervalem tankování/nabíjení umožňujícím delší dobu provozu, která vyhovuje požadavkům náročných pracovních cyklů při vysokozátěžovém používání vozidel. Díky menšímu motoru se stálými otáčkami, menšímu množství uvolněného tepla v důsledku vyšší účinnosti a vyspělému monitorování stavu se také snižují nároky na údržbu.
Systém elektrohydraulického čerpadla Parker již byl otestován v řadě způsobů využití rozšířených mezi zákazníky. Například u hybridního kolového nakladače došlo k 50% snížení energetické náročnosti. Vysoká hustota výkonu tohoto systému navíc umožnila použití menšího rámu. V projektu bylo také zaznamenáno výrazné snížení množství tepla generovaného hydraulickým systémem, což zase umožnilo zmenšit součásti tepelného řízení, jako je čerpadlo, motor ventilátoru, ventilátor a chladič.
Toto integrované řešení s kompaktními rozměry bylo rovněž úspěšné v hybridním elektrickém vysokozdvižném vozíku vyvinutém společností Konecranes Lifttrucks, u kterého opět došlo ke snížení spotřeby paliva (o 30 %) a zvýšení produktivity, protože mohli pracovníci obsluhy rychleji reagovat na potřebu zvedání, spouštění a posunu. Ukázalo se také, že modulární konstrukce a samodiagnostické funkce tohoto systému usnadňují údržbu, a emise CO2 mají podle výpočtů při 5 000 hodinách provozu ročně klesnout až o 100 tun.
Parker 2 capture   ehps on
Rekuperace energie prostřednictvím elektrifikace v konečném důsledku samozřejmě umožní delší používání zařízení. Zásadní význam však spočívá v tom, že tato technologie umožní koncovým uživatelům splnit požadavky předpisů v oblasti životního prostředí a emisí. Svět potřebuje méně znečištění a tato technologie je jednoznačným řešením přispívajícím k dosažení tohoto cíle.

Autor: James Playdon, Engineering and Marketing Manager Mobile Integrated Solutions Parker Hannifin

www.parker.com
@parkerhannifinKalendář akcí

<<  Říjen 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
        1
  2  3  6  7  8
  91415
1617202122
23242526272829
3031     
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..