Google překladač: English Deutsch

Brněnská společnost HIWIN se ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR podílela na unikátním projektu vybavení nového radiografického pracoviště výzkumného a vývojového Centra excelence Telč. Cílem projektu byl vývoj systému k přesnému polohování víceprvkové mikro-tomografické sestavy skládající se z vysoce přesného rotačního stolku, 2 zdrojů rentgenového záření a 2 detektorů rentgenového záření. Společnost HIWIN při vývoji konstrukce polohovacího zařízení použila nejen vlastní know how - extrudovaný hliníkový profil, přímo určený pro aplikace lineárních motorů, ale také jezdce, poháněné kuličkovými šrouby v lineárních profilech LM160, LM220 a LM250. Samotný profil byl testován pro statické a dynamické namáhání metodou konečných prvků. Testování proběhlo v rámci samostatného projektu NETME Centre, divize mechatroniky pro rozvoj průmyslu, který zaštítila Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

tomograf2 zm


Celý projekt vybavení pracoviště výzkumného a vývojového centra CET polohovacím zařízením je spolufinancován z prostředků státního rozpočtu a z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Investice do polohovacího zařízení byla v řádu 1 miliónu korun. Díky tomu bude Centrum Excelence Telč jako jediné pracoviště v Evropské unii disponovat zařízením pro radiografická měření s vysokým rozlišením s využitím dvou zdrojů rentgenového záření současně. Sestava bude využívána zejména pro počítačovou tomografii s vysokým rozlišením (několik μm na pixel). Polohovatelnost sestavy v obou vyzařovacích směrech je navzájem zcela nezávislá. Tato unikátní koncepce systému vzájemného polohování umožní využít zatím nedosaženou variabilitu radiografického zařízení, a tím provádět i dosud nerealizovatelná rentgenová měření.

www.hiwin.cz

tomograf5 zm