Google překladač: English Deutsch

Společnost HIWIN s.r.o. Brno je lídrem na trhu s lineárními systémy a polohovacími jednotkami. Vytváří speciální aplikace podle potřeb předních výrobců průmyslových strojů i menších firem. Mimo jiné dodává „na klíč" originální portálové systémy pro manipulační zařízení. „Naším trendem jsou speciální víceúčelové aplikace, které řeší specifika výrobních programů zákazníka," říká vedoucí oddělení Polohování a hlavní konstruktér firmy HIWIN, ing. Martin Kaván. „Na základě požadavků zákazníka na pohybovou hmotnost, dynamiku a přesnost pohybu vytvoříme kompletní víceosý polohovací systém, ale konečná funkce zařízení je už v jeho v rukou. To znamená, že může stroj osadit laserem, vřetenem, měřícím zařízením nebo uchopovacím nástrojem."

hiwin1


Polohovací systémy HIWIN se uplatňují u balících strojů, při paletizaci a jsou nedílnou součástí měřících nebo skenovacích zařízení. Využití nacházejí prakticky na všech strojích, které vyžadují přesnost, rychlost a dynamiku. Návrhem polohovací jednotky se společnost HIWIN podílela i na vývoji simulátoru kloubních náhrad.
Testovací stroj, sestavený v souladu s konstrukčním a koncepčním uspořádáním používaných kloubních náhrad, vznikl ve spolupráci s ČVUT Praha. Jde o jediné zařízení tohoto typu, které dokáže napodobit a vzájemně střídat celé spektrum pohybů, podobně jako skutečný kloub v průběhu dne. Tím se výrazně liší od současných testovacích zařízení dostupných na trhu.
Konstruktérům společnosti HIWIN se podařilo zajistit reálnou simulaci proměnlivého zatížení kolenní náhrady, celý rozsah posuvného a rotačního pohybu i odpovídající rychlost: „Kolenní kloub vykonává poměrně složitý pohyb, který lze rozložit na tři nezávislé složky. Každá z nich je vyvozována samostatným elektromotorem. Posun vpřed a vzad zajišťují lineární motory, ohýbání a rotaci dva torzní motory. Řízení simulátoru a jeho bezpečný chod jsou realizovány pomocí modulu od firmy Siemens," vysvětluje ing. Martin Kaván, vedoucí oddělení Polohování a hlavní konstruktér HIWIN.
Simulátor podle jeho slov respektuje mechanické vlastnosti materiálů, z nichž jsou endoprotézy vyrobené, a realisticky navozuje všechny režimy chůze: mění frekvenci kroků, simuluje rychlý běh, ale i sed a vztyk. Díky tomu lze kvalitativně posoudit rizika, která vznikají během používání u implantovaných kloubních náhrad a snížit pravděpodobnost jejich selhání po implantaci.
HIWIN se převážně koncentruje a využití lineárních motorů v návrzích polohovacích systémů pro zákazníky. Dráha s permanentním magnetem lineárního motoru je délkově neomezená, přesná, mechanicky stabilní. Výsledné stroje dosahuje vysoké přejezdové rychlosti." Výhodou lineárních motorů je přímý bezkontaktní pohon stroje, bezúdržbovost a delší životnost. Díky tomu dosáhne zákazník výrazně vyšší produktivity a eliminace výrobních nákladů. Vývojové týmy v hlavním sídle pracují i na rozvoji produktů v oblasti řízení. V současné době je HIWIN schopen osazovat polohovací systémy i frekvenčními měniči nové řady HIWIN D1N s komunikací EtherCat, která umožňuje využít různé PLC řídicí systémy. Tím zajišťují maximální flexibilitu, preciznost a výjimečně přesné řízení výrobního procesu.

www.hiwin.cz

hiwin2