Google překladač: English Deutsch

Česká firma HIWIN s.r.o. se sídlem v Brně přináší na český trh lineárních technologií prvotřídní kvalitu předního světového výrobce lineární techniky. V rozhovoru s jejím výkonným ředitelem se dozvíte, jak vidí vývoj strojírenského trhu a kam se na něm snaží firmu směřovat.

hiwi1

Z čeho vycházíte při návrhu polohovací jednotky?
Převážně z požadavků zákazníka. Důraz je kladen na cíl a tím je dodat zákazníkovi aplikaci „šitou" na míru. Hlavními technickými požadavky pro návrh jsou hmotnost, dynamika, přesnost a specifika pracovního prostředí.


Na čem závisí rozhodnutí, zda použít lineární motor, nebo jiný způsob pohonu?
Na technickém zadání aplikace a pochopitelně i ceně, i když naším cílem je v rámci mezí použít lineární motor v co největší míře aplikací. Z hlediska dlouholeté praxe stavby polohovacích jednotek je ve finálním důsledku lineární motor velmi ekonomicky vhodné řešení, i když někdy na začátku projektu to tak nevypadá. A to je hlavním „kamenem úrazu" nasazování moderních technologií.


Jaké typy lineárních sytémů nabízíte?
Standardně jednoosé systémy, křížové stoly, portálové systémy. Velmi často to jsou ale i víceosé systémy, konstruované přímo dle požadavků zákazníka.


U kompletních zástavbových polohovacích jednotek vzrůstá cena vlivem komponentů tvořících stator lineárního motoru. Nehledají zákazníci raději levnější řešení?
Ano, hledají. Ale jak je zmíněno výše, velmi často je to zapříčiněno prvotními odhady nákladů projektu, kde se těžko zahrnuje například úspora v montážních časech aplikace s lineárními motory, eliminace záručních servisů zařízení z důvodu pohonu bez mechanického převodu (kuličkový šroub, ozubený hřeben, řemen), výrazně nižší počet komponent jednotky... a takto by se dalo jmenovat více argumentů nepřímých nákladů, které si často zákazník v první rozvaze návrhu projektu neuvědomí. Proto je v HIWIN s.r.o. kladen velký důraz na poskytování technického poradenství klientům, aby výsledná aplikace byla ekonomicky prodejná, ale na vyšší technické úrovni.

hiwi2


Na čem nejvíce závisí výsledná přesnost polohování?
Výslednou přesnost polohovací jednotky s lineárním motorem nejvíce ovlivňuje použitý typ odměřování. Dalšími méně ovlivňujícími atributy jsou typ motoru a přesnost výroby dílů a následná montáž.


Základní komponenty polohovací jednotky, jako lineární vedení a mechanismus pohonu, jsou zastaveny do samonosného nosníku. Vaší specialitou jsou nosníky s hliníkovými profily. Jaké jsou jejich výhody?
Velmi snadná instalace jednotky do stroje zákazníka. Díky jednoduché montáži přes T-drážky se zákazníkovi snižují náklady celkového zařízení. Nosný AL profil je v rámci technických limitů i samonosný, tím výrazně odpadají obráběcí práce na rámech stroje.


Jaký způsob odměřování nabízíte, s jakým výstupem a jaké je vaše standardní rozlišení?
Standardně používáme dva typy. Pro méně přesné aplikace HIWIN magnetické odměřování pro přesnosti 0,02 mm, pro náročnější aplikace, např. měřící stanice, se používá optické odměřování RENISHAW typového označení TONIC, které bylo vyvinuto převážně pro aplikace s lineárními motory.


Od roku 2002, kdy byla společnost HIWIN s. r. o. založena, prodělala určitě velký vývoj. Kde se v rámci českého strojírenského trhu vidíte dnes, oproti začátkům?
Za uplynulých 12 let jsme si vybudovali velmi dobrou pozici na trhu. Naše značka je vnímána jako prémiová, tzn. kvalitní komponenty (především lineární vedení a kuličkové šrouby) s dobrým servisem i cenou. Firma se rychle rozvíjí i díky divizi lineárních motorů, které se využívají pro stavbu jedno- i víceosých aplikací a od letoška i celých strojů na řezání laserem či CO2


Nakolik se firmy dotkla krize?
Přes rychlý růst do roku 2008 se nás krize také dotkla, v roce 2009 jsme zaznamenali jediný rok poklesu o cca 25 %. Od roku 2010 opět rosteme, tržby se od té doby téměř ztrojnásobily. Paradoxně nám krize pomohla, protože jsme získali více nových zákazníků díky operativnosti a našemu skladu komponentů v Brně. Byli jsme schopni reagovat na poptávku zákazníků velmi rychle.


Z jakých průmyslových oblastí jsou vaši zákazníci? Kde vidíte největší potenciál a proč?
Stěžejními zákazníky jsou firmy dodávající stroje a zařízení do automobilového průmyslu, jsou to převážně středně velké firmy. Dodáváme také výrobcům obráběcích strojů, tiskařských strojů, snažíme se proniknout do stavby 3D tiskáren, pronikáme i do zdravotnické techniky. Jak jsem zmínil výše, poslední rok se zabýváme stavbou vlastních řezacích strojů, osazených jak fiber laserem, tak paprskem CO2. První dva stroje dodáme ještě letos.


Čím se nejvíce odlišujete od firem podobného zaměření?
To je těžká otázka. Naše filozofie je postavená na znalosetech – snažíme se o maximální pochopení zákazníkových potřeba a na tomto základě pak navrhujeme řešení. U prodeje komponentů to samozřejmě není tak důležité, tam se snažíme předevších reagovat rychlým dodacím termínem.


Kde realizujete menší a kde větší zakázky?
Máme dva roky nové skladovací a výrobní prostory, kde probíhají veškeré montážní a balící operace. U malých komponentů je vše v naší režii, u větších kompletů z divize lineárních motorů probíhá výroba některých komponentů v kooperaci, montáž následně v našich prostorách. Velmi důležité je, že máme svoje vlastní vývojové oddělení, které stále rozvíjíme.


Chystáte nějaké novinky v obalsti vývoje vlastních technologií?
Zabýváme se aplikacemi na míru zákazníkovi. Každá aplikace je originál a je na ní spousta vývoje. Zkušenosti z různých aplikací pak využíváme pro další vývoj, samozřejmostí je maximální snaha o standardizaci základních komponent především z hlediska snižování nákladů


Vaše práce pravděpodobně nekončí tím, že zavřete dveře kanceláře. Jak a kde relaxujete?
Já osobně prefefuji sport. Dříve jsem se závodně věnoval hokeji a futsalu, teď už jen rekreačně - lyžuji, v létě kolo nebo horské tůry. Poslední rok jsme si s manželkou oblíbili saunu, kam chodíme jednou týdně. Je to výborný způsob fyzického i psychického uvolnění od každodenního stresu.