Google překladač: English Deutsch

Novinka v nabídce LVD s exkluzivním řízením CADMAN®EXPRESS nabízí kvalitní technologii ohýbání plechu s ekonomickým designem a snadným ovládáním. Stroje jsou dodávány variantně ve čtyř a pětiosém provedení. Pětiosé lisy PPEC jsou vybaveny CNC řízeným systémem, který zajišťuje rovnoběžnou polohu beranu a stolu během ohybu. Ohraňovací lisy PPEC jsou dostupné v tonážích od 80 do 220 t a pracovních délkách od 2000 do 4270 mm.
Základ tvoří jediný svařenec, který je vibrační metodou zbaven vnitřního pnutí. Poté jsou obrobeny dosedací plochy, což přispívá k tuhosti a přesnosti soustavy po celou dobu životnosti stroje. Hydraulické válce jsou obráběny z pevného ocelového bloku, písty jsou výkovky dokončované lapováním.
Tyto lisy se servořízením používají vyspělou hydrauliku a elektroniku pro zajištění přesného průběhu ohýbacího procesu. Kvalitní dvouosé zadní dorazy ovládají hloubku (osa X) a výšku (osa R) dvěma standardními dorazovými palci. Předpětí na vedení udržuje palce v poloze. Standardní palce dorazů se třemi dorazovými polohami umožňují založení v ose X až 1000 mm a zároveň slouží jako podpěra pro materiál.
Řízení CADMAN®Express je založeno na Windows®NT a vychází z principů úspěšného řídicího systému CADMAN® používaného na ostatních řadách ohraňovacích lisů LVD. Řídicí systém obsahuje procesor Intel Pentium, hard disk 20 GB, CD ROM a 12" TFT obrazovku. Programovací proces je zjednodušen a zrychlen omezenými požadavky na zadávání dat. CADMAN®Express nabízí řadu automatizovaných operací, jako například automatický výpočet přídavku ohybu, automatický výběr nástrojů založený pouze na síle materiálu a automatický výpočet spodního mrtvého bodu (osa Y). Součástí je i grafická prezentace nástrojů, přehled programu v editovacím stavu a ve stavu výroby, animace nástrojů a zadních dorazů během pracovního cyklu a snadná utilita pro nastavení úhlu korekce a korekce přírůstku ohybu.
www.newtech.cz

Německá společnost "FLOTT" vybuduje v Bánovcích nad Bebravou nový výrobní závod. V Bánovcích zároveň vyroste i servisně-obchodní centrum značky "FLOTT" pro země střední a východní Evropy. Investici do nového provozu si vyžádal další plánovaný přesun výroby a intenzivnější obchodní aktivity značky "FLOTT" v regionu střední a východní Evropy. Otevření nového provozu přinese přibližně 100 nových kvalifikovaných pracovních míst. Začátek výstavby nové centrály je naplánován na druhou polovinu letošního roku.
Společnost "FLOTT" byla založená v roce 1854 v německém Remscheidu. Z původní řemeslnické dílny na výrobu ručního nářadí se vypracovala na vedoucího evropského výrobce stolních a sloupových vrtaček, kotoučových a pásových brusek a dalších profesionálních strojů určených pro průmysl a odborné dílny. Kromě Německa, České republiky a Slovenska má "FLOTT" pobočky ve Francii a Velké Británii, prodejní a servisní centra "FLOTT" se nacházejí ve všech evropských zemích.
S podniky v bývalém Československu začal "FLOTT" spolupracovat již v roce 1989. V roce 1996 byla založena dceřiná společnost "FLOTT" Slovakia, která pro mateřskou firmu zajišťuje nákup a dodávky komponentů od českých a slovenských výrobců. Od roku 1999 plní "FLOTT" Slovakia také funkci servisní a obchodní centrály pro země střední a východní Evropy. V současnosti zajišťuje "FLOTT" Slovakia pro celosvětovou prodejní síť "FLOTT" výrobu pěti druhů přesných vrtaček a téměř kompletní sortiment pásových brusek. V nejbližším období přesune "FLOTT" na Slovensko i finální výrobu dalších nově vyvinutých strojů. Politikou společnosti "FLOTT" je v maximální míře využívat dodávky od českých a slovenských firem, od kterých nakupuje elektromotory, odlitky, převodové mechanismy a další komponenty.
www.flott.cz

Mori Seiki uvádí na trh současně 30 nových modelů soustruhů. NL série je posledním slovem v konstrukci vysoce přesných a produktivních CNC soustruhů.
Poprvé nasazena nástrojová hlava s revoluční konstrukcí pohonu rotačních nástrojů - průvlakovým motorem. Toto řešení snižuje teplotu a vibrace při výrazném zvýšení výkonu a přesnosti celé jednotky.
Nová konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu tvaru lože stejně jako vysokou tuhost vřeteníku a vřetena. Výsledkem je výrazně zvýšená celková tuhost stroje. Šířka kluzných ploch je o 30% větší ve srovnání s běžnými stroji. Největší průchod vřetenem ve své třídě (91mm) umožňuje obrábění tyčového materiálu až do průměru 80 mm.
Stroje NL série jsou vybaveny ve standardu vysoce tuhým digitálním koníkem poháněným servomotorem. To drasticky snižuje časy nutné pro seřízení stroje.
www.newtech.cz

Firma Sandvik Coromant představuje CoroDrill® 880 s technologií Step - s novou generací vrtáků U-drill možnost snížení nákladů na polovinu!
Nová koncepce vrtáků CoroDrill® 880 s unikátním provedením středové destičky a obvodvou hladící destičkou s geometrií Wiper umožňuje zvýšit hodnotu posuvu až o 100% a přitom zachovat vynikající kvalitu zhotoveného otvoru.
Více se dozvíte na www.coromant.sandvik.com

NV1500DCG vyvinuté pro obrábění malých forem a přesných dílů je vysoce přesné kompaktní vertikální obráběcí centrum. Prototyp představila firma Mori Seiki na veletrhu JIMTOF 2004, sériová výroba byla zahájena v těchto dnech. Stroj vyniká revolučním designem orientovaným na zmenšení zástavbové plochy a díky aplikaci technologie DCGTM také zásadně redukuje cyklové časy a zároveň díky omezení vibrací zlepšuje přesnost a kvalitu obrobeného povrchu.
www.newtech.cz

Firma Sandvik Coromant nyní uvádí na trh nástrojové řešení pro čelní zapichovací operace, kde obsáhlý sortiment posunovacích pevných držáků může být zredukován použitím nožových vložek CoroCut SL v kombinaci s adaptéry CoroTurn SL.
Jedná se o rozšíření programu nového flexibilního nástrojového systému pro upichovací a zapichovací operace zejména v malosériové výrobě.
Lůžko břitové destičky upichovacích a zapichovacích nástrojů se opotřebovává mnohem rychleji než lůžka navržená pro všeobecné oobrábění. Hospodárnost se však zlepšuje, je-li provedena pouhá výměna nožové vložky v okamžiku, kdy dojde k opotřebení lůžka.
Adaptéry jsou konstruovány s vroubkovanou styčnou plochou, aby bylo dosaženo mimořádně pevného spojení s nožovou vložkou, výkonnostně srovnatelného s celistvým nástrojem.
Nožové vložky jsou dostupné v pravořezném i levořezném konstrukčním provedení.
www.coromant.sandvik.com

Time is money - neboli čas jsou peníze a toto rčení platí dvojnásob u velkosériové výroby malých součástí, kde cyklové časy jsou velmi krátké a tudíž frekvence zakládání nových polotovarů dílů je vysoká a kde je současně potřeba redukovat vedlejší strojní časy na minimum.
MDC500 je vysoceprodukční a současně flexibilní vrtací, závitovací a frézovací centrum pro sériovou výrobu. Pracovní pojezdy stroje v x,y,z - 305x255x305 mm. Ke zkrácení vedlejších časů výrazně přispívá: automatický otočný výměník palet s časem výměny obou palet za 1,9 sek. (na jedné paletě v pracovním prostoru se obrábí a současně na druhé obsluha paralelně vyměňuje obrobený díl za nový polotovar), rychloposuvy do 51 m/min, zrychlení v osách 0,8 g, čas výměny nástroje 2,8 sek (celkem 24+1 nástrojů). Dynamické vřeteno má k dispozici 10.000 popř. 15.000 ot/min, upínací kužel ISO40. Nádrž chladící kapaliny o objemu 410 litrů je integrovaná v základu stroje a chladící emulze je dopravováno vysokotlakým čerpadlem.
www.teximp.cz

Ultra kompaktní stroje frézka OM-1 a soustruh OL-1 projdou dveřmi šíře 90 mm. Můžou být rovněž vybaveny pojezdovými kolečky pro snadné přemisťování z místa na místo. Mají širokou oblast nasazení od běžné kovovýroby velmi malých součástí, přes oblasti medicíny, dentální techniky, výzkumné laboratoře, školní a výcvikové účely, nebo jednoduše pro obrábění velmi malých přesných dílů.
www.teximp.cz

Brusky na klikové hřídele typu JUCRANK byly rozšířeny o jednu velikostní řadu.
Firma JUNKER představuje s produktem posledního vývoje, bruskou JUCRANK 6000 koncept stroje pro současné opracování hlavních ložisek a/nebo ojničních čepů na klikových hřídelích se 2 brousícími vřeteníky.
Nejen u faktorů jako je "rychlost" a "tvarová přesnost" je JUNKER napřed: inteligentní CNC řízený přívod chladicí kapaliny zaručuje - dokonce i během brusného procesu - dokonalé chlazení v místě styku ( bodu ) brusného kotouče s obrobkem.
ALL INCLUSIVE:
- vysokorychlostní broušení s CBN brusivem
- automatická korekce tvaru ojničních čepů na stroji
- oboustranný pohon obrobku se synchronizací pro eliminaci zkroucení obrobku
- osa X s hydrostatickým uložením a s hydrostatickým kuličkovým šroubem
- jednotný obslužný panel pro všechny stroje: JUNKER Operator Panel EJ-OP
S bruskami na klikové hřídele konstrukční řady JUCRANK nabízí firma JUNKER mnohostranné řešení pro kompletní opracování zalomených hřídelí. Typové spektrum pokrývá všechny typy zalomených hřídelí v oblasti automobilového průmyslu, osobních a nákladních vozů, od jednoválců až po dvanáctiválce. Pro jednotlivé typy JUCRANKu se dimenzují a instalují různé platformy a různé uspořádání brusných vřeteníků v závislosti na druhu opracování a požadovaném množství produkce.
www.junker.cz

PENTACUT nový typ destičky s 5 řeznými hranami pro mělké zapichování, upichování a podélné soustružení. Nový utvařeč typu - J.
Stručná charakteristika: středové vybrání pro formování třísky, zakřivení čelní plochy pro zatočení třísky, efektivní utvaření pro široký rozsah řezných podmínek, konstrukce utvařeče pro široký rozsah obráběných materiálů, vysoká kvalita drsnosti povrchu na čelní i boční ploše.
Výhody: ekonomický systém, 5 řezných hran na každé destičce, rychlá výměna destičky přímo na stroji, dokonalé podepření destičky v lůžku a tím její dobrá stabilita a kvalita obráběného povrchu, stejné destička pro pravé i levé otáčky, stejná destička pro široký rozsah obráběných materiálů.
4 aplikace v jednom systému:
1. Přesné zapichování
2. Upichování
3. Zapichování - s lehkým bočním soustružením
4. Srážení hran
www.iscarex.cz

Malé obráběcí centrum YT-300F je pro obrábění vysokými řeznými rychlostmi v menších a tvarově složitých dílcích. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku pro 10 nástrojů umožňuje výrobu v automatickém cyklu. Základem stroje jsou litinové díly (Meehanite) s kalenými a broušenými kluznými plochami obloženými hmotou Turcite pro lepší kluzné vlastnosti a životnost. Předpjaté kuličkové šrouby používají pro vyšší přesnost dvojité matice.Všechny modely jsou vyráběny v souladu s normami CE. Jsou vybaveny řídicím systémem "FAGOR 8055A" rozsah pojezdů: osaX 300, osaY 300, osaZ 400.
www.dkgroup.cz

Kalendář akcí

<<  Červenec 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..