Murrelektronik
Google překladač: English Deutsch

support.jpgSystém mnohočetného upínání českého výrobce firmy Kaderka-Kastr, kterou obchodně zastupuje firma technology-support s.r.o., je určen pro CNC vertikální a horizontální frézovací centra a vrtací centra. Díky tomuto systému je možné:
upínat více dílců najednou (od toho vlastní název „mnohočetné upínání“) do pracovního prostoru obráběcího stroje, což zkracuje vedlejší časy na minimum, a obrábět dílce z několika stran bez nutnosti přepínat, což zpřesňuje vlastní výrobu.
Mnohočetné upínání pro CNC obráběcí centra spolu se systémem paletizace řeší komplexně upínání polotovarů do obráběcího stroje
- to je ceněno především u výroby na CNC frézovacích strojích, která vyžaduje dlouhé časy pro upínání polotovarů, a u dílců, kde je nutné obrábět z více stran najednou.

Celý článek...

tollok.jpgSpolečnost ZPV, jednen z největších a nejkomplexnějších distributorů komponentů pohonných systémů a uložení v České republice, uvádí na trh novinku – svěrná pouzdra TOLLOK, která nahrazují klasický spoj „pero – drážka“. Pouzdra jsou vyráběna od průměru 6 mm až do průměru 1800 mm. Jejich velkou výhodou je snadná montáž a demontáž, a také široká možnost aplikací. http://www.zpv-brno.cz/

208tajmac.jpg Ve dnech 21. a 22.dubna uspořádala firma TAJMAC – ZPS ve Zlíně zákaznické dny. Akce proběhla zcela netradičně, za plného provozu. V úvodu byli návštěvníci seznámeni s výrobkovou a obchodní strategií firmy, důraz byl kladen především na komplexnost dodávek. Firma je schopna pro zákazníka nejen vyrobit stroj takzvaně na míru, ale nabízí pomoc již při volbě vhodného stroje, za použití počítačové podpory, včetně 3D simulace.
Novinkou představenou poprvé na letošních zákaznických dnech bylo obráběcí centrum MCV 1210. Stroj, který je svým konstrukčním uspořádáním určen především pro nástrojařství, je připraven uspokojit náročné požadavky, jako jsou vysoká tvarová a prostorová složitost, přesnost a kvalita povrchu, v maximální míře. Těžiště uplatnění MCV 1210 předpokládá zejména obrábění složitých, přesných, prostorových tvarů v tříosém a v různých konfiguracích i v pětiosém obrábění.
Typickými výrobky jsou formy pro výrobu lisovacích a tvářecích nástrojů, zápustek pro kování nebo forem pro vstřikování umělých hmot, různých zařízení pro tváření plechů, plastů a pryží v lisařském, plastikářském, automobilovém i leteckém průmyslu a jiné tvarově složité strojní výrobky. Velký prostor pro využití stroje je i v oblasti konvenční výroby tzn. pro výkonové klasické frézování, vrtání, zahlubování a vystružování otvorů, řezání a frézování závitů. Stroj vzhledem k vysoké dynamice, velmi vysoké tuhosti a tlumicím vlastnostem konstrukce umožní využití výhod HSC technologie.
Velký důraz při vývoji byl kladen na optimalizaci skeletu stroje pomocí FEM - metody konečných prvků, a to nejen z hlediska zabezpečení požadovaných parametrů stroje (tuhost, přesnost, tepelná stabilita při minimální hmotnosti), ale i z pohledu minimalizace, jednoduchosti a variability potřebného modelového zařízení, stavebnicovosti jednotlivých skupin a s tím související ekonomické náročnosti celého projektu. Průběžná měření skeletu stroje na zkušebně slibně naznačují, že prvního z požadavků – vysoké přesnosti bude bez větších problémů dosaženo.

208teximp_a.jpgPrvní 2 nové stroje Deco 8sp a MultiDeco 32/6c v roce 2005 uvádí v současnosti na trh firma Tornos. Druhým z nich je MultiDeco 32/6c. Řešení pro produktivní obrábění velmi komplexních rotačních dílů, obráběných jak na hlavních vřetenech tak i na protivřeteni, na kterém lze na tomto stroji provádět až 5 pracovních operací. Na rozdíl od dosavadního stroje Multideco 32/6i nabízí tedy obrábění výrazně složítějších dílů s jinými výrobními požadavky.
Tento stroj navíc umožňuje, obrobené díly skládat rovnou do vhodných palet bez rizika poškození jejich povrchu nebo lze odebírací systém napojit na další automatické výrobní procesy.
Oblast užití – především automobilový sektor, max. průměr tyče 32 mm (34 mm), počet nástrojů na hlavních vřetenech – 11 (i poháněné), počet nástrojů na protivřeteni – 5 (z toho 3 poháněné), max. délka dílu 100 (120) mm, max. otáčky 15.000 / min.
www.teximp.cz

Firma Unitool uvádí na trh kompaktní svěráky RKE - L pro NC stroje. Jejich předností je jednoduché provedení s mechanickým převodníkem síly.
Jsou vyráběny ve velikosti 92 - upínací systém s mechanicko - hydraulickým převodníkem síly, ve velikostech 125 - 200 - upínací systém s mechanicko-mechanickým převodníkem síly.
Mají všechna vedení kalená a broušená, pevná rovná čelist je otočná o 180°, kalená a broušená, stejně jako pohyblivá rovná čelist, která je také otočná o 180°, kalená a broušená.
Jezdec pro upevnění pohyblivých čelistí je vybaven příčnými drážkami, všechny jeho strany jsou kalené, funkční plochy broušené. Upínací hřídel je se stupnicí pro nastavení upínací síly.
Maznicemi na obou stranách lze mazat všechna vedení podléhající opotřebení a závit upínacího hřídele.
Svěrák je vybaven otvory se závitem pro upevnění materiálového dorazu, bočními drážkami pro připevnění svěráku k pracovnímu stolu pomocí příchytek. Účinné zakrytování zabraňuje vniknutí třísek do tělesa svěráku
www.unitool.cz

Firma Brück AM, spol. s r.o. na českém trhu zastupuje italskou firmu Tecnomagnete zabývající se výrobou výkonných a bezpečných magnetických systémů pro upínání obrobků nebo manipulaci s materiálem. Firma představuje Super-Quad, upínací systém pro frézování.
Magnetické upínací stoly typu QUADSYSTEM jsou revolučním řešením firmy TECNOMAGNETE pro obráběcí operace na frézkách a obráběcích centrech. Systémy jsou imunní vůči rušivým vlivům, nepřehřívají se, vykazují enormní přídržné síly a tudíž jsou i velice bezpečné.
Mohou být jednoduše instalovány na jakýkoliv typ stroje. V praxi použitá "elektro-permanentní" patentovaná technologie nevyžaduje stálé elektrické napájení, nýbrž postačuje krátký elektrický elektronikou řízený impuls k nabuzení magnetického pole. Upínací deska neustále drží obrobek bezpečně potřebnou silou i po odpojení od řídící jednotky, a to po dobu, dokud není přiveden impuls pro demagnetizaci.
Pro ještě větší variabilitu a produktivitu se vyrábí několik druhů pólových nástavců, které Vám umožní upnutí dílce i s nerovnou dosedací plochou.
QUADSYSTEM umožňuje obrábění bez vibrací s vysokou přesností a zvyšuje životnost nejen nářadí a nástrojů, ale i samotného stroje.
www.tecnomag.cz

První 2 nové stroje Deco 8sp a MultiDeco 32/6c v roce 2005 uvádí v současnosti na trh firma Tornos. Prvním z nich je Deco 8sp.
Jedná se o novou oblast použití tohoto stroje, který vhodně doplňuje stávající řady strojů Deco. Tento stroj je navržen především pro použití v neustále se rychle rozvíjejícím elektroprůmyslu např. výroby hardisků, rovněž pro oblast medicíny a automobilového průmyslu.
Pracuje bez vodícího pouzdra, které je typické pro dlouhotočné automaty. Označení "p" značí "extrémní přesnost" a současně "sp" značí, že tento stroj je specielně vyvinut pro velmi přesné součástky s tolerancí +/- 1 mikrónu a současně vyráběných ve velkých sériích.
Programování stroje je možné rovněž v tradičním ISO kódu, max. průměr obráběné tyčí činí 8,5 mm.
Max. počet nástrojů je 21. Počet nástrojů na protivřeteni 4. Max. délka součásti je 17,5 mm. Otáčky vřetene 15.000 / min.
www.teximp.cz

Přednosti nástrojů z rychlořezné oceli vyrobené práškovou metalurgií:

 • stabilní řezná hrana
 • vyšší houževnatost
 • zvýšená odolnost proti opotřebení
 • o 30% - 50% vyšší řezné hodnoty
 • až o 50% delší životnost
 • lepší poměr mezi výkonem a cenou
  www.unitool.cz

 • Lisy PPEB jsou přesné především na základě tuhé konstrukce rámu a historicky ověřenou technologií výroby. Až do lisovacího výkonu 320 tun jsou navrženy a konstruovány ze svařeného rámu vyrobeného z jediného kusu a opracovaného na jedno upnutí s uvolněním vnitřního pnutí vibrační metodou. Hydraulické válce jsou vyrobené z jednolitého ocelového ingotu. Přesně broušené a lapované písty jsou ocelovými výkovky, které zajišťují vysokou životnost a bezporuchový provoz.
  Celý stroj je osazen nejnovější hydraulikou a mikroprocesorovou technologií zabezpečující dokonalé řízení v procesu ohýbání. Referenční lineární snímače obou konzol jsou upevněné na rámu tak, aby deformace bočnic rámu při ohýbání neovlivnily polohovací přesnost beranu v osách (Y1, Y2).
  Patentovaný laserový měřící systém Easy Form®, umožňuje přesné bezkontaktní měření úhlu během procesu ohýbání. Snímací mechanismus sleduje ohýbaný materiál během cyklu, vyhodnocuje a předává informace řídicí jednotce CNC v reálném čase, ta je zpracuje, přepočítá nastavení hloubky posuvu beranu a tak dosáhne správný úhel v reálném čase bez přerušení procesu a bez časových ztrát ve výrobě.
  Patentovaný programovatelný systém bombírování osy "V" je velkou předností strojů firmy LVD. Dlouholetým sledováním vývoje v oboru a analýzou vlastních zkušeností výrobce dospěl k důmyslnému řešení základu pro bombírovací stůl, který je navržen jako dvoudílné klínové vedení s dělením několika přesně zaškrabávaných šikmých ploch, které působí ve výsledném procesu ohýbání jako důmyslné protisilové zařízení. CNC bombírování zabezpečí, aby beran a stůl byly během ohýbání rovnoběžné. Údaje o tloušťce plechu, délce, otevření "V" prizma a pevnosti materiálu v tahu jsou přenášeny do řídícího systému. Síla a příslušný průhyb stolu a beranu jsou automaticky determinované a protisilové zatížení se dosáhne optimálně pro každé ohýbaní.
  Přesně broušené nástroje LVD s patentovaným poloměrem STONE® přináší přesné úhly ohybu v celé jeho délce. Nástroje STONE® jsou vyráběné s progresivním rádiusem po obou stranách otevřeného profilu "V", což umožňuje rovnoměrnější vstup materiálu do matrice, snižuje tření mezi materiálem a matricí vznikající při ohýbaní tím, že vytváří při vstupu valivé podmínky. Dalším přínosem je snížení míry opotřebení, snadná vyměnitelnost, snížení zbytků (okují, otřepů) na nerezavějící oceli, zlepšení kontroly materiálu, snížení potřeby tonáže stroje a zlepšená symetrie ohýbání.
  Jistě je zajímavá oblast použití lisů LVD. Nákladní i osobní vagóny, těžká stavební technika, loďařství, větrné elektrárny, potravinářské stroje, klimatizace - to vše je smontováno z plechových dílů ohýbaných na širokém sortimentu lisů LVD.
  Více informací o ohraňovacích lisech PPEB získáte na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  www.newtech.cz <

  Firma Schneider Bohemia přišla v poslední době na trh s velice vhodným doplněním sortimentu brusek. Speciálně pro oblast lakoven a karosářských provozů jsou určeny nové excentrické brusky s mnoha přednostmi.
  Všechny excentrické brusky, které jsou nově v sortimentu, jsou velmi lehké a příruční, s ideálním tvarem i ovládáním pro umožnění práce jen jednou rukou. Malé rozměry a hlavně velká spouštěcí páka přes celou horní část nářadí jsou toho zárukou. Ideální vyvážení brusek zaručuje minimální vibrace, což se především ocení při dlouhých pracovních procesech. U všech brusek je možno plynule měnit intenzitu broušení vzduchovým regulačním ventilem. Všechny brusky mají brusné desky opatřeny suchým zipem, což umožňuje rychlou a snadnou výměnu brusného papíru.
  Perfektním doplňkem pro ty, kteří požadují vysoký stupeň kvality při dokončovacích pracích je excentrická bruska HW 70. Tato bruska je vysoce precizní, ideálně přizpůsobená pro práci na malých plochách. Při pracovním tlaku 6 bar má spotřebu vzduchu 280 l/min. Průměr brusného talíře má 70 mm a zdvih 5 mm.
  Ideálním "dvojčetem" pro všechny typy práce - hrubé i jemné broušení jsou brusky HW 121 a HW 151. Jedná se o jedno nářadí s rozdílnou velikostí brusného talíře (120 a 150 mm). Výhodou těchto dvou excentrických brusek je možnost připojení zařízení pro odsávání prachu. Větší z obou brusek je vybavena univerzálním brusným talířem, na který je možno připevnit brusné papíry s různým počtem otvorů. Obě brusky pracují při tlaku 6 bar, spotřeba vzduchu se pohybuje od 280 do 300 l/min, zdvih je standardně 5 mm.
  www.schneider-bohemia.cz

  LVD uvádí na trh nový ekonomický hybridní laserový systém. Laserové řezací centrum Orion je určeno na zpracování formátů plechu až 1500 x 3000 mm do tloušťky 16 mm. Ergonomický design umožňuje dokonalý přístup a sledování pracovního prostoru ze tří stran a rychlou a snadnou výměnu materiálu. Řada prvků směřuje k vysoce produktivnímu nasazení zařízení - např. kazetová výměna čoček (5´´ a 7´´), automatická volba řezného plynu a další. Stroj je osazen plně integrovaným CO2 GE Fanuc laserem ve variantách 2 kW a 4kW.
  Pro další informace pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  www.newtech.cz

  Kalendář akcí

  <<  Srpen 2020  >>
   Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
         1  2
    3  4  5  6  7  8  9
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31      
  Nejnovější akce

  Odběr novinek

  
  Technika News
  StreamTech.tv News

  ..