Google překladač: English Deutsch

Díky neustálému tlaku na snižování provozních nákladů vidí firmy v oblasti údržby pouze nutné zlo, které spotřebovává prostředky. Navíc další náklady přichází v reakci na vzniklou závadu, o nákladech na prostoje a rozběhnutí provozu nemluvě. Pouze zlomek podniků si však uvědomuje příležitosti prediktivního přístupu k údržbě výrobních zařízení a využívá je v plné míře.

fluk1

Údržbu je možné provádět v několika rovinách. Prvním typem údržby je údržba reaktivní. Její princip spočívá v tom, že zásah je proveden až v okamžiku, kdy dojde k havárii, nebo poškození daného systému. Havárii tedy nemůžeme vyloučit. Odstranění takové havárie je pak většinou velmi nákladné, především s ohledem na neočekávaný výpadek výroby. S trochou nadsázky se dá takový typ údržby označit jako „hašení požáru", což v některých případech může platit i doslovně.

Dalším, poněkud pokročilejším typem údržby je údržba preventivní. Jak vyplývá z názvu, její podstatou je prevence, tzn. preventivní kontroly a výměna kritických komponentů v pravidelných časových intervalech, bez ohledu na jejich stav. Tento typ údržby je technologicky náročnější než údržba reaktivní, dokáže však výrazně snížit riziko havárie. Po finanční stránce mohou náklady na preventivní údržbu být nižší, než náklady na havárii.

fluk2Posledním typem údržby je údržba prediktivní (predikce = předpověď). Principem tohoto typu údržby je předpovídat vývoj stavu výrobních zařízení a včas odhalit potencionální problém či poruchu. Cílem toho typu organizace údržby je znát o udržovaném zařízení co nejvíce informací, a to průběžně tak, aby byl jasný vývoj změny vlastností, parametrů atd. v čase. Pak je možné opravu dané části zařízení provést dříve, než dojde k jeho poškození či havárii, ve zvoleném okamžiku a s již předem objednanými díly. Odstavení výroby je tak plánované, je možné provést výrobu na „sklad" a její výpadek má minimální dopady na následující logistiku zboží a prodeje.

Jiný pohled na řízení údržby
Prediktivní způsob údržby samozřejmě vyžaduje naprosto odlišný způsob organizace práce. Na jedné straně pracovníci údržby nečekají, až nastane havárie, kterou následně v co nejkratším čase musí opravit. Což je zase reálné pouze za vydatné podpory vlastního skladu náhradních dílů, ve kterých leží „umrtveny" finanční prostředky. Na druhou stranu vyžaduje predikce poněkud odlišné, nákladnější vybavení servisního týmu, které však přinese zásadní snížení nákladů na skladové zásoby náhradních dílů. Ty je možné pořídit až po pravidelném vyhodnocení průběžně prováděných kontrol a měření a zároveň v dostatečném předstihu.

Dalším zásadním přínosem je snížení pravděpodobnosti velké havárie. Dobře naplánovaná a pravidelná prediktivní měření a následné opravy přinášejí velmi značné snížení nákladů na údržbu. Údržba se pak stává integrální částí výrobního procesu a systematicky zvyšuje i kvalitu výroby. V očích managementu, který „klasickou" údržbu typu „hasič" bral jako nutné zlo a zbytečné náklady navíc, se nyní údržba stává nástrojem pro zkvalitnění výroby a snížení nákladů.

Měřit znamená vědět
Jak již bylo řečeno, pro zavedení prediktivní údržby je kromě změny organizace práce třeba provádět mnohem více měření a kontrol v krátkých, pravidelných intervalech, evidovat a vyhodnocovat naměřené výsledky. Pro tento účel slouží celá řada měřících postupů a jím příslušejících měřicích přístrojů. K primárním měřením patří měření kvality elektrické energie elektrické sítě, měření izolačních stavů, diagnostika vibrací a termovizní měření. V této oblasti existuje řada výrobců jednotlivých zařízení, ale výhodnou je jednotný výrobce ucelené řady měřících přístrojů pro prediktivní údržbu, například Fluke. Tím se docílí i snížení nákladů na školení a servis, které zajistí jeden dodavatel.

fluk3Teplota je číslo jedna
Většina potencionálních problémů, mechanických ztrát, přetížení elektrické sítě se v první řadě projevuje změnou teploty. Proto jako základní kámen skupiny ručních přístrojů pro prediktivní údržbu tvoří skupina termovizních kamer, které musejí být v odolném mechanickém provedení i pro ty nejtvrdší provozní podmínky.

Podle změny teploty můžeme například na vodičích detekovat nesymetrický odběr motoru, nebo jeho přetížení, ať už vlivem zátěže nebo vlivem poruchy motoru samotného. Tyto jevy mohou mít dlouhodobě významný vliv na stálý odběr elektrické energie, ve finále mohou být i příčinou vzniku požáru vinou elektrické instalace. Jinou příčinnou může být chybné zatížení motoru a riziko jeho mechanického poškození. Termovizní měření je tedy prvotní indikací toho, zda měřený objekt je či není v pořádku.

Elektřina je také surovina
Další měření pak souvisí s provozem elektrických rozvodů, pohonů, tavících pecí a tak dále, při jejich kontrole se použijí jak termovizní kamery, tak i další přístroje, tentokrát z oblasti měření kvality elektrické energie, tzv. „analyzátory kvality elektrické sítě". Na elektřinu je třeba hledět jako na běžnou surovinu dodávanou do výrobního procesu a je nutné si uvědomit, že její kvalita ovlivňuje jak výslednou kvalitu výrobku, tak může zapříčinit i zastavení výroby (například vyřazením obráběcího stroje z provozu). Při volbě přístroje pro analýzu elektrické sítě je třeba opět klást důraz na odolnost zařízení, jeho vlastnosti a především schopnost vyhodnocovat stavy v co nestraším intervalu. To zajistí detailní logování informací a tudíž i snazší nalézání příčin. Výhodnou je možnost prohlížení dat na PC.

Vibrace, vibrace, vibrace ...
Poslední skupinou trojúhelníku měření preventivní údržby jsou měření mechanická, v provozu výrobních zařízení jsou zaměřená především na měření vibrací a analýzu jejich příčin. Zde k dispozici ruční odolné přístroje - testery vibrací. Například Fluke 810 nabízí unikátní expertní systém, který po provedeném měření vibrací stroje nebo soustrojí vyhodnotí výsledky díky integrované znalostní bázi odborníků na vibrace. Zařízení tak významně uspoří náklady na vysoce kvalifikovaného odborníka. Může jej tak používat firma i s méně kvalifikovanými pracovníky, který ušetří na personálních nákladech, ale zároveň bude udržovat svá výrobní zařízení v dobrém stavu.

Vědění a školení jsou klíčem
Samozřejmě kvalifikované používání a využívání potřebných přístrojů v prediktivní údržbě vyžaduje potřebné vyškolení pracovníků tak, aby přístroje byly využívány optimálně a přinášely potřebné výsledky. Při zavedení prediktivní údržby je toto součástí dodávky přístrojů a v pravidelném cyklu probíhá dle potřeby pracovníků údržby. Dodavatel by měl být schopen zajistit také servisní zázemí přístrojů a jejich pravidelné seřízení ve vlastní kalibrační laboratoři, aby měřené výsledky odpovídaly realitě.


http://www.fluke.czKalendář akcí

<<  Červenec 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news