Google překladač: English Deutsch

Společnost Renishaw, která je světovým lídrem ve vývoji technologie 3D tisku z kovového prášku, se po roce vrací na veletrh Formnext 2017, aby předvedla novinky v oblasti aditivní výroby. Nové produkty Renishaw jsou dalším krokem k tomu, aby se tato technologie stala běžnou součástí průmyslové výroby. Renishaw bude od 14. do 17. listopadu v německém Frankfurtu vystavovat nejnovější výsledky svého technologického vývoje. Hardwarové i softwarové produkty Renishaw, jejichž společným rysem je vysoká produktivita a možnost sledování procesu, bude možné vidět v hale 3.1 na stánku E68.

RenAM 500Q 1

Klíčovou inovací, kterou Renishaw na veletrhu představí, je nová čtyřlaserová 3D tiskárna RenAM 500Q. Výrazné zvýšení produktivity výroby kovových dílů laserovým spékáním je v tomto případě aplikováno do zařízení s nejrozšířenější velikostí pracovního prostoru. Důležitým přínosem je výrazné snížení nákladů na díl při zachování kvality a přesnosti, které nabízejí standardní jednopaprskové systémy. Renishaw očekává, že čtyřnásobným zrychlením výrobních procesů zvýší RenAM 500Q přitažlivost aditivní výroby z kovových prášků i tam, kde je to v současné době neekonomické. Kromě toho se otevírá i možnost rozšíření aditivních technologií i do průmyslových odvětví, které zatím kovový 3D tisk nevyužívaly.
Návštěvníci veletrhu se seznámí také s novou technologií společnosti Renishaw pro monitorování procesů spojených s aditivní výrobou. Monitoring umožňuje průběžně získávat a analyzovat data z výrobního procesu a využívat tyto údaje k řízení systému a zajištění konzistentních parametrů procesu. Nový systém je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje společnosti Renishaw. Kombinuje video kameru vestavěnou do spékací komory, synchronizované snímání výkonu laseru, polohu tavicího bodu a multi-spektrální snímání taveniny. Celý systém doplňuje softwarové řešení InfiniAM, analytický nástroj pro process monitoring a plánování výroby, který poskytuje zpětnou vazbu pro snímače systému. Software je nyní rozšířen o aplikace InfiniAM Central a InfiniAM Spectral, které uživateli poskytují doplňující informace nezbytné pro pochopení pochodů v procesu navařování vrstev materiálu a pro sledování charakteristiky taveniny ve vysokém rozlišení.
„Multi-laserová technologie osazená do kompaktního stroje rozšiřuje atraktivitu aditivní výroby na nové trhy a do nových aplikací," říká Josef Sláma, generální ředitel společnosti Renishaw. „Technologie směřuje směrem k aplikacím, pro které nejsou klíčové jen technické výhody aditivní výroby. Míří i tam, kde je klíčovým parametrem produktivita a ekonomie provozu. Na Formnextu bude Renishaw demonstrovat aditivní technologii jako vysoce efektivní výrobní metodu s přímou kontrolou kvality, umožňující sériovou produkci jakostních dílů." doplňuje Sláma.
Představen bude také systém Renishaw High Temperature Build Volume – nový způsob laserového spékaní, který umožňuje produkovat dílce i z materiálů, které v současné době nejsou běžně používané. Technologie umožňuje výrobu rozměrnějších dílů s menším rizikem deformací způsobených teplotními šoky. Teplotní deformace jsou jednou z největších výzev v aditivní technologii. Proto je nové řešení společnosti Renishaw příslibem pro další rozšiřování možností využívání aditivní výroby a současně také pro další výzkum a vývoj.

Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost dodává výrobky a služby pro širokou škálu aplikací, od výroby proudových motorů a větrných turbín, až po stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí postavení má také v oblasti aditivní výroby (zde se zaměřuje na 3D tisk z kovových prášků a technologii vakuového lití). Renishaw je jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu. Skupina Renishaw má v současnosti přes 70 poboček ve 35 zemích, s více než 4000 zaměstnanci. Zhruba 2600 zaměstnanců pracuje ve Velké Británii, kde je soustředěna většina výzkumu, vývoje a výroby společnosti.

www.renishaw.cz

RenAM 500Q 2