Google překladač: English Deutsch
image image image image image image
MULTIFUNKČNÍ STŮL GRIDIRON MINI V KOMBINACI S EX-TRACK CNC OD THERMACUT SE VEJDE DO KAŽDÉ DÍLNY Nejlepší nápady často přichází z potřeby, proto se portfolio společnosti Thermacut rozšířilo o multifunkční stůl GRIDIRON MINI. Ten vznikl především za účelem předvádění přenosného řezacího systému EX-TRACK CNC, který lze vybavit strojním autogenním hořákem EX-TRAFLAME a/nebo strojním plazmovým hořákem v kombinaci s plazmovým zdrojem EX-TRAFIRE. Celý článek...
Komplexní chytrá domácnost v zimě ušetří až 30 % za vytápění Dálkové ovládání spolu se vzájemným propojením jednotlivých prvků domácnosti dodává uživateli nejen značný komfort, ale v zimě se zároveň výrazně projevuje i na úsporách za vytápění. Celý článek...
Robotický bankéř, služby na míru a úspora nákladů. Banky dneška se bez umělé inteligence a strojového učení neobejdou Využívání umělé inteligence a strojového učení v oblasti bankovnictví a dalších finančních služeb není žádnou novinkou. Celý článek...
5G bude významným přínosem pro český průmysl, jak ukazují data i první zkušenosti praxe Uplatnění technologie 5G může českému průmyslu v příštích čtyřech letech přinést přes 40 miliard korun čistého růstu. První vlastní 5G sítě spustí české výrobní podniky už letos, odhaduje Ericsson. Celý článek...
Obliba ERP a CRM systémů neustále stoupá. Využívá je už více než polovina firem v České republice Ještě v roce 2019 využívaly ERP systémy zhruba dvě firmy z pěti. U CRM systémů byla čísla velmi podobná. Zároveň platilo, že pokud společnost používala software sledující vše, co se děje přímo ve firmě, tak pracovala také se systémem, který jí pomáhal při práci se zákazníky. Celý článek...
Nový robolink IP44: Robot, který odolává vodním živlům Nové řešení z polymeru a nerezové oceli pro prostředí se stříkající vodou. Vlhké a mokré prostředí přispívá k rychlé degradaci mechanických částí robota. Tato skutečnost inspirovala firmu igus, kterou v ČR výhradně zastupuje firma HENNLICH, k rozšíření svého programu nízkonákladové automatizace. Celý článek...

Thermacut 1 Gridiron 24 340Nejlepší nápady často přichází z potřeby, proto se portfolio společnosti Thermacut rozšířilo o multifunkční stůl GRIDIRON MINI. Ten vznikl především za účelem předvádění přenosného řezacího systému EX-TRACK CNC, který lze vybavit strojním autogenním hořákem EX-TRAFLAME a/nebo strojním plazmovým hořákem v kombinaci s plazmovým zdrojem EX-TRAFIRE.

Celý článek...

CR ENERGIE VESMIR CEPS SLUNSpolečnost ČEPS uzavřela smlouvu o poskytování služeb výkonové rovnováhy se dvěma novými integrovanými agregátory, společnostmi innogy Energo a Nano Energies. Současně došlo k rozšíření objemu nabízených služeb u jednoho ze stávajících agregátorů, společnosti E.ON. Zapojení subjektů nabízejících agregovanou flexibilitu do řízení elektrizační soustavy je významným krokem, který ČEPS umožnila úpravou Kodexu PS v části II s platností od 1. ledna 2021.

Celý článek...

ACERSpo­leč­nost Acer ozná­mi­la 27. 5. ak­tu­a­li­za­ci jed­not­li­vých řad no­te­boo­ků Con­ceptD ur­če­ných pro kre­a­tiv­ce. Všech­ny byly ak­tu­a­li­zo­vá­ny tak, aby ob­sa­ho­va­ly nové pro­ce­so­ry Intel Core H 11. ge­ne­ra­ce a řadu mož­nos­tí gra­fic­kých ře­še­ní včet­ně gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia RTX Pro­fes­si­o­nal Laptop vy­u­ží­va­jí­cích gra­fic­kou ar­chi­tek­tu­ru Nvi­dia Am­pe­re. Jsou pod­po­ro­vá­ny eko­sys­té­mem Nvi­dia Stu­dio a také ex­klu­ziv­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi v ovla­da­čích, které vy­lep­šu­jí kre­a­tiv­ní apli­ka­ce pro op­ti­mál­ní úroveň vý­ko­nu a spo­leh­li­vost. Nové no­te­boo­ky Con­ceptD 5 jsou také vy­ba­ve­ny 16" dis­ple­jem s po­mě­rem stran 16:10, který po­sky­tu­je tvůr­cům ob­sa­hu do­sta­tek pro­sto­ru pro sle­do­vá­ní videí a úpra­vu stop, aniž by mu­se­li měnit ve­li­kost hlav­ní­ho pa­ne­lu nebo skrý­vat ná­hle­do­vá okna.

Celý článek...

FDM Antero-2044Bo­eing při­dal ter­mo­plast An­te­ro 800NA do svého se­zna­mu ma­te­rá­lů způ­so­bi­lých pro 3D tisk, jak ozná­mi­la 29. října 2020 spo­leč­nost Stra­ta­sys. Kva­li­fi­ka­ce zna­me­ná, že tento vy­so­ko­tep­lot­ní ma­te­ri­ál lze nyní po­u­žít na le­tec­ké díly pro le­ta­dla Bo­eing. An­te­ro 800NA je po­ly­mer na bázi PEKK, vy­vi­nu­tý spe­ci­ál­ně pro pro­dukč­ní 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys FDM. Bo­eing vydal spe­ci­fi­ka­ci BMS8-444 a po roz­sáh­lém vy­hod­no­ce­ní tech­nic­kých pa­ra­me­t­rů při­dal ma­te­ri­ál 800NA do Se­zna­mu kva­li­fi­ko­va­ných pro­duk­tů (QPL). Jedná se o první ma­te­ri­ál spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys kva­li­fi­ko­va­ný spo­leč­nos­tí Bo­eing pro po­u­ži­tí v apli­ka­cích se zvý­še­nou che­mic­kou odol­nos­tí nebo po­ža­dav­ků na únavu.

Celý článek...

Konecranes 1 index 800Více než 100 let na trhu, přes 600 poboček v 50 zemích světa, ve kterých pracuje 17 000 zaměstnanců. V každém zdvihacím zařízení Konecranes se odráží celosvětové zkušenosti kombinované s lokálním know-how. O tým odborníků Konecranes se můžete opřít. Pořízení nového jeřábu do firmy je významnou investicí, jejíž výši výrazně ovlivní správné zatřídění jeřábu. Podle unikátního průzkumu Crane Monitor téměř 80 % provozovatelů zdvihací techniky neví, co tento termín znamená. „Správné zatřídění jeřábu je při nákupu zásadní. Každý jeřáb je zatříděný podle toho, kolik pracovních cyklů s břemenem dané váhy uživatel očekává během jeho životnosti.

Celý článek...

Murr post 4 webinare 1200x6Na co můžete těšit?
OKomunikační protokol Ethernet by bez switchů nebyl tím, čím dnes je. Představíme vám naši nabídku produktů, jejich důležité funkce a výhody. Můžete se těšit na praktické ukázky přehledného webového rozhraní nebo implementace do TIA portalu.

Kdo vás webinářem provede? Vladimír Schnurpfeil a David Hanák

Spojte se s našimi odborníky a zaregistrujte se na náš webinář ZDARMA zde:
Klik button OK zeleny

Panasonic news 20201112 eq3Panasonic přináší stavebnicové řešení pro evidenci a dohled nad počtem lidí na konkrétním místě. Nejen v dnešní době je vhodné mít pod dohledem procházející cestující v metru, návštěvníky galerie, sportovce na hřišti apod. Detekci zajistí senzory na principu triangulačního měření, které rozpoznávají objekt nezávisle na barvě, materiálu a povrchové struktuře. Tyto detekční prvky poskytují data o počtu vstupujících i odcházejících „objektů" centrální jednotce včetně data, času, lokace či dalších požadovaných parametrů.

Celý článek...

panasonic 1 h1 compactV posledních letech se zvyšuje četnost výrobních provozů, ve kterých lidé a stroje spolupracují a zároveň si navzájem „narušují" pracovní prostor. Dveřní spínače u kterých lze snadno zakázat bezpečnostní funkce se bohužel ve výrobě stále používají, což způsobuje vážné nehody.
Bezpečnostní dveřní spínače řady SG-P díky použitému systému RFID blokují úmyslné vypnutí bezpečnostních funkcí. Dodržování kódovaných úrovní uvedených v ISO 14119 zvyšuje bezpečnost pracovníků.

Celý článek...

Jungheinrich 1 ERD220i-OptiNový elektrický ručně vedený vozík Jungheinrich ERD 220i získal prestižní designové ocenění Red Dot: Best of the Best. Vozík, který je díky novému konceptu lithium-iontových baterií o 25 procent kratší než jeho předchůdce, si získal porotu svým novátorským a převratným designem. Jeho kompaktní konstrukce ve spojení s vyspělou technologií a špičkovými funkcemi z něj podle poroty činí průkopníka v segmentu ručně vedených vozíků, který je hoden následování.

Celý článek...

Fronius 1 tauro-commissioniOd června 2021 je k dostání robustní komerční střídač od rakouské společnosti Fronius, známého poskytovatele kvality. Díky nízkým celkovým provozním nákladům a vysokým výnosům spočívajícím v kombinaci chytrého produktového designu, vysoké flexibility, odolnosti vůči jakýmkoliv podmínkách prostředí a nejrychlejšího servisu na trhu je střídač Tauro velmi výhodným řešením pro komerční fotovoltaické systémy. „Při vývoji střídače Fronius Tauro pro nás bylo zvlášť důležité, abychom se zabývali potřebami zákazníků. Nechtěli jsme jen uvést na trh další komerční střídač. Proto jsme vyvinuli výrobek, který vyplní dosavadní mezery na trhu a poskytne balíček se skutečnou přidanou hodnotou," vysvětluje Martin Hackl, Global Director der Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH.

Celý článek...

Laser místo etiket

26. Květen 2021

Bottling 1 Značení-Abrasiv-Co přinesla nová technologie při značení brusných kotoučů? Ve společnosti ABRASIV značili brusné kotouče pomocí aplikátoru etiket s dotiskem termotrasnferovou tiskárnou. Každý typ kotouče ale vyžadoval samostatný štítek, a tak se rozhodli
pro změnu. Nově vypaluje znaky na kotouče laser.

Celý článek...

Strana 7 z 237

7

Kalendář akcí

<<  Říjen 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..