Google překladač: English Deutsch

T+T Technika a trh – průvodce světem průmyslu. Měsíčník o aktuálním dění v oblastech domácího i zahraničního trhu. Časopis je určen pro seznámení pracovníků technologií, konstrukcí a investic se současnou úrovní a nabídkou průmyslových zařízení a technologií.

Distribuce
Časopis Technika a trh je distribuován adresným způsobem přímo na předplatitele a osoby s výrazným rozhodovacím vlivem v průmyslu. Kromě adresného mailingu je možné časopis získat prostřednictvím distribučních firem, přečíst si jej můžete i v technických knihovnách a je distribuován na veletrzích a výstavách příslušných k danému zaměření jednotlivých vydání.

T+T news je elektronický týdeník, zpracovávaný redakcí časopisu Technika a trh, ve kterém se čtenáři mohou seznámit formou krátkých zpráv s novinkami domácího a zahraničního průmyslu. Díky jednoduchosti, rychlosti a dostupnosti mailu Newsy informují o nejnovějších trendech ve výzkumu, vývoji a výrobě.

Týdeník T+T news je zasílán e-mailem zdarma každý čtvrtek odpoledne. Pro news byl zvolen formát *.html s obrázky vloženými do textů formou odkazů na naše domovské www stránky. Rovněž u delších zpráv je pokračování uloženo ve www archivu.

Každé vydání T+T news obsahuje úvodní část věnovanou výročí a zajímavostem a pokračuje zprávami řazenými podle následujících témat: novinky/současný trh, technika, technologie, měření a regulace, manipulace a doprava, ekologie, veletrhy a výstavy, tv tipy, knižní tipy. T+T news, díky internetu může rychle a spolehlivě informovat čtenáře o nejnovějších trendech na trhu.

příhlášení

Polytechnic magazine T+T Technika a trh

T+T Technika a trh magazine – your guide through the world of industry. A monthly about current affairs in the area of both domestic and international markets. The magazine provides above all introduction of contemporary level and supply of industrial machinery and technology to people working in technologies, construction and investments.

Distribution

Technika a trh magazine is distributed directly to its subscribers and people with significant decision making influence in industry. Aside from direct mailing and subscription it is possible to get the magazine through distribution companies, and you can read it in technical libraries and it is also distributed on trade-fairs and exhibitions corresponding to the topics of particular issues.

Electronic weekly e-mail newsletter T+Tnews

T+T News is an electronic weekly e-mail newsletter, prepared by the editors of Technika a Trh magazine, where through shorts reports readers get introduced to news from the domestic and foreign industry. Thanks to rate of spread and availability of the e-mail, T+T News inform our readers about latest trends in research, development and production very easily. T+T News is released weekly and sent free of charge via e-mail every Thursday afternoon. The *.html format for news was chosen, with pictures inserted into text in form of link to our home web pages. Also long articles continue at our web pages, they are saved in our www archive. Every issue of T+T news contents opening part dedicated to anniversaries and matters of interest and continues with latest news in following order: latest news/current market, technics, technologies, instrumentation and control, operation and transport, ecology, trade-fairs and exhibitions, TV tips, book tips. T+T news can thanks to the internet smoothly and reliably inform our readers about latest trends on the market.

Download media plan + price list PDF here.

Stránková inzerce uvnitř časopisu
Cena Rozměry inzerce (mm)
čb 2 barvy 4 barvy do zrcadla na spad
2/1
64 500 69 000 80 000   2k1   420 × 297
1/1
36 000 40 500 54 000   1k1 180 × 267 210 × 297
2/3
26 000 30 000 38 000   2k3 180 × 170 210 × 185
1/2 
21 000 24 000 30 000   1k2b 180 × 125 210 × 140
  1k2a 88 × 267 99 × 297
1/3
14 500 17 500 22 000   1k3a 56 × 267 73 × 297
      1k3b 180 × 80 210 × 95
1/4 
12 000 13 500 16 000   1q 88 × 125  
      1k4b 118 × 95  
1/6
6 000 7 000 10 000   1k6 56 ×125  
U rozměrů na spad je potřeba přidat k rozměrům přídavek na spad 3 mm!
Inzerce na obálce časopisu a speciální inzerce
Umístění
Cena
1. strana obálky 95 000 
2. strana obálky a 1. vnitřní strana 58 000
3. strana obálky 56 000
4. strana obálky 69 000
otevírací dvoustrana obálky 150 000
2.–3. vnitřní strana 72 000
4.–5. vnitřní strana 72 000
1/1 PR 27 000
2/1 PR 54 000
Barevná vizitka 90×50 mm 5 000
Proužek kolem časopisu od 3,–
vkládaná inzerce 3,50 za A4

 

Slevy
2 opakování
 5 %
4 opakování
10 %
8 opakování 15 %
objem inzerce nad 100 tis. Kč   5 %
objem inzerce nad 150 tis. Kč 10 %
objem inzerce nad 250 tis. Kč 15 %
Celoroční objednávka 15 %
Storno
15 dní před uzávěrkou 30 %
po uzávěrce 70 %

 

 

 

Podrobné informace o inzerci:
MediaMax, s.r.o., Brandlova 9, 702 00 Ostrava
tel.: 553 810 130-135, fax: 597 579 159, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.mediamax.cz

 

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH
Ke stažení PDF ediční plán + ceník zde.

Textové podklady: libovolný textový formát
Grafické podklady: pouze v JPG, GIF (ne flash)
Velikost banneru: maximálně do 30 kB
Technika News vycházejí každý čtvrtek
U bannerů ve formátu animovaný GIF se
uživatelům
Outlook 2007 atd. zobrazí jen
první snímek
Týdeník Technika News
Formát reklamy Rozměr Cena za 1 vydání
AD format pixel format price per 1 issue
1 Leaderboard 800 x 150 4 000 Kč  
2
Big Square 250 x 250 2 500 Kč  
3 Top Banner 468 x 60   2 500 Kč  
5 Komerční zpráva
cca 500 x 200  
2 000 Kč  

 

Slevy
2 - 4 opakování
10 %
5 - 9 opakování
15 %
10 a více opakování 20 %
Přirážky
banner větší než 30 kB
25 %
text delší než 1000 znaků
dohoda, dle celkového rozsahu
 

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pro podrobné informace ohledně ceníku inzerce nás prosím kontaktujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Ke stažení PDF ediční plán + ceník zde.

Textové podklady: libovolný textový formát
Grafické podklady: JPG, GIF, SWF
Velikost banneru: maximálně do 30 kB
Ceny jsou uvedeny bez DPH


Pro podrobné informace ohledně ceníku inzerce
nás prosím kontaktujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Celý web (all web)
Formát reklamy Rozměr Cena za týden
AD format pixel format price per week
1 Leaderboard 980 x 150 4 000 Kč  
2 Skyscraper 150 x 600 2 500 Kč  
3 Big Square 250 x 250 2 500 Kč  
4 Full Banner 468 x 60   2 000 Kč  
Hlavní strana (home page)
Formát reklamy Rozměr Cena za týden
AD format pixel format price per week
6 Komerční zpráva
cca 700 x 200 2 000 Kč  

 

Slevy
2 - 4 týdny
10 %
5 - 13 týdnů
20 %
14 - 26 týdnů 30 %
Storno
14 - 8 dnů před vydáním
50 %
7 a méně dnů před vydáním
100 %
 

 

Ke stažení PDF ediční plán + ceník zde.

1–2/2019 Kompresory, vzduchotechnika vyjde 4. 2. 2019 (uzávěrka 7. 1. 2019)

Technická zařízení budov, kompresory, čerpadla, vzduchotechnika, klimatizace, rekuperace, filtry a filtrační zařízení. Čistota a ochrana pracovního prostředí, bezpečnost práce. Certifikace a zkušebnictví, normování, školení

Solar Praha 8.–10. 2. 2019
výstava METAV 20.–24. 2. 2019
Aquatherm Nitra 27.2.–2. 3. 2019

3/2019 Elektrotechnika a automatizace vyjde 11. 3. 2019 (uzávěrka 11. 2. 2019)

Elektrotechnika, elektronika, automatizace, osvětlení, zabezpečovací systémy, měřicí a regulační technika, značení a identifikace, komunikační technika, vodiče a kabely. Energetika, obnovitelné zdroje energie, úspory energie

Amper 19.–22. 3. 2019
Den automatizace a značení / duben 2019
FASTENER Stuttgard 19.–21. 3. 2019
Hannover Messe 1.– 5. 4. 2019

4/2019 Jeřábová, zdvihací a manipulační technika vyjde 14. 4. 2019 (uzávěrka 15. 3. 2019)

Jeřáby, výtahová technika, manipulace, dopravníkové systémy, jednoúčelové stroje. Doprava, logistika, skladování, obaly, balící systémy a zařízení, regálové systémy, vybavení dílen a kanceláří. Stavební technika, materiály, technická zařízení budov

Global Automotive Components and Suppliers Expo
21.–23. 5. 2019
For Industry květen 2019
TIMTOS 4.– 9. 5. 2019

5/2019 Strojírenský speciál vyjde 13. 5. 2019 (uzávěrka 12. 4. 2019)
Všeobecné strojírenství, stroje a nástroje, obrábění, tváření a dělení materiálů, svařování, technické plyny. Elekrotechnika a IT podpora výroby – Industry 4.0. Kolejová vozidla a příslušenství. Plasty a jejich využití

MSV Nitra, EloSys 21.–24. 5. 2019
Czech Raildays 11.–13. 6. 2019
Formy a Plasty květen 2019
CHINAPLAS 21.–24. 5. 2019

6/2019 Normované díly, materiály a komponenty vyjde 17. 6. 2019 (uzávěrka 17. 5. 2019)

Normované díly - ložiska, lineární vedení a další pohybové mechanismy, spojovací materiál, oleje a maziva. Plasty - technologie, stroje, materiály a jejich využití. Hliník – technologie, materiály, prvky a profily. Automotive – návrh, vývoj, výroba a prodej motorových vozidel, IT podpora výroby. Finanční služby – leasing

7–8/2019 Obráběcí a tvářecí stroje vyjde 31. 7. 2019 (uzávěrka 28. 6. 2019)
Obrábění a tváření – povrchové a tepelné úpravy, broušení, frézování, soustružení, ohýbání a svařování, upínací systémy, dělení materiálů, řezání. Chladicí emulze, řezné oleje, maziva, lepidla

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
7.– 11. 10. 2019

9/2019 1. vydání – MSV Brno speciál
10/2019 2. vydání – MSV Brno speciál
vyjde 30. 8. 2019 (uzávěrka 31. 7. 2019)
vyjde 30. 9. 2019 (uzávěrka 30. 8. 2019)

Všeobecné strojírenství. Stroje, nástroje a příslušenství pro obrábění a tváření, svařovací technika, povrchové a tepelné úpravy. Automatizace, elektrotechnika, Industry 4.0. Převody, pohony a frekvenční měniče. Manipulace, doprava, logistika, skladování a obaly

MSV v Brně 7.– 11. 10. 2019
Transport a logistika 7.– 11. 10. 2019
EMO Hannover 16.– 21. 9. 2019
ENVITECH 7.– 11. 10. 2019
Fastener Poland, Blechexpo

11/2019 Industry 4.0, průmyslová robotika vyjde 8. 11. 2019 (uzávěrka 14. 10. 2019)

Industry 4.0, průmyslová robotika, automatizace. Jednoúčelové stroje, dopravníkové systémy a ložiska. Ocelové konstrukce, výroba montovaných hal, technologie budov, hliníkové prvky a profily. Automotive – návrh, vývoj, výroba a prodej vozidel. Energetika, obnovitelné zdroje energie, úspory energie.

12/2019 Pohony, hydraulika a pneumatika vyjde 9. 12. 2019 (uzávěrka 11. 11. 2019)

Pohony, převody, spojky, brzdy, frekvenční měniče. Hydraulika, pneumatika - mechanizmy, stroje a nářadí. Tribologie – oleje, maziva, těsnění, lepidla a tmely. Vytápění a chlazení, rozvody tepla, tepelná čerpadla. Měření, regulace, průtokoměry, měřiče hladin, senzory.

Infotherma leden 2020
Moderní vytápění únor 2020

Ediční plán ke stažení zde.
Více článků...

Strana 1 z 2

Začátek
Předchozí
1
Inzerce

Kalendář akcí

<<  Červenec 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..