Google překladač: English Deutsch

ceps V401Provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČR podle plánu uvedl do provozu zmodernizované 400kV vedení V401 spojující rozvodny Týnec ve Středočeském kraji a Krasíkov v Pardubickém kraji. Došlo tak k posílení spolehlivosti dodávek elektřiny v obou regionech. Modernizace vedení V401 trvala 14 měsíců a zahrnovala částečnou výměnu stožárových konstrukcí, úpravy vybraných základů a výměnu fázových vodičů, zemních lan a izolátorových závěsů. Tato investiční akce probíhala ve stávající trase a vyžádala si náklady ve výši přibližně 1,3 miliardy Kč. „Modernizací stávajícího jednoduchého vedení V401 Týnec–Krasíkov jsme obnovili zařízení vybudované v šedesátých letech minulého století, a zvýšili tak spolehlivost dodávek elektrické energie v regionech Středočeského a Pardubického kraje," řekl Karel Slončík, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS. Trasa vedení V401 ohraničená rozvodnami Týnec a Krasíkov měří 104 km, z čehož 98 km pokrývá jednoduché a 6 km dvojité vedení. Vedení V401 zahrnuje 300 stožárů typu Dunaj, Portál a Třídřík.

www.ceps.cz.

CVUT FAČVUT otevírá nový magisterský studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura. Do 18. června je možné se hlásit do nového tříletého studijního programu Architektura, urbanismus a krajinářská architektura na Fakultě architektury ČVUT. Program je určen absolventům bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus ze všech českých i zahraničních škol architektury a nabízí plnohodnotné magisterské vzdělání v oblasti architektury, urbanismu i krajinářské architektury. V akademickém roce 2021/2022 může fakulta přijmout 25 uchazečů.
Program vznikl propojením dvou stávajících dvouletých magisterských studijních programů – Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Prodloužení studia o jeden rok umožnilo vytvořit studijní plán, který obsahuje všechny povinné předměty obou magisterských studijních programů a zároveň všechny povinné předměty bakalářského studijního programu Krajinářská architektura. Studijní plán je oproti dvouletým programům doplněn o redukovanou nabídku a povinnost absolvování volitelných předmětů.

Proč nový program?
Trendem architektonických zadání dnešní doby, včetně krajinářských, totiž je prolínání disciplín a zvětšování měřítka. Práce architekta a urbanisty i krajinářského architekta často bývá na pomezí všech tří oborů. Jako příklad můžeme uvést diplomní projekt absolventky programu Architektura a urbanismus Kateřiny Průchové, která nedávno získala prestižní cenu v mezinárodní soutěži Young Talent Architecture Award 2020 za práci věnující se převážně krajinářskému tématu: Zlaté stoce, vodním kanálu na Třeboňsku. Preferovaným tématem architektonických soutěží je v poslední době důraz na revitalizaci krajiny a životní cyklus domů i měst. Dokládá to třeba výsledek letošního ročníku studentské architektonické soutěže Olověný Dušan, kde postoupily do finále hned dva ateliéry krajinářské architektury a mezi jednotlivci v kategorii Architektura vyhrál student krajinářské architektury Jan Trpkoš se svým projektem Troj.(o)ko.lí. Stará plaská cesta.

CVUT FA budova

Co by měl vědět uchazeč o novém magisterském programu?
„Měl by si uvědomit, že se jedná o náročné, ale zajímavé studium, při kterém bude muset obsáhnout znalosti různých oborů a měřítek. Existují však přesvědčení a motivovaní lidé, kteří se této náročnosti nezaleknou," říká proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Irena Fialová.
Podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči/Přijímací řízení.

Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA ČVUT) je nejstarší a největší institucí u nás poskytující vzdělání v oboru. Nabízí studentům propojení teorie a praxe, její pedagogický sbor tvoří špičkoví architekti, urbanisté a designeři. FA ČVUTje pracovištěm orientujícím se na výzkumnou, vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. Zdejší studenti a absolventi se každoročně umisťují na předních příčkách respektovaných studentských architektonických a designérských soutěží.

Více informací najdete na www.fa.cvut.cz.

Zumtobel 1Po několika měsíční rekonstrukci, která probíhala za plného provozu místního krajského úřadu se ve Zlíně rozsvítil vyhlášený Baťův mrakodrap. Při rekonstrukci osvětlení exteriéru byla použita moderní úsporná LED světla Zumtobel a její sesterské značky Thorn, podtrhující ikonický ráz budovy, která je významnou kulturní památkou období funkcionalismu.

Rekonstrukce vnějšího osvětlení budovy byla provedena plně v souladu s požadavky památkářů a architektů a představuje nasazení kombinace desítek svítidel značek Zumtobel a Thorn.

Zumtobel 2 IMG 2496 lowK celkovému nasvícení budovy slouží 20 venkovních svítidel Thorn Altis, směrových LED modulů, které přinášejí oproti původnímu řešení osvětlení 50% úsporu energie.

„Realizace osvětlení tak významné a legendami opředené budovy je pro nás příležitostí předvést to nejlepší z našeho portfolia moderních svítidel. Po dohodě s architekty a památkáři jsme zvolili moderní kompaktní světla, která jsou díky LED technologii nejen výkonná, ale současně i velmi úsporná. Celkovou spotřebu energie na osvětlení Baťova mrakodrapu se nám tím podařilo snížit o desítky procent. Se světly speciálně upravenými pro tento projekt mohou provozovatelé měnit barevnou náladu budovy a zapojit se do různých připomínkových akcí či oslav," říká Jan Vacek výkonný ředitel ZG Lighting Czech Republic s.r.o., české pobočky nadnárodní společnosti Zumtobel Group.

K celkovému nasvícení budovy slouží 20 venkovních svítidel Thorn Altis, směrových LED modulů, které přinášejí oproti původnímu řešení osvětlení 50% úsporu energie. K dosvětlení spodní části budovy byly použity kompaktní lehké LED prostorové světlomety Thorn Areaflood Pro a do chodníku kolem Baťova mrakodrapu byla vložena plochá kruhová LED svítidla Thorn Mica.

K osvětlení proskleného schodiště a výtahové šachty pojízdné kanceláře byla použita moderní vysoce odolná a výkonná světla AMPHIBIA společnosti Zumtobel. Osvětlení schodiště a slavného výtahu s kanceláří lze dle potřeby stmívat a zároveň může měnit barvy podle aktuálních událostí – například na oslavu a připomenutí významných dnů.

Správní budova číslo 21 Baťových závodů, jedna z prvních výškových budov v Evropě, byla dokončena v roce 1938 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka. Skelet sedmnáctipodlažní budovy vysoké 77,5 metrů postavilo 40 dělníků za dnes těžko uvěřitelných 160 dnů. Z technologického hlediska se jedná o zcela mimořádný objekt, který byl již v době svého dokončení vybaven klimatizací, páternosterem či potrubní poštou. Naprostým unikátem je kancelář ředitele umístěná ve výtahu.

VUT LogoPůsobíte jako manažer/ka a máte chuť rozvíjet se, získávat know-how v různých oblastech businessu, potkat zajímavé lidi a ještě si zlepšit angličtinu? Nebo víte o některém z vašich zaměstnanců / kolegů, že se rád vzdělává? Program Master of Business Administration (MBA) na Fakultě podnikatelské VUT v Brně může být tím pravým akcelerátorem pro Vaše plány nebo potřeby Vašich kolegů rozvíjet se! Studiem prošlo již více než 867 manažerů, kteří díky nám získali know-how z oblasti manažerských financí, projektového řízení, mezinárodního obchodu, strategického managementu a dalších zajímavých polí působnosti.

Co je US-MBA?
• 12 modulů zaměřených na nejrůznější oblasti businessu
• 50 % výuky v AJ s lektory z USA
• Výuka probíhá na FP VUT, 1-2 víkendy v měsíci
• Diplom vydaný přímo University of St. Francis z USA
• Online databáze knih BOOKPORT
• Možnost absolvovat vybraný modul v Americe
• Možnost zúčastnit se kurzu Business English a připravit se tak na americké moduly
• Další výhody najdete na webu

Získejte konkurenční výhodu, kterou můžete využít nejen v ČR, ale i po celém světě, a to díky diplomu vydanému přímo partnerskou univerzitou v USA!

Více informací o studiu najdete na www.us-mba.cz.

mobil 1Výrobci smartphonů i výzkumné týmy již letos představili první inovace, které posouvají nabíjení baterií mobilů k vyššímu uživatelskému komfortu. Zaměřili se na nejpalčivější problémy akumulátorů – tedy krátkou životnost, pomalé nabíjení či nemožnost snadno vyměnit baterii. Novinky z oblasti nabíjení mobilních telefonů pak přicházejí z Asie.

Ztrátu kapacity vyřeší nové pojivo na anodě
Asi největším problémem akumulátorů chytrých telefonů je postupná ztráta kapacity a následné rychlé vybíjení. Vědci z Japonského Advanced Institute of Science and Technology ale našli způsob, jak životnost baterií výrazně prodloužit. Tvrdí totiž, že k postupnému snižování kapacity akumulátoru dochází kvůli konstrukci klasických Li-Ion baterií. Podle týmu expertů za problémem stojí grafitové anody. Ty vyžadují pojivo, které drží minerál pohromadě, ale právě toto pojivo ztrácí své vlastnosti a v důsledku toho snižuje výdrž baterie. Japonští vědci proto pracují na novém typu pojiva na bázi polyvinylidenfluoridu (PVDF), které by mělo problém se snižováním životnosti akumulátoru vyřešit. „Výdrž baterie se při každodenním používání začíná zkracovat po méně než dvou letech. Vědci z Japonska při testování běžného typu pojiva prokázali, že baterie po 500 nabíjecích cyklech vykazuje pouze 65 procent z původní výdrže. Přitom u nového typu pojiva byl údajně potenciál dosahovat stále 95 procent kapacity i po 1 700 nabíjecích cyklech. Tato technologie by mohla pomoci nejen majitelům smartphonů a notebooků, ale i lidem s umělými orgány, které jsou poháněny právě baterií," upozornil Radim Tlapák z internetového obchodu BatteryShop.cz, který je předním prodejcem akumulátorů do mobilních přístrojů.
Mobil 2 ing 19047 01074

Pokrok v rychlosti bezdrátového nabíjení
Na vývoj rychlého dobíjení se aktuálně zaměřuje primárně značka Xiaomi, která se chlubí světovými rekordy v rychlosti kabelového i bezdrátového nabíjení. Zástupci této čínské společnosti tvrdí, že speciálně upravený model smartphonu Mi 11 Pro s baterií o kapacitě 4 000 mAh je schopen plného nabití za 8 minut, a to přes kabelový systém „HyperCharge" s výkonem 200 W nebo za 15 minut při bezdrátovém nabíjení s výkonem 120 W. „Právě v rychlosti nabíjení se čínští výrobci smartphonů často předhánějí. Ale ne všechny prezentované technologie jsou pak použity u finálních produktů, které se dostanou na trh. Proto by čeští zákazníci neměli čekat, že se brzy objeví na pultech obchodů. Nicméně je jisté, že právě zrychlení bezdrátového nabíjení je budoucnost vývoje chytrých telefonů," doplnil Radim Tlapák.

Vyměnitelné baterie jako krok k udržitelnosti
Evropská komise již před rokem oznámila, že zvažuje zavedení takových opatření, jež by výrobce mobilních zařízení přinutila nabízet přístroje s vyměnitelnou baterií. Notebooky, smartphony či tablety, které jsou aktuálně na trhu dostupné, mají ve většině případů akumulátory zabudované v těle přístroje. Výměna baterií proto není tak snadná jako v minulosti a často vyžaduje odborný servis. „Cílem zabudovaných baterií je přimět zákazníky k častější výměně přístroje, protože kapacita baterie s postupem času klesá a přístroj tak vydrží v provozu pouze pár hodin, což uživatelům nestačí. Pokud si uživatelé výměnu baterie zajistí v neautorizovaném servisu nebo ji provedou svépomocí, pak běžně ztrácejí nárok na záruku," popisuje Radim Tlapák z BatteryShop.cz a dodává, že cílem opatření Evropské komise má být snížení množství elektroodpadu a uhlíkové stopy. Studie Evropské environmentální kanceláře totiž ukázala, že díky prodloužení životnosti mobilních zařízení o jeden rok se sníží tolik uhlíkových emisí jako při odstavení dvou milionů aut ze silnic. Ze světových výrobců mobilních telefonů k tomuto kroku přistoupil jako první jihokorejský Samsung, který letos představil model Galaxy XCover právě s vyměnitelnou baterií. Udržitelnou výrobou smartphonů se zabývají například společnosti Fairphone či Teracube, jejichž produkty nabízejí možnost snadné výměny akumulátoru. „Trend udržitelného přístupu ve výrobě je stále silnější, proto se předpokládá, že vyměnitelné baterie u svých modelů nabídne brzy více výrobců, a to možná ještě letos," uzavřel Tlapák.

minikamera 2Flexibilní kamera je vodotěsná elastická sonda s průměrem 7 mm s mikro kamerou a 6 vysoce výkonnými stmívatelnými bílými LED diodami. Stačí připojit flexibilní kameru k chytrému telefonu, tabletu nebo počítači přes USB port a můžete snadno začít vysílat do zařízení a současně provádět nahrávání fotografií a videí. Podsvícená kamera je odolná proti prachu a vodě IP67. To vám umožní nahlédnout do vlhkých míst - například vám tato kamera pomůže při zkoumání a diagnostice skrytých dutin a těžko přístupných míst, která nejsou jinak přístupná, jako je ventilace, instalatérství, elektrická zařízení, složité mechanismy atd. . Díky flexibilní kameře je možné provést podrobnou kontrolu motoru a odhalit sebemenší poškození. S její pomocí se můžete podívat do nejnepřístupnějších míst: do trhlin pod soklovou lištou, do trhlin mezi pohovkou nebo šatní skříní a stěnou, do instalací skrytých za sádrokartonem ... Sada obsahuje: háček s držákem, magnetický nástavec, zrcadlový nástavec.

minikamera 1

Vlastnosti:
Výrobce: TRINIDAD WOLF "USA"
Průměr objektivu: 7 mm.
Vodotěsné pouzdro kamery IP67.
Počet LED: 6.
Počet úrovní nastavení jasu: 6.
Hmotnost: 0,16 kg
Rozlišení: HD640×480 (mobilní), Android (všechny verze).
Rozlišení: HD640×480 (mobilní), HD1280×720 (počítač)
Délka kabelu: 2m
Černá barva

Retos 1 300Jiříkovské muzeum získalo nový hlavní exponát – unikátního houpacího koně dle světového patentu z roku 1927. Jeho zvláštností je, že se nehoupá jen sem a tam, ale dokáže se i pohybovat z místa vpřed i vzad bez pomocí koleček. Na základě světového patentu vytvořil konstruktér výrobce vodorovných vyvrtávaček RETOS VARNSDORF technickou dokumentaci, dle které interní truhlárna RETOSu vyrobila skutečného, plně funkčního houpacího koně. RETOS VARNSDORF s.r.o. nesl náklady v plném rozsahu a poskytl tuto repliku houpacího koně jiříkovskému muzeu. Dle rešerší muzea se jedná světově o jediný exemplář, protože na rozdíl od světového patentu se již žádný historicky původní kus houpacího koně nedochoval.

Koník se těší velké oblibě a je o něj zájem i v zahraničí.
Retos 2 houpaci kun 3d web

www.retos.cz

Student ISS 23290 03206Právě teď má příležitost. Po 11 letech se otevírá globální program Samsung Solve for Tomorrow, který podporuje inovace mladých lidí pro lepší společnost, také českým studentům. Každý nápad, který lze realizovat s pomocí moderních technologií, má šanci uspět! Své myšlenky, kde a jak pomoci, mohou studenti ve věku 16 až 18 let přihlašovat do programu on-line do 30. června.
„Celosvětový program Solve for Tomorrow vznikl jako výzva mladým lidem, aby se nebáli pojmenovávat problémy, které je ve společnosti trápí, a naopak se sami pokusili o hledání a realizaci vlastního řešení. V programu mohou veřejně přednést své myšlenky a nakonec jim vdechnout život, byť se to nyní zdá jakkoli nemožné. Naučí se týmové spolupráci, posílí kritické myšlení, kreativitu, prezentační dovednosti a rozšíří svoji síť kontaktů," uvedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.
Solve for Tomorrow IProgram Solve for Tomorrow odstartoval v roce 2010 ve Spojených státech. Od té doby se rozšířil do dalších 30 zemí z celého světa a realizovány byly projekty v širokém rozsahu působnosti. Od jeho spuštění se dosud světového programu účastnilo přes 1,8 milionu studentů. K zástupcům Jižní Korey, Kanady, Brazílie, Mexika, Číny, Turecka, Itálie, Švýcarska, Německa a dalších se letos poprvé přidají i studenti z České republiky. „Cílem programu je vzdělávat a podporovat mladé inovátory, kteří se i v budoucnosti stanou lídry společenského rozvoje. Potenciál mladé generace zlepšit svými aktivitami život minimálně v regionu je obrovský. Účastníci programu z Kalifornie například vymysleli a sestrojili přenosný senzor detekující možné nebezpečí požáru, dívka z Argentiny přišla na základě vlastních zkušeností s inovací pro lehčí život diabetiků, v Číně se podařilo postavit most pro bezpečnější cestu dětí do školy, v Kolumbii zase studenty štvalo znečištěné ovzduší, proto se vrhli do vývoje šetrnějšího zdroje paliva z kávové sedliny. A to je jen zlomek studentských projektů, které stále probíhají a které jsou oceňovány i odbornou veřejností," vyjmenovala Zuzana Mravík Zelenická.
Mladí lidé citlivě vnímají atmosféru v různorodých společnostech, problémy dané komunity nebo celosvětová témata ekologie a udržitelnosti. Málokdy ale svůj pohled na věc dokáží prosadit. „Teenageři se často setkávají s nepochopením, a i když mají zajímavé postřehy, nejsou braní vážně. Oni přitom touží být užiteční a podle principů ‚well-being' prožít naplněný život jak po fyzické, duševní, tak i sociální stránce. Zvlášť v posledním roce toto nabralo na důležitosti – korona krize odhalila oblasti, o které je nutné pečovat víc než dosud, například duševní pohoda, vyváženost života online a offline, význam sociálních interakcí, motivace a pozitivní přístup k životu. I proto jsme letošní výzvu, téma, které budou studenti reflektovat ve svých nápadech, nazvali ‚Code your well-being'. Aby mladí lidé za využití inovací a technologií identifikovali problémy a řešení, které se týkají právě ‚umění žít lépe a vyváženě'," poukázala Zuzana Mravík Zelenická.
Generace Z je první, která od narození žije v souladu s moderními technologiemi, využívá je naprosto přirozeně a díky tomu dokáže také přijít s neotřelými technologickými nápady, které pomáhají. „Celosvětově sílí například trend ‚upcyklace', která je častým tématem také v globálním programu Solve for Tomorrow. V principu jde o nápad, jak využít starší elektronická zařízení, třeba mobil nebo tablet, a vytvořit nové řešení, nový produkt, který krom toho, že podpoří recyklaci a principy cirkulární ekonomiky, přinese i zlepšení nějakého konkrétního problému," upřesnila Zelenická.
Do programu se mohou registrovat týmy studentů ve věku 16 až 18 let. Není třeba žádná kvalifikace, důležitý je nápad, který se opírá o čtyři disciplíny: vědu, technologii, strojírenství a matematiku (STEM - Science, Technology, Engineering, Math) a který by pomohl dalším lidem k lepšímu životu. Může jít o technologický produkt, službu nebo třeba aplikaci. „V prvním kroku do konce června stačí sestavit ideálně tříčlenný tým, například 1-2 programátoři, jeden marketér, jeden vedoucí týmu, plus mentorující učitel a v on-line registračním formuláři nastínit problém, který by tým chtěl technologicky řešit. Od září pak budou pro přihlášené studenty připraveny vzdělávací webináře a workshop se zaměřením na Design Thinking, které jim pomohou utřídit si myšlenky pro prezentaci své vize tak, aby dokázali postoupit do finálových kol programu a případně svůj nápad zrealizovali. Všichni účastníci získají příležitost zdokonalit si prezentační a digitální dovednosti a posunout se o kus vpřed ve svých plánech," popsal za realizátory programu Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech.

www.solvefortomorrow.cz

LANXESS olejová-vana 300Olejová vana používaná u špičkových převodovek automobilů je vyrobená z produktu Durethan Polyamid PA6 od společnosti LANXESS. Polyamidy totiž oproti ocelovému plechu či tlakově litému hliníku nabízejí řadu výhod. V rámci lehké konstrukce a funkčnosti snižují náklady a umožňují i flexibilitu z hlediska designu. Zejména polyamid 66 proto v posledních letech našel široké využití při sériové výrobě těchto velkých vstřikovaných dílů. K těmto účelům je stále využívanější i polyamid 6. Příkladem je olejová vana na převodovku vyrobená společností IBS Filtran GmbH, ve kterém je použit Durethan BKV35H2.0 od společnosti LANXESS. Je součástí automatických převodovek nejnovější generace pro vozidla od různých výrobců. „IBS Filtran a LANXESS se těší dlouhodobému a úspěšnému partnerství ve vývoji komponentů pro převodovky v osobních automobilech. Jedním z vrcholů naší společné práce byl vývoj první plastové olejové vany pro převodovky automobilů," podotýká Babak Talebloo, klíčový manažer IBS Filtran ve společnosti LANXESS.

Celý článek...

Strana 3 z 485

3

Kalendář akcí

<<  Prosinec 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..