Google překladač: English Deutsch

Mewa a2  DSC1270Každý, kdo pracuje na stavbě silnic, v komunálních službách nebo například v údržbě zeleně a parků, potřebuje bezpečné výstražné oblečení. A to i tehdy, když čísla na teploměru stoupají. Výběr letního oblečení zaměstnanců měst, obcí, ale i soukromých firem by však neměl být na úkor jejich ochrany při práci. MEWA proto nabízí vysoce viditelný oděv, který je příjemný, vzdušný, a přesto odpovídá normám.

Celý článek...

SSygicpo­leč­nost Sygic vy­dá­vá novou, pré­mi­o­vou doplňkovou funk­ci pro Sygic GPS Na­vi­gati­on – Mo­bi­le Speed Cam (Mo­bil­ní ra­da­ry). No­vin­ka umožňuje ři­di­čům vy­hnout se zby­teč­ným po­ku­tám za rych­lost a zpo­ma­lit v mě­ře­ných ne­ho­do­vých úse­cích, čímž při­spí­va­jí k lepší bez­peč­nos­ti na cestách. V Sy­gicu věří, že na­hla­šo­vá­ní hlí­dek a ra­da­rů se dá dělat o mnoho lépe než ne­u­stá­lým roz­pty­lo­vá­ním ři­di­če za jízdy, zatím co by se měl sou­stře­dit na cestu před sebou. Proto se nová pří­dav­ná funk­ce pro Sygic GPS Na­vi­gati­on ne­spo­lé­há jen na hlá­še­ní od uži­va­te­lů, ale vy­u­ží­vá in­for­ma­ce také z ji­ných zdro­jů včet­ně tře­tích stran.
Podle in­sti­tu­tu Cochra­ne, který ana­ly­zo­val zá­vě­ry z 28 stu­dií za­bý­va­jí­cích se mě­ře­ním rych­los­tí a je­jich vlivu na ne­ho­do­vost do­chá­zí v úse­cích mo­ni­to­ro­va­ných po­li­cií ke sní­že­ní počtu ha­vá­rií až o 49 pro­cent. Počet smr­tel­ných nehod se při­tom sni­žu­je o téměř 60 pro­cent.
Doplněk Mo­bi­le Speed Cam je do­stup­ný v Sygic GPS Na­vi­gati­on pro te­le­fo­ny s ope­rač­ním sys­té­mem iOS i An­do­rid.

VUT 1 FEKT Bezpecnost-ram 2Přilba, rukavice, bezpečnostní postroj a zaměstnanec po schválení systémem vchází do výrobního prostoru. Po pípnuté čipové karty totiž rám automaticky rozpozná, zda je dotyčný správně ustrojen pro svou práci, nebo zda by si měl například některé z ochranných pomůcek nechat vyměnit, protože už skončila jejich životnost. S tímto zařízením přišli odborníci z Ústavu telekomunikací FEKT VUT. Bezpečnostní rám najde využití nejen v těžkém průmyslu, fungovat může i ve zdravotnictví.
„Náš systém umí spárovat vybavení s určitým zaměstnancem. Rám automaticky detekuje po pípnutí karty zaměstnance, zda má potřebné vybavení, a to podle přidělených štítků pro jednotlivé ochranné prvky, jako je například helma, maska nebo třeba ochranný štít," vysvětlil Petr Dzurenda z Ústavu telekomunikací, který na vývoji rámu pracoval 3 roky. Kromě bezpečnostního rámu je součástí systému i ruční čtečka, pokud by bylo potřeba zapojit do kontroly i obsluhu, která bude zaměstnance osobně skenovat na místě.

Celý článek...

ZAT barak 3472ZAT a.s., světový výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl, aktuálně začlenil do své struktury dceřinou společnost Definity Systems. „Nově jsou veškeré aktivity této společnosti realizovány v obchodní struktuře ZAT. Pro stávající zákazníky Definity Systems se nic nemění. Rozpracované projekty pokračují beze změn a stanou se důležitou součástí naší společnosti. I nadále na nich budou realizační týmy dlouhodobě pracovat," říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Celý článek...

Odpady ING 49135 26443 1Ve většině firem neexistuje standardní vzorec pro optimální nakládání s odpady. Společnost Manutan, dodavatel výrobků a řešení pro průmyslový sektor i veřejnou právu, představuje osvědčený postup, který umožňuje nakládání s odpady optimalizovat.

Celý článek...

VUT 1 9276Pomáhat by mohl se vzorky COVID-19 ve FN Brno. Laborant založí zkumavky se vzorky, aktivuje systém a vše ostatní se už děje automaticky. S takovýmto řešením pro biohazard laboratoře přišli výzkumníci z Ústavu automatizace
a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Robotické pracoviště nazvané openTube vzniklo na poptávku FN Brno, která plánuje jeho pilotní nasazení a testování. Jedním z možných využití je příprava vzorků odebraných pacientům s podezřením na COVID-19.

Celý článek...

Prima 1 masky-s-dvojitou-ocSpolečnost PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., rozšiřuje svůj široký sortiment měřicích přístrojů o ochranné a desinfekční prostředky a přístroje pro bezkontaktní měření teploty, aby svým obchodním partnerům pomohla splnit nařízená vládní opatření v oblasti hygieny a zajistit bezpečný provoz i v současné epidemiologické situaci. Mezi novinky, které byly v nedávné době uvedeny na trh, patří ochranná maska vyvinutá a vyráběná slovenskou společností GEVORKYAN, která poskytuje obousměrnou ochranu díky filtraci vdechovaného i vydechovaného vzduchu. Tím chrání nejen svého nositele, ale i jeho okolí. Nové masky již jsou včetně náhradních filtrů skladem v e-shopu společnosti PRIMA BILAVČÍK (https://www.merici-pristroje.cz/e-shop/) a zájemci si je mohou objednat jak po jednotlivých kusech, tak i ve větších množstvích pro uspokojení potřeb výrobních firem. Kromě nich lze v e-shopu objednat také jednorázové roušky nebo antimikrobiální dezinfekci ve formě kapaliny nebo gelu, a to od malých 30ml balení až po dvacetilitrové kanystry, přičemž k dispozici jsou i praktická balení s rozprašovačem.

Celý článek...

Petr Simacek OKSpolečnost Yamazaki Mazak Corporation byla založena v roce 1919 ve městě Nagoja v Japonsku. Nyní má po celém světě více než 8 300 zaměstnanců.
Společnost Yamazaki Mazak má 10 stávajících výrobních závodů, z nichž 5 je v Japonsku, a dále jsou výrobní provozy ve Spojených státech, Spojeném království, Singapuru a v Číně. Mezi výrobky patří stroje pro provádění několika operací současně, CNC soustružnická centra, vertikální a horizontální obráběcí centra, CNC laserové řezací stroje, flexibilní výrobní systémy (FMS), CAD/CAM produkty a software pro řízení továren.

Celý článek...

schunk 4V tuto chvíli se dobročinnost a pomoc druhým soustředí především na aktuální situaci týkající se pandemie koronaviru. SCHUNK v tomto pomáhá různými projekty nejen v České republice, ale prostřednictvím svých poboček i v ostatních zemích po celém světě.
Nicméně česká pobočka nezapomíná ani na ty, kteří potřebují i nadále pomoc a podporu a to bez odhledu na tuto neobvyklou situaci. SCHUNK Intec již loni podpořil tři organizace, které pomáhají našim spoluobčanům. I přes různá úsporná opatření, která jsou nyní přechodně ve firmě zavedená, v této dobročinnosti pokračuje i letos.
Nadacemi, které firma podpořila, jsou Dobrý anděl, který pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Nadační fond Kapka naděje, který pomáhá zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Nadace charty 77, jejíž nejznámější aktivitou je Konto Bariéry. Jeho cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.
Ideální by mohl být příběh jedné rodiny, které SCHUNK konkrétně pomohl, ale firma se rozhodla nechat rozdělení finančních darů zcela v kompetenci charitativních organizací, protože ty jistě nejlépe ví, kdo a jak pomoc potřebuje.
SCHUNK loni slíbil, že pokud to půjde, bude pomáhat tímto způsobem i v budoucnu a tímto svůj slib plní.

www.schunk.com

Strana 6 z 485

6

Kalendář akcí

<<  Prosinec 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..