Google překladač: English Deutsch

B&R představila na veletrhu Anuga FoodTec nejnovější řešení pro potravinářský průmysl. Nová řešení pro spolupráci robotů a lidí v potravinářském a nápojovém průmyslu byly hlavním tématem prezentace B&R na veletrhu Anuga FoodTec v Německu. "Díky našim funkcím SafeROBOTICS už není potřeba zavírat roboty do bezpečnostních klecí. Naopak je umožněna přímá spolupráce robotů s lidmi," Vysvětluje Enrico Paolucci, global account manager pro potravinářský a nápojový průmysl v B&R.

br

Kromě velmi dobře zavedených funkcí pro kontrolu rychlosti jednotlivých kloubů a pracovního nástroje robota nabízí SafeROBOTICS nové funkce zahrnující kontrolu hranice pracovního prostoru a kontrolu orientace pracovního nástroje. "Tyto funkce umožňují lépe dosáhnout vyšší úrovně flexibility a zároveň integrace robotů do řídicího systému přesně podle požadavků Industry 4.0." "Čtvrtá průmyslová revoluce výrazně zvyšuje složitost procesu výroby." Říká Paolucci. Ve snaze vyhovět těmto novým výzvám se výrobci potravin a nápojů stále častěji obracejí na automatizační techniku. B&R nabízí těmto výrobcům řešení integrované automatizace, které jim umožní zvýšit jejich konkurenční výhodu při přechodu k Industry 4.0. Technika B&R nabízí vysoký stupeň flexibility výroby pro potravinářský a nápojový průmysl. Řídicí systém a pohony od B&R umožňují tomuto paletizéru reagovat na změny ve výrobním procesu pružně a zcela automaticky.

br1

Photo: KRONES AG