Google překladač: English Deutsch

Nové mapp moduly: řízení a uvedení až 15 os do provozu
B&R rozšiřuje svoji modulární softwarovou stavebnici mapp Technology. Pomocí mapp RoboX a mapp
Teach lze snadněji a rychleji parametrizovat a uvést do provozu libovolné kinematiky robotů.

BnR 1


Díky mapp RoboX lze řídit libovolnou kinematiku robotů až s 15 osami. Vývojář je při realizaci svých
kinematik zcela svobodný a přesto profituje ze všech předností mapp Technology: roboty lze jednoduchým
způsobem parametrizovat. Vizualizace a možnosti diagnostiky jsou již integrovány. Tím lze ušetřit cenný čas
jak při vývoji, tak během provozu.

Rychlé uvedení do provozu
mapp Teach pomáhá v následných krocích při programování pohybů prováděných roboty. Naprogramování
drah a správa procesů jsou jednoduché a komfortní. Uvedení robotů do provozu lze tak provést v nejkratším
možném čase.

Rychlý vývoj
mapp Technology se skládá z jednotlivých uzavřených modulů, které značně zjednodušují vývoj nových
programů. Moduly poskytují základní funkce, jejichž parametrizace se provádí graficky. Čas programování
tím klesá průměrně o 67 %. Všechny mapp komponenty jsou spojeny prostřednictvím mapp-Link: každá
mapp komponenta automaticky získává všechna potřebná data z jiných komponent podle principu klientserver