Google překladač: English Deutsch

Díky technologii reACTION dokáže B&R snížit reakční dobu v aplikacích průmyslové automatizace až na 1 μs. Tento nový přístup umožňuje řídit extrémně časově kritické sub-procesy s použitím standardního hardware - vše v rámci požadavků IEC 61131 - a snížit tak náklady snížením vytížení procesoru a optimalizací výkonu ke splnění požadavků nejnáročnějších balicích strojů.

BuR

Výsledkem je obrovský nárůst výkonu bez zvýšení nákladů. Vysoká přesnost balicích strojů Primární balení je ta nejnáročnější úloha v balicím průmyslu. Balicí materiál se v těchto strojích dostává do kontaktu s výrobkem v nejvyšší možné rychlosti; z toho vyplývá, že úroveň přesnosti má přímý dopad nejen na kvalitu výrobku, ale i na spotřebu surovin. Například gravimetrické a volumetrické plnicí procesy v kapalinových plnicích strojích mohou využít výhod technologie reACTION k řízení ventilů a sensorů s bezkonkurenční přesností 1 μs.

Synchronizací pohonů a vzdálených I/O s využitím technologií reACTION a NetTime od B&R je možné dosáhnout absolutní přesnosti v dalších vysokorychlostních funkcích balicích strojů, jako např. značkování kódem a vyloučení vadných kusů. Sekvence na digitálních výstupech lze řídit s rozlišením 125 ns a rychlé vstupní hrany, jako např. detekce registračních značek nebo výrobků, lze zaznamenávat s časovou značkou 1 μs. Technologie reACTION skvěle zapadá do rozsáhlého portfolia vysoce integrovaných a škálovatelných automatizačních řešení B&R , která zajišťují nebývalou úroveň výkonu strojů.

www.br-automation.com