Google překladač: English Deutsch

B&R dokázala snížit dobu odezvy v průmyslové automatizaci na 1 μs. B&R přichází na trh s průlomovou technologií reACTION, která dokáže snížit dobu odezvy v průmyslové automatizaci až na 1 μs a realizovat řízení časově extrémně náročných úloh na standardním B&R hardwaru. Tento nový přístup navíc umožňuje zvolit méně výkonnou a tudíž i úspornější řídicí jednotku. Bez dodatečných nákladů tak lze dosáhnout obrovského nárůstu výkonu a optimalizovat výběr řídicího systému. Dosud nejrychlejší dosahované reakční časy, od okamžiku přijetí vstupního signálu do okamžiku vyslání výstupního signálu, zatím stěží klesly pod 100 μs.

br

Vyšší výkon bez dodatečných nákladů
Časově kritické řídicí programy určené pro reACTION Technology běží přímo v I/O modulech řady X20 a X67. Tím, že odpadá nutnost cyklické komunikace a přenosu dat po sběrnici mezi I/O modulem a řídicí jednotkou, je možné snížit periodu řídicího cyklu v I/O modulu až na 1 μs. Výsledkem je navíc menší zatížení jak sítě, tak i řídicí jednotky. Díky této revoluční metodě není nutné řídit časově kritické úlohy systémem přerušení v CPU a řídicí systém tak běží striktně deterministicky.

reACTION Technology lze implementovat díky vlastnosti vývojového prostředí Automation Studio 4 vytvořit řídicí programy v jazyce funkčních bloků podle normy IEC 61131 a přidělit je decentralizovanému hardwaru. Úlohy vyžadující velmi rychlou odezvu řídicího systému tak lze realizovat pomocí standardního hardwaru bez nutnosti pořizovat drahé speciální moduly.

http://www.br-automation.com/cs/