Google překladač: English Deutsch

Společnost Hypertherm, výrobce plazmových, laserových řezacích systémů a zařízení pro řezání vodním paprskem, dnes oznámila dosud nejvýznamnější posun v oblasti strojního plazmového řezání v podobě úplně nové kategorie plazmové technologie nazvané X-Definition. Tato nová plazmová technologie je poprvé k dispozici v modelovém typu s názvem XPR300 s maximálním výstupním proudem 300 Amp.

hypertherm obr4

Plazmové strojní systémy třídy X-Definition zahrnují konstrukční a technologická vylepšení se zdokonalenými plazmovými technologickými procesy s vysokou koncentrací energie plazmového oblouku. Díky tomu bylo dosaženo jedinečné kvality řezu u nízkouhlíkové oceli, nerezi a hliníku.

Laboratorní testy prokázaly kvalitu řezu v rozsahu třídy 2 dle ISO-9013 u tenké nízkouhlíkové oceli a výrazně prodlouženou kvalitu řezu v rozsahu třídy 3 dle ISO-9013 u silnějších tlouštěk ocelí. K dosažení této kvality museli techničtí odborníci společnosti Hypertherm vyvinout zcela nové patentově chráněné procesy, jako jsou např. technologie Vented Water Injection™ (VWI), automatické kalibrace tlaku plazmového plynu a Vent-to-Shield. Konečným výsledkem jsou výpalky s ostřejší horní hranou, zřetelně nižší úkos a vynikající kvalita povrchu řezné hrany u neželezných kovů, jako je hliník a nerez.
Technologie X-Definition je k dispozici pouze u nového plazmového systému společnosti Hypertherm XPR300. Nové technologie přispívají k tomu, že tento systém je výkonnější než všechny ostatní plazmové systémy. Plazma XPR300 řeže rychleji a využívá vstupní elektrickou energii efektivněji než dřívější systémy společnosti Hypertherm, jako např. HyPerformance HPR260XD. Díky vyššímu výstupnímu výkonu a novému procesu propalu s asistencí argonu, je umožněno propalovat o 30 procent větší tloušťky materiálu u nízkouhlíkové oceli a o 20 procent větší tloušťky u nerezi. Navíc zvýšená životnost spotřebních dílů a dlouhodobá počáteční kvalita řezu v průběhu pálení je výsledkem nově vyvinutých technologí jako např. Cool Nozzle a Arc ResponseTechnology. Druhá z výše zmíněných technologií chrání spotřební díly a hořák před negativními dopady provozních chyb operátora a při programování, které se v běžném provozu pravidelně vyskytují. Díky snížení četnosti možných provozních chyb dosahují spotřební díly systémů XPR až třikrát delší životnosti než u ostatních plazmových systémů předchozí generace.
„Příchod technologie X-Definition Plasma a našeho nového systému XPR300 otevírá zcela nové možnosti pro technologie plazmového řezání," řekl Phil Parker, marketingový manažer pro XPR plazmové systémy u společnosti Hypertherm. „Díky kombinaci vyšších řezných rychlostí, vynikající kvality řezu, intuitivních funkcí a automatického monitorování systému se jedná o dosud nejmodernější a nejproduktivnější plazmový systém vyrobený společností Hypertherm. Pro uživatele otevírá opravdu širokou škálu nových příležitostí, protože poskytuje kvalitní a konzistentní řezy a je tak vhodný pro aplikace, které byly dříve spojeny pouze s technologií řezání laserem, ovšem při daleko nižších vstupních investicích, což je typické pro plazmové systémy."
Ačkoli se jedná o dosud nejmodernější systém společnosti Hypertherm, obsluha systému XPR300 je snadná a intuitivní. Senzory instalované v proudovém zdroji umožňují daleko snadnější diagnostiku provozních stavů komponentů instalovaných v zařízení a zabezpečují účinnější servisní podporu. Tím se zkracuje doba odstranění provozních závad a aktivní přenos dat vede k snížené poruchovosti a zvýšené provozní spolehlivosti. Navíc tento plazmový systém byl zkonstruován s menším počtem konzol,propojovacích hadicových a kabelových svazků a obsluha tak může trávit podstatně méně času seřizováním a více času je k dispozici pro samotnou technologii řezání. Například funkce EasyConnect™ umožňuje obsluze rychle připojit hořákový hadicový svazek do konzoly Torch Connect Console bez použití nástrojů a patentově chráněná elektroda QuickLock™ usnadňuje rychlou montáž dotažením o čtvrt otáčky, čímž se dále zkracuje čas provozních prodlev. Další novinkou je rychlovýměnný hořák, který obsluze umožňuje rychle připojit hořákovou hlavu k tělesu hořáku při nutných výměnách spotřebních dílů. Všechny typy plynových konzol jsou automatické a umožňují obsluze nastavování, výběr a úpravu provozních parametrů přímo z CNC. Společně se zabudovaným Wi-Fi modulem v proudovém zdroji je umožněno vzdálené monitorování jednoho nebo i více plazmových systémů.
Společnost Hypertherm vyvíjí a vyrábí vysoce sofistikované výrobky pro technologie řezání, které jsou určeny pro nejrůznější průmyslové aplikace a odvětví, jako je například výroba lodí, strojírenská výroba a oprava automobilů. Program společnosti je zaměřen na plazmové a laserové řezací systémy a zařízení pro řezání vodním paprskem.Navíc firma nabízí CNC řídící systémy pro technologie řezání, zařízení pro automatické sledování výšky hořáku, CAD/CAM nesting program, software pro robotické aplikace a spotřební díly. Systémy Hypertherm si získaly důvěru zákazníků díky výkonnosti a spolehlivosti, která přináší stovkám tisíc podniků zvýšenou produktivitu a ziskovost. Pověst společnosti v oblasti inovací termického řezání kovů sahá téměř 50 let do minulosti, do roku 1968, kdy společnost Hypertherm vynalezla plazmové řezání se vstřikováním vody. Společnost je ze 100 procent vlastněná jejími 1400 zaměstnanci. Distribuční centra a partnerská zastoupení jsou k dispozici po celém světě.

www.hypertherm.com

hypertherm obr4b

hypertherm obr4a