Google překladač: English Deutsch

Úspory a snižování nákladů jsou tématem, které aktuálně ve společnosti velmi rezonuje. Řeší jej státy, výrobní podniky, rodiny i jednotlivci. V době nedostatečného zásobování a rostoucích cen energií je optimalizace výrobního procesu obzvláště důležitá. To platí i pro průmyslové lepení. Nákladnost jeho provozu se totiž může výrazně lišit v závislosti na správném nastavení systému a znalostech problematiky. Rádi bychom vám představili možnosti, jak vaším rozpočtům ulevit. A to i bez velké námahy.

Kaletech Automaticke-doplnp

V jakých oblastech lze dosáhnout úspor při aplikaci lepidla?

Snížení spotřeby lepidla až o 30 %
Spotřeba lepidla tvoří významnou část provozních nákladů lepicího systému. Je tedy na místě se této oblasti věnovat detailně a optimalizovat ji. Mezi hlavní faktory spotřeby lepidla patří správné nastavění délky a šířky jeho nánosu. Je třeba dosáhnout toho, aby bylo naneseno pouze takové množství lepidla, které je potřebné pro dosažení kvalitního spoje, a zbytečně neplýtvat. Snížit spotřebu může také změna typu lepidla. Existují lepidla, která jsou speciálně navržena tak, aby i při menším množství nánosu poskytovala dostatečnou pevnost spoje. Pomoct může i správné určení ploch, kam má být lepidlo naneseno, z hlediska mechanického namáhaní spoje. A samozřejmě doporučujeme použít přerušovaný nános lepidla všude tam, kde je to možné.
Kaletech 2 Prerusovany-nani

 
Snížení spotřeby elektrické energie až o 50 %
Elektrická energie je využívána především k roztavení lepidla a jeho ohřevu na aplikační teplotu. Doporučujeme používat komponenty, které mají úsporná opatření, jako je například tepelná izolace CoolTouch. Spolu s volbou správného nastavení ohřevu lepičky tak, aby byla vynaložena pouze energie skutečně nutná pro správnou realizaci lepeného spoje, může dojít ke snížení její spotřeby až na polovinu. Také lepidlu prospěje, pokud nebude vystaveno vysoké teplotě příliš dlouho. Dochází pak k jeho degradaci.

Snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 60 %
Stlačený vzduch dodává lepidlo z tavného tanku do aplikačních hlav a také řídí jejich otevírání. Dochází zde jednak ke spotřebě vzduchu potřebného pro provoz jednotky a také ke ztrátám, které nutně vznikají vlivem nedokonalého těsnění v rozvodu v lince. Nejsnazším řešením je používat co nejmenší množství pneumaticky řízených prvků a nahradit je například za moderní elektricky řízené aplikační hlavy. Úspory stlačeného vzduchu mohou dosáhnout až dvou třetin původní spotřeby.

Proces nánosu lepidla
Zmetky vznikající v důsledku špatně realizovaného spoje představují další náklady. Proces aplikace lepidla musí být správně nastavený. Především je žádoucí, aby lepidlo bylo aplikováno ve správný čas na správné místo ve správném množství a mělo správnou teplotu. Kontrolu je dobré dělat pravidelně. Na realizaci spoje totiž mohou mít vliv i vnější faktory, jako je např. změna teploty prostředí v různých ročních obdobích. Další věcí, které je třeba se vyhnout, je znečišťování výrobního prostoru a výrobků lepidlem například v důsledku tahání vlasů. To představuje další náklady na jeho odstranění. Správným nastavením procesu mu lze snadno předejít.

Zlepšení bezpečnosti práce
I přes snahu výrobců dosáhnout při zacházení s technologií pro aplikaci lepidla co nejvyšší bezpečnosti, je třeba uvědomit si, že se jedná o výrobní stroje pracující s lepidlem o teplotě až 200 °C. Zranění v podobě popálenin mohou být vážná a jsou způsobená nedbalostí nebo nedostatečnou informovaností pracovníků obsluhy a údržby. Vyřazení kolegy z důvodu zranění také představuje další náklady. Je tedy třeba izolovat horké komponenty systému nebo je vyměnit za modernější, které mají izolaci integrovanou. Školení, kontrola osobních ochranných pomůcek a udržování ochranných zařízení v provozuschopném stavu pomohou zraněním předcházet. Velmi doporučujeme automatické doplňování lepidla, které kontakt se zařízením sníží na minimum a přináší mnoho dalších výhod.

Zvýšení dostupnosti systému
Problémům je lepší předcházet. Plný produkční potenciál a bezporuchový chod zařízení zajistí pečlivá pravidelná údržba a odborně provedený servis. Zavedením inventáře náhradních dílů, plánováním údržby, monitorováním systému a školením pracovníků údržby a obsluhy můžete ušetřit mnoho hodin neplánovaných odstávek a s nimi spojených nákladů. Pokud je se strojem špatně zacházeno a pracuje se s ním „až na krev", je porucha a výpadek výroby pouhou otázkou času.

Od analýzy k nižším provozním nákladům
Stejně jako naši švýcarští kolegové v Robatechu se i v Kaletechu snažíme přistupovat k hledání řešení systematicky, metodicky a reagovat na aktuální situaci v průmyslu. Proto nabízíme podporu na cestě ke snížení provozních nákladů lepicích systémů s projektem GreenSaver. Díky němu výrobce snadno získá kvalitní přehled toho, jaká úsporná opatření dávají v jeho případě smysl.
Kaletech 3 Osmibodova-zprav

Celý proces začíná inspekcí lepicího systému na lince s naším expertem na lepení. Ta zabere zhruba 2 hodiny času. Během této doby obdrží klient Osmibodovou inspekční zprávu o 8 sekcích – dokument ve kterém jsou shrnuta zjištění z výše zmíněných oblastí možných úspor. Náš expert následně ukáže a vysvětlí oblasti, kde může být dosaženo nejvýraznějších snížení nákladů, a způsoby, jak jich dosáhnout. Poté sestavíme cenovou nabídku, která pomůže v procesu rozhodování. Výrobce tak dostane lepší představu o nákladech potřebných změn a době návratnosti těchto úsporných opatření. Rozhodnutí, zda opatření realizovat, je poté na zvážení každého podniku. V rukou ale bude mít užitečné podklady a získá lepší přehled o svém lepicím systému. Pokud se pro implementaci rozhodne, bude mít z naší strany plnou podporu.

Kdo šetří má za tři. I malé změny mohou mít výrazné dopady
Úsporná opatření mají tu výhodu, že trvají dlouhé časové období. Investované prostředky se rychle navrátí a poté se už pouze akumulují úspory. Za zmínku stojí i to, že stále běží výzva Ministerstva průmyslu a obchodu k žádosti o dotace v programu Úspory energie. Cílem programu je podpořit malé, střední a velké podniky v České republice ve snaze naplnit klimaticko-energetické cíle a plnit dlouhodobou vizi udržitelné výroby šetrné k životnímu prostředí.

Kaletech 4 Moderni-zarizeni
Výše dotace na projekt se pohybuje v rozmezí 500 tisíc až 200 milionů korun a míra podpory činí 35-65 %. Dotace se vztahuje na širokou škálu energetických opatření a zahrnuje také investice do úspornějších výrobních technologií. V tomto případě musí nová technologie splnit podmínku energetické úspory oproti předchozí o minimálně 30 %. To v případě moderních zařízení pro aplikaci lepidla není žádný problém.
I v této oblasti Vám budeme oporou a doporučíme Vám osvědčené odborníky.Kalendář akcí

<<  Prosinec 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..