Google překladač: English Deutsch

Time is money - neboli čas jsou peníze a toto rčení platí dvojnásob u velkosériové výroby malých součástí, kde cyklové časy jsou velmi krátké a tudíž frekvence zakládání nových polotovarů dílů je vysoká a kde je současně potřeba redukovat vedlejší strojní časy na minimum.
MDC500 je vysoceprodukční a současně flexibilní vrtací, závitovací a frézovací centrum pro sériovou výrobu. Pracovní pojezdy stroje v x,y,z - 305x255x305 mm. Ke zkrácení vedlejších časů výrazně přispívá: automatický otočný výměník palet s časem výměny obou palet za 1,9 sek. (na jedné paletě v pracovním prostoru se obrábí a současně na druhé obsluha paralelně vyměňuje obrobený díl za nový polotovar), rychloposuvy do 51 m/min, zrychlení v osách 0,8 g, čas výměny nástroje 2,8 sek (celkem 24+1 nástrojů). Dynamické vřeteno má k dispozici 10.000 popř. 15.000 ot/min, upínací kužel ISO40. Nádrž chladící kapaliny o objemu 410 litrů je integrovaná v základu stroje a chladící emulze je dopravováno vysokotlakým čerpadlem.
www.teximp.cz

Ultra kompaktní stroje frézka OM-1 a soustruh OL-1 projdou dveřmi šíře 90 mm. Můžou být rovněž vybaveny pojezdovými kolečky pro snadné přemisťování z místa na místo. Mají širokou oblast nasazení od běžné kovovýroby velmi malých součástí, přes oblasti medicíny, dentální techniky, výzkumné laboratoře, školní a výcvikové účely, nebo jednoduše pro obrábění velmi malých přesných dílů.
www.teximp.cz

Brusky na klikové hřídele typu JUCRANK byly rozšířeny o jednu velikostní řadu.
Firma JUNKER představuje s produktem posledního vývoje, bruskou JUCRANK 6000 koncept stroje pro současné opracování hlavních ložisek a/nebo ojničních čepů na klikových hřídelích se 2 brousícími vřeteníky.
Nejen u faktorů jako je "rychlost" a "tvarová přesnost" je JUNKER napřed: inteligentní CNC řízený přívod chladicí kapaliny zaručuje - dokonce i během brusného procesu - dokonalé chlazení v místě styku ( bodu ) brusného kotouče s obrobkem.
ALL INCLUSIVE:
- vysokorychlostní broušení s CBN brusivem
- automatická korekce tvaru ojničních čepů na stroji
- oboustranný pohon obrobku se synchronizací pro eliminaci zkroucení obrobku
- osa X s hydrostatickým uložením a s hydrostatickým kuličkovým šroubem
- jednotný obslužný panel pro všechny stroje: JUNKER Operator Panel EJ-OP
S bruskami na klikové hřídele konstrukční řady JUCRANK nabízí firma JUNKER mnohostranné řešení pro kompletní opracování zalomených hřídelí. Typové spektrum pokrývá všechny typy zalomených hřídelí v oblasti automobilového průmyslu, osobních a nákladních vozů, od jednoválců až po dvanáctiválce. Pro jednotlivé typy JUCRANKu se dimenzují a instalují různé platformy a různé uspořádání brusných vřeteníků v závislosti na druhu opracování a požadovaném množství produkce.
www.junker.cz

PENTACUT nový typ destičky s 5 řeznými hranami pro mělké zapichování, upichování a podélné soustružení. Nový utvařeč typu - J.
Stručná charakteristika: středové vybrání pro formování třísky, zakřivení čelní plochy pro zatočení třísky, efektivní utvaření pro široký rozsah řezných podmínek, konstrukce utvařeče pro široký rozsah obráběných materiálů, vysoká kvalita drsnosti povrchu na čelní i boční ploše.
Výhody: ekonomický systém, 5 řezných hran na každé destičce, rychlá výměna destičky přímo na stroji, dokonalé podepření destičky v lůžku a tím její dobrá stabilita a kvalita obráběného povrchu, stejné destička pro pravé i levé otáčky, stejná destička pro široký rozsah obráběných materiálů.
4 aplikace v jednom systému:
1. Přesné zapichování
2. Upichování
3. Zapichování - s lehkým bočním soustružením
4. Srážení hran
www.iscarex.cz

Malé obráběcí centrum YT-300F je pro obrábění vysokými řeznými rychlostmi v menších a tvarově složitých dílcích. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku pro 10 nástrojů umožňuje výrobu v automatickém cyklu. Základem stroje jsou litinové díly (Meehanite) s kalenými a broušenými kluznými plochami obloženými hmotou Turcite pro lepší kluzné vlastnosti a životnost. Předpjaté kuličkové šrouby používají pro vyšší přesnost dvojité matice.Všechny modely jsou vyráběny v souladu s normami CE. Jsou vybaveny řídicím systémem "FAGOR 8055A" rozsah pojezdů: osaX 300, osaY 300, osaZ 400.
www.dkgroup.cz

Je naší milou povinností Vás seznámit s naprostou novinkou z oblasti indukčního ohřevu ložisek a jiných kovových součástí. Indukční ohřívač TIH 030m je postaven na nové technologii stejně jako například TIH 070m. Jedná se o nejmodernější přístroj ve své kategorii, splňující nejnáročnější nároky na rychlost a ekonomiku ohřevu ložisek a jiných kovových částí do hmotnosti 40kg.
TIH 030m je přenosný indukční ohřívací přístroj schopný ohřát ložisko o hmotnosti 28 kg pouze za 20 minut (m20). Indukční cívka je umístěna mimo těleso ohřívače, stejně jako u ostatních přístrojů nové řady. To umožňuje umístit větší ložisko přímo okolo této cívky. Výsledkem je zkrácení doby ohřevu, menší spotřeba elektrické energie a nižší náklady na ohřev ve srovnání s obdobnými přístroji. Tento přístroj je vybaven teplotním režimem, vhodným pro ohřev jiných strojních dílů. Displej s LED diodami a řídící jednotkou je zabudován do odnímatelného panelu.
www.skf.cz

JUNKER nabízí moderní koncept stroje pro optimální opracování měkkých i kalených materiálů.Kombinace soustružení, broušení, radiálního vrtání, honování - to vše v jednom stroji. ALLROUNDER představuje flexibilní a hospodárný koncept stroje s vysokou kvalitou u kompletního obrábění součástek. Počet os je variabilní a může dosahovat počtu až 10 os. HARDPOINT 300 nabízí plně automatizované synchronní obrábění komplexní geometrie obrobků s průměrem až cca.80 mm a délkou 80 mm, s vysokou koaxiální přesností mohou být opracovány přední i zadní strany.
Modulární koncept stroje zajišťuje maximální efektivnost při obrábění daných objemů sérií. Uživatel tak profituje díky vysoké procesní flexibilitě. Individuální řešení strojů přináší výhody ve více možnostech zpracování. Odpadá vícestrojová obsluha a snižuje se výrazně objem investic. Počet os brousících vřeten a vrtacího nářadí je přizpůsoben individuálním požadavkům obráběcího procesu. Měřící systém zajišťuje bezpečnost sériové výroby. Stroj je možno doplnit vnitřním a vnějším manipulačním systémem.
www.junker.cz

ISCAR zdokonalil svoji řadu bočních nástrojů plungers pro obrábění hlubokých dutin. Nový systém je velmi efektivní a ekonomický právě při těchto aplikacích, kdy boční hluboká stěna je přímá nebo se sklonem. Systém sám se vyznačuje vysokou stabilitou, navíc umocněnou eliminací radiálního namáhání nástroje.
Nástroje a destičky: nástroj s označením PLX je osazen destičkami XCMT 120408TR s maximální hodnotou hloubky záběru ae=11 mm pro zapouštění a ae=9 mm v případě bočního frézování. Destičky mají dvě řezné hrany. Nový nástroj je multifunkční a uzpůsobený pro zapouštění a lehké boční frézování.
Výhody: při používání nástrojů PLX - s vyložením do 3 -3.5xD - není zapotřebí úhlové odlehčení při vyjíždění nástroje z řezu předchozího průchodu, tak jak je tomu u nástrojů ISCAR s označením PLC nebo konkurenčních nástrojů. Nový nástroj PLX umožňuje rychlé odlehčení a vyjetí nástroje z obrobku čímž podstatně snižuje čas obrábění a možnost poruch. Není nutno používat žádný speciální CNC program pro odlehčení. Pro operace s větším vyložením (nad 3,5 D) se doporučuje používat nástroje PLX s odlehčení nástroje pod úhlem 45° při vyjíždění z předchozího průchodu - nástroje PLC se pro tyto operace nedoporučují.
www.iscarex.cz

kce nákladů pomocí TAPTITE 2000 Generace šroubů Taptite 2000 se speciálním závitem zaobleného trojhranného průřezu, vyráběných firmou Arnold Umformtechnik GmbH&CoKG, prokazatelně poskytuje zásadní přínos ke snížení nákladů v oblasti systému "spojovacích prvků". Aktuální výzkumy odborníků na techniku spojování z Forchtenbergu prokazují, že je možno nalézt velké úspory hlavně v oblasti technologie přípravy otvoru pro šroub. Právě zde využijete Taptite 2000 v celé šíři jak technické, tak ekonomické výhody své konstrukce. Ze zkušenosti víme, že je možno takto ušetřit až 70 procent nákladů na šroubová spojení. Podle výsledků různých výzkumů víme, že 85 procent celkových nákladů na běžné šroubové spojení jsou vedlejší náklady na činnosti jako vrtání, řezání závitu, kontrola nástroje nebo čištění pracoviště. Jen 15 procent celkových nákladů jsou náklady na samotný spojovací prvek.
Generaci šroubů Taptite 2000 se speciálním závitem zaobleného trojhranného průřezu lze doporučit jako vhodné řešení pro tyto účely. Je možno říci, že použití těchto spojovacích prvků zlevňuje nákladnou přípravu otvoru pro montáž. Opravdu ekonomicky výhodné jsou produkty Taptite hlavně pro beztřískové formování závitu matice. Odstranění následných pracovních kroků jako čištění a kontroly značně redukuje náklady na šroubové spojení.
Pokud jsou otvory pro šrouby vytvořeny již při odlévání výrobku, odpadá ještě i vrtání a je tak možno dosáhnout snížení nákladů na šroubové spojení až 70 procent.
Kromě úspory nákladů získává uživatel Taptite 2000 lepší mechanické vlastnosti spojení. Trilobulární tvar dříku šroubu v kombinaci se speciálním rádiusem profilu závitu zaručuje asi 50 procentní snížení sil při tvorbě závitu oproti běžným samořezným šroubům, přičemž vytváří vysokou hodnotu přídržné síly s minimálními odchylkami. Vysoké hodnoty momentu ulomení šroubu a odolnosti proti samovolnému povolení šroubu ve spojení s nízkou silou potřebnou pro zašroubování a tvorbu závitu umožňují maximální spolehlivost procesu montáže a zaručují trvanlivost spoje.
www.arnold-umformtechnik.de

Pro opracování menších obrobků v oblasti automobilového průmyslu, především u osobních vozů, firma JUNKER Maschinen Nordrach nabízí zajímavou alternativu k paralelnímu opracování se dvěmi vedeními na jednom obrobku. S novým "brousicím centrem" JUFLEX je možné synchronním opracováním bez nebezpečí kolize se dvěmi vřeteníky ve dvou cyklech broušení dosáhnout dvojnásobného výkonu oproti zprvu uvedenému postupu.
Dva moduly stavební řady 3000 byly integrovány do jediného stroje (centra) - dva stojany stroje, dva kryty, ale jen jeden řídící systém. Manipulace s obrobky je pomocí integrovaného portálového nakladače, který je přizpůsoben k dalšímu transportu, resp. k automatickému zakládání nebo vykládání. Obsluha stroje probíhá pomocí obslužného panelu EJ-OP (JUNKER Operator Panel). Tím je umožněno nezávislé opracování ve dvou dílčích cyklech obrobku s optimálně přizpůsobenými parametry broušení. Další předností jsou podstatně nižší nároky na prostor, než při použití dvou samostatných strojů.
Zákazník rovněž ocení o 15 - 20% výhodnější cenu oproti využití dvou samostatných strojů. JUFLEX umožňuje tvarové broušení, hrubovacího broušení, broušení načisto a broušení profilů vačky, jakož i broušení konkávních geometrií a broušení do kulata, broušení čel a broušení bez stop spirály na broušeném povrchu. To vše díky použití 2 až 6 vřeten; aby bylo možné flexibilně reagovat na různé úlohy zpracování, je možné rozšíření na 3 vřetena pro modul. Tato extrémní flexibilita založená na vzájemně nezávislém opracování a nasazení až 6 vřeten, kombinovaná s koncepční úsporností, přesvědčí každého uživatele.
http://www.junker.de/home_cz.htm

Bahco uvádí na trh chytrý držák matic, kterým lze přidržet matice a šrouby v očku i v plochém klíči na matice o rozměrech 10 mm až 19 mm. Držák matic je vyroben z pružinové nerez ocele a vybaven vysoce účinným pohyblivým magnetem. Držák se snadno připojí k nářadí a přidržuje matici ve správné pozici. Toto nové příslušenství ocení mechanici obzvláště tehdy, když musí utáhnout matici nebo šroub v úzkém a nepohodlném prostoru. Patentovaný Bahco držák matice lze lehce připevnit a použit. Držák matice se sevře přímo na rukojetí klíče proti očku nebo konci plochého klíče. Magnet přidržuje matici ve správné poloze v nářadí pokud je matice pevně uchycena závitem. Držák je velmi efektivní při práci v doopravdy úzkém prostoru , kdy nelze přichytit matici nebo šroub v odpovídající poloze. Byla provedena řada testů a ze strany zúčastněných byly získány pouze kladné závěry, říká Magnus Alterot, marketingový manažer Bahco Verktyg AB. Navíc lze držák matice použit se stejným úspěchem při odšroubování matic. Tímto způsobem se vyvarujete rizika vypadnutí uvolněné matice. Nový držák matice je označen Bahco NH 10-19, přičemž číslice znamenají rozměry klíčů pro které je nástavec vhodný. Náš nový držák matice nahradí provizorní řešení jako - přelepení páskou, ocelový drát nebo mazání matice, říká Magnus Alterot. Nový držák matice je bez příplatku zahrnut do sady kombinovaných klíčů řady 111M, jako část kampaně zdůrazňující změnu názvu značky Balzer na Bahco.
www.bahco.com

Strana 71 z 73

71

Kalendář akcí

<<  Říjen 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..