Google překladač: English Deutsch

Nejlépe dopadl segment dopravy. Nedávný průzkum společnosti SSI Group, který se zabýval otázkou proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce napříč různými obory, ukázal, že BOZP je velmi často podceňované. Fakt, že 33 % dotázaných, kteří pracují v kancelářích, bylo proškolených pouze formálně nebo vůbec, nikoho až tak nepřekvapí. Zarážející je ovšem počet neproškolených respondentů zaměstnaných v oblasti výroby, tedy v továrnách či montážních halách. Zde celých 24 % respondentů přiznalo, že školením BOZP neprošlo vůbec nebo jenom „papírově".
Nejlepší výsledky zaznamenal segment dopravy. Zde absolvovalo řádná školení 89 % respondentů, v oblasti stavebnictví a zemědělství pak 70 %. Nejhorší výsledky zaznamenal retail, kde povinnými školeními prošlo necelých 65 % zaměstnanců.

Bezp 1 Ilustracni foto2

Školení požární ochrany musí být vždy prováděno „na míru", dle konkrétní úrovně požárního nebezpečí provozovaných činností a objektů, v nichž jsou tyto činnosti vykonávány.
Nezodpovědní zaměstnavatelé povinnost školení poněkud naivně suplují pouhým předložením potřebných dokumentů zaměstnanci k podpisu. Jiní volí e-learningovou formu školení, která má však velmi často příliš obecnou podobu a kterou lze většinou účelně využít pouze u zaměstnavatelů provozujících činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, kde je povinnost alespoň základního školení požární ochrany stanovena Zákoníkem práce jako součást školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
„U činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, kde je povinnost stanovena Zákonem o požární ochraně, je však e-learningová forma zpravidla nedostatečná, neboť nikdy v potřebné míře nezohlední specifické podmínky požární bezpečnosti, stanovené v dokumentaci požární ochrany," uvádí Radek Škrabal, provozní ředitel skupiny SSI Group, která poskytuje bezpečnostní a facility služby pro více než 400 objektů v České republice a na Slovensku.

Další závěry průzkumu
Průzkum, který na vzorku 1200 zaměstnanců napříč obory a v rámci celé České republiky realizovala pro SSI Group výzkumná agentura Rondo Data, zjistil i další zajímavosti. Nejvíce se požáru obávají zaměstnanci pracující v oboru dopravy (obavy vyjádřilo 28,6 % zaměstnanců) a ve výrobě (18,3 %). Nejméně pak v oborech zemědělství a stavebnictví (7 %) a v administrativě (3 %).
Průzkum řešil také otázku, jak zaměstnanci vnímají zodpovědnost a pečlivost zaměstnavatelů v otázce kvalitního proškolování. Zde se při výběru možností dokonale, průměrně, nedostatečně odpovědi zaměstnanců napříč obory výrazně nelišily. V průměru 50 % zaměstnanců se domnívá, že zaměstnavatelé řeší tuto otázku průměrně. Hodnocení nedostatečně pak svým zaměstnavatelům nejčastěji vystavili zaměstnanci v oborech maloobchodu a stavebnictví.
„Požadavky na proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou stanoveny právním předpisem, ovšem ne každý je dodržuje. Velká část dotázaných pracovníků přiznala, že je zaměstnavatel proškolil pouze formálně, tedy podpisem dokumentu o školení, ke kterému ovšem reálně vůbec nedošlo, " dodává Radek Škrabal, provozní ředitel společnosti SSI Group.
Zaměstnavatelé však často zapomínají, že v mnoha takových situacích hrozí velmi vysoké pokuty. Při nedodržení povinnosti zajistit svým zaměstnancům školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, může firma dostat pokutu až ve výši dvou milionů korun.