Google překladač: English Deutsch

Nová vylepšení znamenají lepší využití břitu a mnohem více dílů obrobených jedním břitem. Výměnné břitové destičky Beyond Drive od firmy Kennametal jsou k dispozici v řadě tříd a geometrií břitu. Všechny mají povlak z TiOCN, který zvyšuje odolnost proti opotřebení a současně je jeho efektivním indikátorem. Sortiment břitových destiček Beyond DriveTM s výrazně delší životností a lepším využitím břitu prokázaným provozními testy, které uvedla na trh společnost Kennametal, je nazýván novým zlatým standardem pro obrábění.

kennametal obr2

Povlak z oxy-karbonitridu titanu (TiOCN) nejen zvyšuje odolnost břitu proti opotřebení, a tím snižuje množství tepla vyvíjeného při řezu a prodlužuje životnost nástroje, ale svou bronzovou barvou je také výborným indikátorem opotřebení, mnohem lepším než černý povlak jiných destiček.

Tam, kde byly destičky dříve pro jistotu vyměňovány zbytečně brzo, protože opotřebení bylo špatně rozeznatelné, nyní může obráběč výrazně prodloužit životnost destičky, dokonce i v nepříznivých podmínkách. Provozní testy prokázaly, v závislosti na úloze, zvýšení počtu obrobků na jeden břit až o 30 %. Beyond Drive je ucelený sortiment nových tříd a geometrií, který ulehčuje výběr a umožňuje použití pro různé materiály a podmínky obrábění. Beyond Drive plní i specifické požadavky zákazníků, včetně omezení tvorby vrubů na břitu v náročných úlohách a omezení opotřebení ve tvaru žlábku při soustružení obtížně obrobitelných materiálů, ve všech případech se zlepšenou identifikací opotřebení.

Břitové destičky Beyond Drive jsou určeny zvláště pro zlepšení řezného výkonu a prodloužení životnosti v mnoha kritických operacích při soustružení ocelí, korozivzdorných ocelí, litiny a žáruvzdorných slitin. Díky snížení nákladů, zabránění ztrátám materiálu a výrobě mnohem více dílů ve vynikající kvalitě jedním břitem, dosahují výrobci v oblastech výroby dopravních prostředků, zařízení pro energetiku a ve všeobecném strojírenství výrazného zvýšení produktivity a kapacity výroby.

Například destičky Beyond Drive MR (Medium Roughing, střední hrubování) mají velký pozitivní úhel čela, který společně s jemně zaobleným ostřím omezuje řezné síly a prodlužuje životnost nástroje. Pokud jde o tvorbu třísky, vypadá to jako nikdy nic předtím, říká odborník na soustružení z firmy Kennametal Lothar Unglaub.

Vyměnitelné dvoustranné břitové destičky jsou vystaveny velkým řezným silám, a běžně se považují za méně stabilní. Profil čela destiček MR bez bodu dotyku, kde se koncentruje zatížení, vede k extrémně stabilnímu tělu destičky, navzdory velkému pozitivnímu úhlu čela. Dokonce i v úlohách s velkou hloubkou řezu je soustružení bezpečnější a stabilnější, a to při nižším zatížení nástroje i obrobku. Destičky MR mají navíc vytvořené kanálky pro chladicí kapalinu, které ji efektivně přivádějí až k ostří. Vylepšený odvod tepla znamená hladší řez a prodloužení životnosti nástroje.

Kromě výměnných břitových destiček Beyond Drive se zvýšenou stabilitou konstrukce a vysokou výkonností je další výhodnou novinkou upínací vřetenový adaptér KM4XTM od firmy Kennametal. Přiřazení správné velikosti upínače velikosti stroje pomáhá optimalizovat celkovou produktivitu obrábění. Kombinace velké upínací síly a stupňů přesahu upínacího adaptéru KM4X vede k odolnému spojení obrobku a vřetene, extrémně velké tuhosti a odolnosti proti ohybu, což umožňuje zvýšit výkon obrábění. KM4X překonává omezení dané průhybem u jiných upínačů, umožňuje dosáhnout maximálního výkonu vřetene a velkého upínacího momentu, potřebného u kritických operací, jako je obrábění vysoce pevných materiálů. Krátce řečeno, upínací adaptér KM4X umožňuje plně využít potenciál stroje i možnosti nástroje a v kombinaci s výměnnými břitovými destičkami Beyond Drive umožňuje mnohem produktivnější a cenově výhodnější soustružení.

Další výhodou výměnných břitových destiček Beyond Drive je možnost obrábění na sucho, pro něž jsou tyto destičky zvlášť vhodné. Chladicí kapalina je drahá sama o sobě, a navíc je nutné brát ohled na manipulaci s ní a její likvidaci. Dokonce i ve velmi náročných podmínkách soustružení, včetně hrubování s přerušovaným řezem, dokazují destičky Beyond Drive i při obrábění nasucho své výborné parametry.

Například při testu pro podnik vyrábějící litinové komponenty převodovek obrobily destičky Beyond Drive jedním břitem 325 obrobků ve srovnání s 200 obrobky, které zvládly dosud používané destičky, a to při nezměněném přísuvu, posuvu a rychlosti vřetene. To je nejen fenomenální zvýšení počtu kusů obrobených jedním břitem, ale nese to s sebou také 125 hodin stroje ročně navíc a to, že počet destiček vyměněných za rok klesl z 813 na 500.

www.kennametal.com/BeyondDrive

kennametal obr3

kennametal obr1