Google překladač: English Deutsch

Výsledek průzkumu společnosti 3M Česko mezi účastníky letošní roadshow Welding Caravan 2014, ukázal, že svářeči jsou si v současnosti plně vědomi zdravotních rizik spojených s jejich profesí a mají zájem o důslednější ochranu. 98,5 % ze všech dotázaných svářečů a zástupců společností si uvědomuje zdravotní rizika, ale pouze 69 % používá v nějakém rozsahu ochranu dýchacích orgánů. Z dotazníku vyplynul také poměrně zarážející fakt – 40 % respondentů přiznalo, že pociťují zdravotní potíže spojené s jejich povoláním. Společnost 3M se snaží o těchto problémech informovat a na základě dlouholetých zkušeností a poznatků z tohoto oboru vyrábí ochranné pomůcky, které mají za úkol tato čísla změnit.

speedglas

Mezi nejčastější uvedené problémy patří bolesti očí a hlavy, dýchací potíže, kašel, hleny, slabší zrak, dušnost a zánět spojivek. Svářeči, kteří nemají zajištěnou potřebnou ochranu dýchání, si často stěžují na kašel a dráždění dýchacích cest - příčinou jsou částice, které se vyskytují ve svářečských dýmech a mají dráždivý účinek na dýchací cesty. Svářeč, který se dostatečně nechrání, za rok vdechne až 11g svářečského prachu (i při splnění legislativních požadavků na limitní koncentrace kontaminantů na pracovišti), který se ukládá v plicích a způsobuje vážné zdravotní komplikace. Jedním z řešení je poznání možných rizik, ale zároveň i znalost možností, jak se vůči vlivům těchto rizik chránit.

3M díky svým dlouholetým zkušenostem a neustálým kontaktem se svářeči nepřetržitě sleduje a sbírá nové
poznatky z této oblasti a na jejich základě vylepšuje své výrobky tak, aby zajistila jejich uživatelům v prvé řadě dokonalou ochranu před zmíněnými riziky, ale také poskytla pohodlí a zvýšený komfort při jejich používání. Jedním z příkladů je filtračně-ventilační jednotka AdfloTM, která se správným filtrem efektivně chrání vůči prachu i vůči plynům současně. Částicový i plynový filtr je možné měnit jednotlivě podle potřeby a nemusí se tak vyměňovat oba filtry najednou. V této kombinaci poskytuje jednotka AdfloTM až 99,9% záchytnou schopnost a vy máte jistotu, že dýcháte čistý vzduch.

Další důležitou součástí moderní svářečské kukly by měla být dostatečná ochrana zraku. Plamen z hořícího elektrického oblouku má tak vysokou teplotu a září tak intenzivně, že i pouhý pohled na něj může způsobit trvalé poškození rohovky. Proto je důležité dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla a využít tu nejvyšší možnou ochranu, protože poškození očí od svařování bývá obvykle nevratné. Samozatmívací svařovací kazety Speedglas byly jedni z prvních typů na trhu, které přinesly nový standard pro ochranu očí a pohodlí pro svářeče. Tyto filtry se důsledně přepínají z čirého do ztmaveného stavu a zpět, právě tak, jak to svářeč potřebuje. Filtry svářeči umožňují trvale pohodlné vidění a neustále jej chrání před ultrafialovým i infračerveným zářením. Dnes existuje celá řada svařovacích kukel Speedglas se specifickými samozatmívacími kazetami, z nichž zatím nejdokonalejší technologií ochrany disponuje nový model Speedglas 9100.

Mezi hlavní přednosti 3M™ Speedglas™ 9100 patří:

· Tři velikosti svářečských kazet
· Vynikající optická účinnost
· Postranní výdechové ventily
· Pohodlný náhlavní kříž
Periferní vidění díky bočním průzorům

Z 58 zaměstnanců českých a slovenských společností, kteří se průzkumu zúčastnili, využívá v současnosti 92% některý z modelů 3M™ Speedglas™. Jako předosti kvalitní svářečské kukly respondenti uvedli například nízkou hmotnost, dostatečnou ochranu (očí, krku, uší), pohodlí, variabilní kříž, rychlost zatmívání, spolehlivost, funkčnost, dlouhou životnost, kompaktnost a nerozbitnost.

 

www.3m.cz