Google překladač: English Deutsch

Stroje stárnou podobně jako my, lidé. Mají ale oproti nám jednu výhodu: lze je neustále opravovat a modernizovat. Velkostroj společnosti Vršanská uhelná prodělal letos čtvrtou generální opravu, která mu mimo jiné přinesla nový řídicí systém. I ve svých 45 letech tak vypadá jako mladík. Vysoké jako polovina Petřínské rozhledny, dlouhé jako Boeing 747 a těžké jako sto nákladních automobilů Tatra 815 – tolik pro přiblížení parametrů, jimiž se vyznačuje rýpadlo K800B.12/K-54. Jde o jedno ze 13 rýpadel typu K800 v typické modré barvě, které těží nadložní zeminy v celém podkrušnohorském revíru.

siemens 01


Rýpadlo těží skrývku pomocí rotujícího kolesa s korečky, otočí rýpadla a výsuvem kolesového výložníku. Vytěžený materiál se následně přes podávací buben dostává na hlavní pás, poté na zpětný pás, tlumicí buben, mezipás, nakládací pás a nakonec na výsypku. Výsyp probíhá do přistavených důlních železničních vagónů. Obsluhu stroje tvoří řidič, který sedí v kabině u kolesa a provádí těžbu, a klapkař sedící v kabině na konci nakládacího výložníku, jenž plní vagónovou soupravu. Ostatní osádka stroje zajišťuje plynulý provoz rýpadla.

Čtvrtá generální oprava
Velkostroj K800B.12/K-54 patřící společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal byl vyroben v roce 1967 v Uničovských strojírnách a za dobu své existence měl jen čtyři přestávky spojené s generálními opravami. Zatím poslední z nich absolvoval v letošním roce – v jejím rámci proběhla rekonstrukce strojní části (bylo repasováno a vyrobeno množství strojních dílů), kompletní revize a úpravy elektročásti a výměna stávajícího řídicího systému. Generální dodavatel rekonstrukce, Slovácké strojírny, a.s., realizoval části strojní a elektro, změny na měničích provedla pražská firma ETS-C s.r.o., certifikovaný partner divizí Industry Automation and Drive Technologies sektoru Industry společnosti Siemens, a výměnu řídicího systému měla na starost mostecká firma PAS Procesní Automatizační Systémy spol. s r.o. (včetně realizační projektové dokumentace, výroby rozvaděčů s PLC a komplexního zprovoznění velkostroje).

Nový mozek na bázi Simatic S7
„Stávající řídicí systém jsme nahradili třemi distribuovanými podsystémy typu ET 200S s integrovaným CPU na bázi systému Siemens Simatic S7, propojenými přes Profinet optickými kabely," říká Ing. Pavel Kohout, jednatel, technický ředitel a společník firmy PAS Procesní Automatizační Systémy. U každého procesoru je instalován zdroj UPS 24V pro případ výpadku 6kV přívodu. Přes Profinet jsou připojena také tři operátorská pracoviště – v kabině řidiče, horní rozvodně a spodní rozvodně. „Přes Profibus DP probíhá komunikace s měniči, absolutními rotačními snímači pohybů a bezpečnostními prvky nouzových stopů, lankových vypínačů a univerzálním měřicím přístrojem přívodu elektrické energie," pokračuje Pavel Kohout.
„Na stroji jsou nainstalovány dva frekvenční měniče řady Simovert Masterdrives VC pro pohon kolesa a zdvihu kabiny řidiče a pět řízených usměrňovačů řady Simoreg 6RA70: tři pro pojezd rýpadla, jeden pro zdvih a jeden pro otoč kolesového výložníku. Elektrovýzbroj a pohony se však v rámci této rekonstrukce neměnily, pouze se přeprogramovaly na nový řídicí systém," doplňuje Ing. Libor Fejfar, vedoucí projektů firmy ETS-C.

A zpátky do „rachoty"
Rýpadlo po generální opravě putovalo z areálu lomu Vršany na spodní část dočasné rekultivace na výsypce Slatinice. Tady odtěžuje zeminu a připravuje území pro budoucí pokračování povolené hornické činnosti lomu Vršany. Tato lokalita disponuje v rámci platných těžebních limitů zásobami uhlí s nejdelší životností v České republice – společnost Vršanská uhelná je může těžit ještě přibližně 40 let. S rýpadlem K800B.12/K-54 se ovšem na celou tuto dobu nepočítá. Jeho dlouhý „život" by měl být završen v roce 2022.

Rypadlo v číslech
▪ Elekrický přívod: 6 kV
▪ Průměr kolesa: 8,3 m
▪ Počet korečků: 10
▪ Objem korečku: 0,8 m3
▪ Max. pojezdová rychlost: 4 m/min
▪ Délka: 75 m
▪ Výška: 31 m
▪ Provozní hmotnost: 1 400 t
▪ Generální opravy: 1979, 1991, 2004 a 2012.

Siemens 02