Inzerce
Google překladač: English Deutsch
Weidmüller
TESA

Svařování metodami MIG/MAG, WIG DC & obalená elektroda
Revoluce se nezastavila, má svoje pokračování. Fronius rozšířil úspěšnou řadu digitálně řízených svařovacích zdrojů o další přírůstek - TransPuls Synergic 3200. Tím byla oblast mezi 270 a 400 ampéry doplněna o hospodárný digitální svařovací systém s optimálně nastaveným výkonem. Jako multiprocesní přístroj se tento zdroj dá využít pro svařovací metody MIG/MAG, WIG, elektrodové i robotizované svařování. Přizpůsobený pro oblast svařování tenkých a středně silných plechů, může tento přístroj zpracovávat všechny materiály. Pro mimořádně náročný materiál byla vyvinuta dokonce samostatná série, zahrnující tři typy svařovacích zdrojů: nová chromniklová edice. Vynikající svařovací vlastnosti a schopnost reprodukovat pracovní výsledky. Nové svařovací systémy Fronius umožňují perfektní svařování za všech okolností:
- Digitálně řízené svařovací zdroje;
- Synergický provoz s mimořádně jednoduchou obsluhou. Stačí nastavit výkon přístroje a know-how uložené ve svařovacím zdroji se pak již postará o automatické řízení celého svařovacího procesu;
- Charakteristiky přizpůsobené pro různé materiály i pracovní procesy, stabilní pulzní oblouk;
- Digitální řízení délky oblouku, která zůstává konstantní i v případě, že se mění volný konec (výlet) drátu, minimální rozstřik.

FRONIUS zvládne i chromnikl, tento citlivý materiál, který je nutno svařovat velice šetrným způsobem, berou zkušení svářeči do ruky - podobně jako hliník - pouze v sametových rukavicích. A právě pro svařování chromniklu je určena přístrojová série TPS 2700 CrNi / 3200 CrNi / 4000 CrNi:
- Naprogramované charakteristiky pro snadné a perfektní svařování plným i trubičkovým drátem, zejména při pájení chromniklové oceli;
- Svařovací programy odpovídají zvýšeným požadavkům náročného chromniklového materiálu;
- Snížený rozstřik jako důsledek bezrozstřikového zapalování (SFI) a minimální nároky na následné opracování, díky mimořádné stabilitě oblouku;
- PushPull-hořák PT-Drive s digitálně řízeným planetovým podavačem zvláště vhodným pro měkké dráty;
- Všechny přednosti digitální svařovací technologie Fronius.
www.fronius.cz

Primátor města Brna Richard Svoboda podepsal 12. ledna smlouvu s prezidentem společnosti Daikin Device Czech Republic, Hitoshi Ozawou. "Po kvalitním americkém investorovi je zde rovněž kvalitní japonský investor. Pro Brno to znamená nový start aktivit města na Černovické terase," řekl ihned po podpisu smlouvy Richard Svoboda. Tato smlouva znamená, že společnost Daikin začne v Brně na Černovické terase budovat nový závod na výrobu kompresorů. V první fázi zde japonská firma hodlá investovat 1,2 miliardy korun a vytvořit zhruba 500 nových kvalifikovaných pracovních míst. Výroba na Černovické terase by měla podle plánu začít v prosinci 2005. Daikin Industruies patří ke světové špičce v produkci moderní klimatizační techniky. Také v oblasti chemického průmyslu je jedním z předních producentů a může se tedy chlubit jedinečnou kombinací mechanické, elektronické a chemické odbornosti, s důrazem na výzkum a vývoj. Přednosti výrobků Daikinu spočívají v jejich všeobecném využití, hospodárném řešení, nízké hladině akustického tlaku a užití ekologických chladiv. Kromě Japonska působí Daikin v mnoha zemích po celém světě.
www.daikin.cz

Průzkum ukázal, ze nevhodný přístup k údržbě připravuje podniky o milionové částky. Neochota podniku vynakládat prostředky na preventivní údržbu ponechává nevyužitý jeden z mála zbývajících činitelů s přímým vlivem na zlepšení hospodářských výsledku, tvrdí Intentia. Společnost Intentia uveřejnila výsledky své nejnovější celosvětové srovnávací studie za rok 2004 v oblasti správy výrobních prostředků (Enterprise Asset Management, EAM). Tyto výsledky ukazují, ze nevhodný přístup k údržbě způsobuje podnikům zbytečné ztráty a omezuje možnosti zvyšování jejich zisku. Studie zkoumala přístup k údržbě v podnicích z oblasti energetiky, infrastruktury a veřejných služeb, zpracovatelského, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Podle společnosti Intentia odhalují výsledky studie znepokojující rozpor mezi nazíráním podniku na možný přínos preventivní údržby a skutečným objemem finančních prostředků určených na tyto účely. Řada podniků tak promarňuje jednu z pravděpodobně posledních dosud nevyužitých možností zásadně a přímo ovlivnit svůj hospodářský výsledek. Otázka přitom již nestojí, zda se vyplatí investovat do preventivní údržby, ale zda si podniky vůbec mohou dovolit do preventivní údržby neinvestovat. Pres 85 procent dotázaných souhlasilo s tvrzením, ze preventivní údržba zvyšuje výrobní a procesní kapacitu podniku, a téměř dvě třetiny respondentů potvrdily, ze jim preventivní údržba poskytla konkurenční výhodu na trhu. Skutečností však je, ze podíl celkových prostředků vynaložených na údržbu se u většiny firem pohybuje pod úrovní 10 procent z celkových provozních nákladu a téměř dvě třetiny podniků vyčleňují na preventivní účely méně než polovinu svého rozpočtu na údržbu. Více než polovina dotázaných přitom uvedla, ze jejich roční výrobní ztráty způsobené výpadky strojů a zařízení přesahují částku 50 000 dolarů. Některé podniky dokonce počítají tyto své ztráty na miliony. Téměř sedm procent respondentu uvedlo, ze průměrné roční výrobní ztráty způsobené výpadky zařízení převyšují 1 milion dolarů. Podle názoru společnosti Intentia jsou tyto údaje ještě podhodnocené, protože mnoho podniků plně nedoceňuje dodatečné náklady z prostojů, případné likvidace zmetkových výrobků, ze ztráty zákazníka, vyšších jednotkových cen, vyšší výrobní režie atd.
www.intentia.com

Inzerce

Odborníci v sídle Akademie věd představili na konci minulého roku účinnější články nové generace pro využití sluneční energie. Jsou velice lehké a dají se nanášet na plastikovou fólii. Vývojový tým také využil nových poznatků o křemíkových slunečních článcích ke zvýšení účinnosti současných. Člen vývojového týmu Aleš Poruba vyzvedl také to, že při řešení úkolu spojili své úsilí vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd s odborníky výrobce článků - firmy Solartec. Právě spolupráci vědců s firmami a uplatnění objevů v "reálné ekonomice" uvedl jako jedno z hlavních hodnotících kritérií výsledků vědecké práce na úterním zasedání Akademického sněmu vicepremiér Martin Jahn. Stát k tomu podle něj bude přihlížet při rozdělování finančních prostředků veřejným výzkumným institucím ze státního rozpočtu. Letos podle něj stát vydal na výzkum a vývoj kolem 16,5 miliardy korun. O práci řešitelů grantového úkolu Variační úlohy v nehladké matematické fyzice hovořil Jiří Outrata z Ústavu teorie informace a automatizace. Cílem tohoto projektu je hledání co nejlehčích a zároveň co nejpevnějších materiálů použitelných v automobilovém a leteckém průmyslu, který klade velký důraz na tuhost a nízkou váhu konstrukčních součástí. Grantová agentura Akademie věd už třetím rokem představuje vždy po dvou nejúspěšnějších úkolech udělených vědám o neživé přírodě, živé přírodě a humanitním a sociálním oborům. Granty jsou také rozděleny do tří skupin pro zkušené vědecké pracovníky, juniory, do ní patří i dnes předvedený projekt slunečních článků, a na publikační, u kterých se předpokládá vydání nějaké knihy, uvedl místopředseda Grantové agentury AV Vladimír Rudajev. (ČTK)
www.cav.cz

U technických parametrů začíná místo Ohmova zákonu platit Murphyho zákony.

Společnost Mittal Steel Company N.V., nejglobálnější světový výrobce oceli, ve středu oznámila, že daruje 1 milion liber na nápravu škod po tsunami v Asii. Darované prostředky budou v krátké době k dispozici pro řadu humanitárních organizací a aktivity směřující k nápravě, s cílem pomoci při dlouhodobé obnově postižených oblastí. Společnost má v úmyslu poskytnout konkrétní pomoc postiženým oblastem v Indii a v Indonésii. Společnost zvažuje přidělení darovaných prostředků na různé konkrétní projekty obnovy, mezi něž patří: Poskytnutí lodí, sítí a náčiní pro rybáře, výstavba nízkonákladových domů, výstavba škol, útulků pro osiřelé dívky, zdravotních středisek a obecních center, výstavba čističek pitné vody a adopce určitých obcí. Kromě toho věnoval indonéský výrobce oceli Ispat Indo, vlastněný rodinou Mittalů, 100 000 USD na místní pomoc při nápravě škod. Tato společnost rovněž přislíbila věnovat 50 tun oceli a dala k dispozici 100 svých zaměstnanců jako dobrovolníky pro pomoc. V komentáři k tomu pan Mittal uvedl: „Je to hrozná přírodní katastrofa, bezprecedentní ve svých geografických dopadech, která připravila o život více než 150 000 lidí. Postižené země nyní čeká velmi obtížný úkol vyrovnat se s následky katastrofy, smutkem ze ztracených rodin a přátel, a při obnově jejich komunit. Je důležité, aby pomoc přišla rychle, ale je také nutné, aby postiženým oblastem přinesla dlouhodobě fungující zlepšení. Společnost Mittal Steel by chtěla nabídnout svoji pomoc právě při této dlouhodobé obnově.“
www.mmd.cz

Ceny dálničních kupónů jsou uvedeny v tabulce. Kupóny s platností na kalendářní měsíc se mění na dva průběžné měsíce a desetidenní kupón se mění na patnáctidenní. Platnost ročního kupónu je od 1. prosince 2004 do 31. ledna 2006. Kupóny jsou k dostání ve všech provozovnách České pošty, na hraničních přechodech a v síti čerpacích stanic, především na zpoplatněných úsecích.Ceny kupónů pro rok 2005

Roční do 3,5 t 900 Kč
Roční 3,5-12 t 7 000 Kč
Roční nad 12 t 14 000 Kč
Dvouměsíční do 3,5 t 300 Kč
Dvouměsíční 3,5–12 t 1 750 Kč
Dvouměsíční nad 12 t 3 500 Kč
Patnáctidenní do 3,5 t 200 Kč
Patnáctidenní 3,5–12t 650 Kč
Patnáctidenní nad 12 t 1 300 Kč
Jednodenní nad 12 t 250 Kč


www.mfcr.cz

Cesta přes Českou republiku se v příštím roce pro řidiče kamionů výrazně změní. Pokud vláda naplní svůj plán, začnou řidiči nákladních aut nad 7,5 tuny v průběhu roku 2006 platit za průjezd po dálnicích mýto. Konkrétní technologii pro výběr mýta kabinet teprve zvolí. Vláda na svém středečním zasedání zatím rozhodla, že mýto v příštím roce zavést chce. Pořízení technologie by zaplatil stát a náklady následně uhradí z výnosů mýtného, řekl MF DNES informovaný zdroj. Kabinet také rozhodl o vypsání výběrového řízení na manažera celého projektu. Soutěž na dodávku technologií chce stát vyhlásit nejpozději do konce června. Hodnota zakázky se odhaduje zhruba na čtyři miliardy korun. Provozovat celý systém bude Ředitelství silnic a dálnic. Úředníci se budou také v Bruselu snažit vyjednat souhlas s tím, aby bylo možné mýto vybírat i v co nejširší síti silnic 1. třídy. Návrh ministra dopravy počítá v roce 2006 se zpoplatněním zatím 970 kilometrů dálnic a rychlostních silnic. Roční výnosy z mýtného se zatím odhadují zhruba na pět miliard korun. V Evropské unii vybírá elektronické mýto zatím Německo a Rakousko, přičemž v každé z těchto zemí funguje odlišný systém. Po zavedení mýta v těchto zemích se provoz kamionů na českých silnicích zvýšil, mýtné má růst nákladní dopravy omezit. Mezi firmami, které otevřeně projevily zájem o dodávku technologií pro Česko, jsou konsorcia vedená firmami Siemens, Kapsch, IBM a Transtoll. (iDnes)

Německý výrobce automobilových komponentů, společnost Kiekert, se rozhodl zdvojnásobit své výrobní kapacity v České republice. Do výstavby a vybavení nového závodu na výrobu zámkových systémů pro automobily hodlá Kiekert investovat nejméně 600 mil. korun. V Přelouči a okolí tak díky jeho investici vznikne až 1 100 nových pracovních míst. „Vzhledem k vysokým nárokům společnosti Kiekert na kvalitu pracovní síly byla Česká republika prakticky jediným kandidátem pro získání této investice. Ostatní země regionu střední a východní Evropy nemohly konkurovat naší nabídce kvalifikovaných pracovníků zejména v oblasti mechatroniky,“ upozorňuje Tomáš Bohrn, projektový manažer agentury CzechInvest, a dodává: „Rozhodujícím faktorem tak byla technická úroveň těchto profesí u nás a jejich dostupnost.“ Výstavba nového závodu v Přelouči bude zahájena v květnu a výroba by měla být spuštěna na začátku příštího roku. Kiekert-CS, společnost s ručením omezeným, vznikla v červenci 1993 jako dceřiná společnost německé firmy Kiekert AG. V současné době sídlí v bývalém areálu Tesla Přelouč a zaměstnává kolem 1300 zaměstnanců. Hlavním předmětem činnosti firmy Kiekert-CS je montáž a kompletace sestav a podsestav zámků a centrálních zámků automobilů. Kiekert AG je jedním z největších světových výrobců těchto komponentů a k jeho zákazníkům patří Volkswagen, Škoda, Seat, Audi, PSA (Peugeot, Citroen), General Motors, Opel, Saab, Renault, Nissan a další.

Kalendář akcí

<<  Březen 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..
Inzerce