Inzerce
Google překladač: English Deutsch

Do čela nové obchodní skupiny byl jmenován nový jedenáctičlenný řídicí tým. Společnost Intentia, globální dodavatel podnikových řešení pro firmy, jejichž činnost zahrnuje zejména výrobu, distribuci a údržbu, ohlásila novou strategii pro své středoevropské aktivity. Na jejím počátku je sloučení dvou původně samostatných regionů do jedné Středoevropské obchodní skupiny.
Restrukturalizovanou skupinu povede nový manažerský tým, jehož úkolem bude prosazovat obchodní model postavený na třech pilířích: nove získaných klientech, péci o stávající klienty a profesionálních konzultačních službách. Funkci Country Managera pro Českou republiku a Slovensko bude zastávat Ing. Jiří Němeček (33), který vystudoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou, a ve společnosti Intentia CZ, a.s., působí již desátým rokem. Pracoval řadu let jako konzultant a vedoucí projektu, od loňského roku je ředitel oddělení profesionálních služeb a zároveň je členem představenstva.
"Firmy podnikající v oblasti ERP systému pro plánování podnikových zdrojů bývají kritizovány za to, že se soustřeďují převážně na předprodejní aktivity směřující k získání klienta," vysvětluje Cormac Watters, prezident Intentia Central Europe, a pokračuje: "Cílem této restrukturalizace je umožnit našim klientům přímý přístup k projektové a prodejní podpore, a to prostřednictvím přesně určených kontaktních míst v rámci širší podpůrné organizace. Jsme přesvědčeni, že pro dodavatele ERP systému jsou kvalita a zaměření na potřeby zákazníka klíčovými předpoklady pro to, aby splnili stále rostoucí nároky trhu a přitom udrželi náklady a dobu implementace na rozumné úrovni." Ústředním motivem nové strategie je zvýšená pozornost věnovaná podpoře klientů. Ve sloučené Středoevropské skupině budou nabídky z oblasti údržby zjednodušeny; původně separátní smlouvy na údržbu softwaru a podporu uživatelů "help desk" budou sjednoceny do jediného kontraktu. Dalším významným bodem nové strategie je navazování nových partnerství s dalšími dodavateli s cílem zvýšit prodej produktu i konzultačních služeb. Na základe zkušeností z Německa se bude Intentia dále zaměřovat na obchodní spolupráci například s IBM Business Consulting, která umožní zákazníkům vybrat si svého dodavatele a servisního partnera pro produktovou řadu společnosti Intentia.
www.intentia.com

Inzerce

Snažíte-li se zachytit padající křehký předmět, naděláte více škody, než kdybyste ho nechali spadnout.

DriveIT Low Voltage AC Drives
Tento standardní ABB (frekvenční) měnič je velmi snadné pořídit, instalovat, konfigurovat a používat, což významně šetří čas. Právě proto, že je považován za standardní, je též nabízen prostřednictvím distribuční sítě ABB, tedy našimi obchodními partnery. Měnič ACS 550 se uplatní nejrůznějších odvětvích průmyslu. Za typické aplikace považujeme pohony čerpadel, ventilátorů a zátěží s konstantním momentem např. dopravníků. ACS 550 je optimálním řešením všude tam, kde je požadována snadná instalace, uvedení do provozu a jednoduchá obsluha, ale také tam, kde není třeba speciálních inženýrských služeb či úprav. Nabídka: přesná dodávka (vybavenost, dodací lhůta), rychlá instalace, snadné a rychlé zprvoznění, bezproblémové provozování Přednosti: ovládací panel s intuitivní navigací obsluhy, DC tlumivka s proměnnou indukčností pro maximální redukci vyšších harmonických vstupního proudu - patent ABB, sensorless vektorové řízení, standardně zabudovaný RFI filtr pro první a druhé prostředí, pružnost v připojení na komunikační sběrnice - standardně Modbus s možností volit adaptéry pro další protokoly, UL, cUL a CE ověření.
www.abb.cz

Skutečná mobilita s novým bezdrátovým přepínačem WS 5100 od Symbol Technologies, kterou představuje nový vysokokapacitní bezdrátový podnikový Wi-Fi přepínač WS5100 pro rozsáhlé celoareálové podnikové využití, nabízející zákazníkům další příležitosti k odpoutání svých sítí a získání skutečné mobility. WS 5100 navazuje na první bezdrátový přepínač uvedený na trh v roce 2002 s označením WS 5000. Výrobek WS5100 je plně kompatibilní se softwarovým kódem, aplikacemi a způsobem implementace do sítě jako produktu Symbol WS5000. S desetinásobnou kapacitou propustnosti a o 60 procent větším pokrytím než WS5000 si nový výrobek WS5100 uchovává kompatibilitu se stávajícími bezdrátovými instalacemi přepínačů a kompletní řadou tenkých přístupových portů AP100, AP200 a AP300. Nastavení a správa přepínače je velmi jednoduchá a produkt nabízí v rámci mobility a škálovatelnosti zvýšenou bezpečnost. Produkt WS5100 je vhodný pro větší organizace z oblastí, jako jsou zdravotnictví, školství, maloobchod a krytá podniková prostředí kancelářského typu, každá z nichž čelí četným "bolestným místům", které jsou specifické pro obchodní aplikace daného odvětví. Například ve zdravotnictví hledají nemocnice a zdravotní střediska způsoby, jak využít bezdrátovou infrastrukturu k nasazení mobilních aplikací, jakými jsou třeba správa léčby, sběr vzorků, ověřování krevních transfúzí, správa aktiv a materiálu, vzdálené sledování pacientů a přivolávání zdravotních sester, aby zvýšili efektivnost podnikového provozu a produktivitu zaměstnanců. Nemocnice věří, že nasazením těchto aplikací mohou zvýšit i kvalitu péče o pacienta. Zákazníci společnosti Symbol z nás učinili lídry na trhu s bezdrátovými přepínači, přičemž minulý rok bylo nasazeno přibližně 25 000 jednotek.
www.symbol.com

Největší český výrobce autobusů Karosa z Vysokého Mýta loni prodal přes 1700 vozů, což je nejvyšší počet v historii společnosti. Proti roku 2003 jde zhruba o dvanáctiprocentní nárůst, řekl dnes ČTK po prezentaci nového nízkopodlažního autobusu v Havířově obchodní ředitel Karosy Petr Rusek. Největší vliv na meziroční nárůst podle něj měl pokračující prodej na trzích západní Evropy, kde loni skončily dvě třetiny nových autobusů z Karosy. Podle obchodního ředitele se dařilo prodejům zejména ve Francii a Itálii, rozběhl se dobře prodej v zemích Beneluxu, firma prý zabodovala i ve Finsku. "Podařilo se nám rovněž vyhrát výběrové řízení na tři roky v dopravním podniku v Reykjavíku, to znamená, že jsme prakticky obsadili trh městských autobusů na Islandu," dodal. Letošní cíle Karosy jsou nastaveny stejně jako v roce 2004. "Musíme na tom ale tvrdě pracovat, protože rok 2005 bude velice těžký pro všechny výrobce. Přepokládá se totiž, že zhruba o deset procent poklesne evropský trh autobusů obecně," dodal Prusek. Karosa v Havířově představila nový typ nízkopodlažního autobusu Iveco Agora s pohonem na zemní plyn. Dosud firma prodala 2500 plynových autobusů, všechny v zahraničí. Tato vozidla směřují zejména na francouzský a italský trh a do Řecka. Podle Pruska je momentálně pořízení a provoz plynového autobusu ekonomicky výhodný. Výrobce se snaží s těmito vozy proniknout i na český trh, Prusek ale nechtěl odhadovat, nakolik se to podaří. Dopravci, kteří se představení nového autobusu zúčastnili, budou teprve zvažovat, zda vozidla zakoupí. Například ČSAD Havířov, která vlastní přes 40 plynových autobusů a začala s jejich obnovou, se bude řídit cenou. "Letos chceme koupit celkem sedm autobusů, z toho čtyři plynové. Vypisujeme výběrové řízení pro tyto dodávky, kde Karosa bude oslovena. Bude záležet na ceně," řekl ČTK šéf osobní dopravy podniku Dalibor Drlík. Nový autobus dnes Prusek nabízel za 6,35 milionu korun, což je podle Drlíka více, než stojí konkurenční plynové autobusy. Podobně se vyjádřil i dopravce z Prostějova, kde jezdí 21 autobusů s pohonem na zemní plyn. "V polovině roku budeme kontaktovat zástupce Karosy a vozidlo vyzkoušíme v našich podmínkách," řekl ČTK ředitel autobusové divize FTL Jiří Hloch. (ČTK)
www.karosa.cz

Výsledky průzkumu zaměřeného na využívání samoobslužných systémů v oblasti call center dnes zveřejnila Genesys Telecommunications Laboratories, dceřiná společnost koncernu Alcatel. Průzkum jasně prokazuje vnímání důležitosti samoobslužných systémů manažery kontaktních center a dále také fakt, že zákazníci tuto technologii postupně přijímají a začínají ji hojně využívat. Průzkum prokázal, že 68 procent manažerů kontaktních center dává používání samoobslužných systémů nejvyšší či velmi vysokou prioritu. Pokud jde o zákazníky, tak 74 procent z nich považuje hlasem ovládané automaty (IVR) za dostatečnou alternativu živého operátora. Dalších 67 procent zákazníků považuje kvalitu informací na webové stránce společnosti za velmi důležitý faktor, který ovlivňuje jejich spokojenost. Dotazováno bylo 235 evropských manažerů kontaktních center a 1056 zákazníků.
"Náš průzkum prokázal kritickou roli samoobslužných systémů v kontaktních centrech a především v životě nás, zákazníků. Chceme přece přístup k poskytovaným službám odkudkoli a v jakoukoli denní dobu. Jediná možná cesta, jak zákazníkům vyhovět, je nabídnout vhodnou kombinaci samoobslužných systémů a živých operátorů. Jsme přesvědčeni, že vysoká úroveň integrace samoobslužných systémů a asistovaných služeb zásadně ovlivňuje zlepšení služeb zákazníkům a zároveň přináší i významné snižování nákladů, " řekl Martin Veselka, regionální manažer Genesys.
Stále více manažerů si uvědomuje, že vysoká míra kvality nabízených samoobslužných služeb představuje způsob, jak si zákazníka udržet. Až 38 procent manažerů kontaktních center řeklo, že samoobslužné systémy jsou klíčovým faktorem, který rozhoduje o tom, jestli zákazník zůstane firmě věrný. Spotřebitelé to dali v průzkumu jasně najevo, když 52 procent z nich uvedlo, že by odešli od společnosti s frustrujícím samoobslužným IVR systémem.
Z průzkumu vyplynula řada doporučení, jak docílit spokojenosti zákazníků. Například 82 procent zákazníků považuje za užitečné mít možnost požádat o zpětné zavolání operátora call centra v případě, když narazí na firemním webu na problémy. Pro dalších 25 procent je důležité, aby měli možnost poslat e-mail přímo z webové stránky firmy.
Systémy, které rozumí a reagují na lidský hlas, rovněž začínají být zákazníky široce přijímány. Zasadil se o to značný technologický pokrok v rozeznávání lidské řeči a zjednodušené ovládání takových systémů. Přes 56 procent spotřebitelů preferuje hlasem ovládané systémy před klasickými s tlačítkovými volbami. V důsledku tak 29 procent oslovených manažerů hodlá nasadit rozeznávání řeči v jejich zákaznickém centru do konce roku 2005.
www.genesyslab.com

Ve všech matematických výpočtech se chyby vyskytují na opačném konci, než od kterého jste začali provádět kontrolu.

IR 09 jsou mikroprocesorem řízené regulátory s LCD displejem a s přehledným českým ovládáním. Slouží pro regulaci rozsáhlejších topných systémů s více zdroji tepla a s více vytápěnými okruhy. Jejich instalace je jednoduchá (všechna čidla se připojují jedním dvojvodičovým kabelem). Díky postupnému spínání zdrojů, časovému programovému řízení jednotlivých zón a možnosti použití čidel venkovní a vnitřní teploty spoří energii při zachování tepelné pohody. Technické charakteristiky a využití: postupné spínání až 4 zdrojů dle zadaných podmínek, 4 směšované topné okruhy s volbou regulace podle venkovní nebo vnitřní teploty (nastavitelný vliv), ohřev teplé užitkové vody, okruh slunečních kolektorů s přepínáním do několika zón (například TUV a bazén nebo TUV a přitápění), komunikace s PC nebo dalšími systémy, datová teplotní čidla připojená společnou sběrnici (paralelní připojení všech teplotních čidel), snadná konfigurace parametrů z klávesnice regulátoru, veškeré regulační závislosti jsou naprogramovány a uloženy v paměti, servisní technik zadává pouze požadované teploty, časy, topné křivky, model pro kotle na tuhá paliva řídí minimální teplotu vratné vody (dva samostatné okruhy). Regulátor IR09 KTP je navržen pro řízení rozsáhlých systémů s kotly na tuhá paliva, dřevoplyn, peletky a dalších zdrojů tepla v různých zapojeních s akumulačními nádržemi. Regulátor může spínat až 4 stupně výkonu - např. 2 kotle na peletky, a 2 stupně elektrokotle. Pro zamezení kondenzace může regulátor řídit pomocí motorických směšovacích ventilů minimální teplotu vratné vody (dva samostatné okruhy). Regulace je přizpůsobena specifickým požadavkům provozu kotlů na tuhá paliva. Řízení topných okruhů, solárních okruhů a TUV je shodné s modelem IR09 TC. Ten je navržen pro řízení interních provozních a bezpečnostních funkcí tepelného čerpadla a současně pro řízení celého topného systému. Vzhledem k ovládání až 4 směšovaných topných okruhů může být použit nejen v aplikacích pro rodinné domy, ale i ve větších průmyslových systémech. Regulátor vyniká snadnou konfigurací postupného spínání tří tepelných zdrojů, které mohou pracovat jako bivalentní (spínány až při určité venkovní teplotě).
www.regulus.cz

Teploměry a ovladače řady AR jsou určeny ke snímání, případně ke korekci prostorové teploty interiéru. Měřené hodnoty teploty a polohy ovládacího kolečka jsou vyhodnocovány procesorem, který komunikuje s nadřazeným řídicím systémem. Ovladače díky své variabilní funkci najdou vhodné uplatnění především v aplikacích pro řízené vytápění místností (tzv. systémy Individual Room Control). Jejich nízká spotřeba a vysoká přesnost měření je předurčuje pro použití v systémech s větším množstvím měřených míst. Ovladače lze dodat v několika funkčních provedeních elektroniky a dále v různých mechanických krytech s variabilním způsobem montáže. Ovladač je vybavený elektronikou, která je umístěna na plošném spoji uvnitř krytu. Napájecí napětí elektroniky je typicky 24 Vss. Vlastní čidlo teploty se nachází v kovovém pouzdru na čelním krytu ovladače. Žádaná hodnota na vstupu regulátoru se nastavuje trimrem, na jehož hřídeli je umístěno ovládací kolečko (verze AR1 a AR3). Přístroj umožňuje zvolit pomocí tlačítka útlumový režim (indikace zelenou LED). Komunikace s nadřazeným systémem je vedena po lince RS485 protokolem ARION. Adresa ovladače a komunikační rychlost se nastavuje DIP přepínačem. Pro snadnou montáž pokračovacího vedení jsou všechny připojovací svorky zdvojeny. Díky různým variantám provedení krytů, elektronické funkce i komunikačního protokolu má zákazník možnost zvolit vhodné elektrické i mechanické provedení ovladače dle svých potřeb. Mechanická konstrukce umožňuje zabudování ovladače do vícenásobných rámečků příslušného provedení krytu spolu s jinými elektroinstalačními prvky (vypínače apod.) Ovladače lze dodat i s jinými typy komunikačního protokolu (např. ADAM firmy Advantech, EPSNET firmy Elsaco apod.).
www.regmet.cz

Inzerce

Kalendář akcí

<<  Červen 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
2430

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..