Google překladač: English Deutsch

Evropská cena IST je nejvýznamnější cenou pro inovativní výrobky a služby na poli technologií pro informační společnosti. Do soutěže o získání této ceny se mohou přihlásit firmy nebo organizace, které nabízí inovativní výrobek na poli technologií pro informační společnosti(IST), se slibným tržním potenciálem. Soutěž o Evropskou cenu IST pořádá organizace Euro-CASE, a je podporována a sponzorována Evropskou komisí v rámci programu IST. Evropské uznání, kterého se firmám nominovaným či oceněným Evropskou cenou IST dostane, přispěje k jejich zviditelnění, posílení důvěryhodnosti, zajištění lepší budoucnosti, a rovněž jim usnadní přístup k financování.
Evropská komise a Evropská rada pro aplikované a inženýrské vìdy a technologie (Euro-CASE) vyhlásily tři vítìze letošní Evropské ceny IST. Ceny byly uděleny dvěma francouzským a jedné švédské společnosti. Tři velké ceny, každá v hodnotě 200 000 eur, byly předány Viviane Redingovou, zmocněnkyní pro informační společnost a média, a Guyem Demuynckem, předsedou výkonné poroty a generálním ředitelem společnosti KPN Mobile, a to 26. dubna v Akademickém paláci v Bruselu.
Vítězné produkty Velké ceny byly vybrány z celkového množství 430 aplikací. Většina uchazečů, a také i tři vítězové Velké ceny, jsou z řad malých či středních inovativních firem.
"Tito tři vítězové Velké ceny jsou vynikajícím příkladem evropské inovace," řekla zmocněnkyně pro informační společnost a média Viviane Redingová, která v úterý večer při slavnostním ceremoniálu v belgickém Akademickém paláci předala ocenění.
"Projekty jako tyto ukazují, že Evropa má silný růstový potenciál a může podstatně posílit svou konkurenceschopnost právě investicemi do informačních a komunikačních technologií."
Letošní soutěže se zúčastnilo 430 inovativních výrobků z 29 zemí. Tento velký počet aplikací a jejich vysoká kvalita dokazují význam této soutěže pro posílení inovace v evropském průmyslu informačních a komunikačních technologií (ICT). Evropská cena IST je udělována již 10 let, během kterých byly vyplaceny odměny v celkové hodnotě 700 000 eur. Vzhledem k jejímu úspěchu, mezinárodnímu uznání a velkému zájmu investorů je Evropská cena IST jednou z nejvýznamnějších cen, které jsou udělovány v oblasti ICT. Vítězné společnosti vybírají nezávislí odborníci z 18 zemí, kteří jsou nominováni organizací Euro-CASE a schváleny Evropskou komisí.
Soutěž o Evropskou cenu pořádá organizace Euro-CASE a je podporována a sponzorována Evropskou komisí v rámci programu IST.
Vítězové Velké evropské ceny IST roku 2005:
Společnost Cypak (Švédsko)
Karta s integrovaným kódem PIN
Bezkontaktní čipová karta s integrovaným PIN kódem pro bezpečné ověření přes internet.
Založena: 1999
Zaměstnanců: 14
Internetové stránky: http://www.cypak.com
Společnost Let It Wave (Francie)
CodecID
Kompresní program umožňující uložení vysoce kvalitních osobních fotografií do souborů o velikosti pouhých 5OO bajtů, pro chráněné dokumenty jako jsou ID karty, víza či vstupové karty.
Založena: 2001
Zaměstnanců: 8
Internetové stránky: http://www.letitwave.fr
Společnost Praxim Mediavision (Francie)
Aplikace pro kolenní chirurgii (SURGETICS Kneelogics Application) Pomocný počítačový operační systém určený pro přesné umístění implantátů a štěpů pro kolenní chirurgii.
Založena: 1995
Zaměstnanců: 55
Internetové stránky: http://www.surgetics.com
http://www.ist-prize.org

208winner_pyramid.gif