Google překladač: English Deutsch

Trend směřující k miniaturizaci v oblasti elektroniky, mikromechaniky a lékařské technice zvyšuje poptávku po mikro a nano-nástrojích. Komplexní měření těchto drobných nástrojů o průměru menším než jeden milimetr však dosud nebylo možné. Při současných metodách měření, včetně pokusů o měření nástrojů pomocí mikroskopie, představuje největší riziko chyby obvykle lidský faktor. Navíc je u některých měření nutná destrukce nástroje, například při měření úhlu čela u nástrojů se složitou geometrií. „Výrobci pak musí doufat, že ostatní identické nástroje budou odpovídat tomu naměřenému. Pro toto tvrzení však neexistuje žádný důkaz,” vysvětluje Bernd Schwennig, který je ve společnosti WALTER odpovědný za produktový management v oblasti měřicí techniky.

WALTER 1 HELICHECK NANO

Nový měřicí stroj HELICHECK NANO od společnosti WALTER

Stroj HELICHECK NANO se ubírá jinou cestou. S tímto strojem totiž společnost WALTER nabízí výrobcům mikro a nano-nástrojů řešení pro nedestruktivní měření jejich výrobků nezávislé na obsluze. Nový měřicí stroj spolehlivě měří nástroje od průměru 0,1 milimetru v průchozím i odraženém světle. Toto je možné díky nové variabilní optice s až 800násobným zvětšením, jež má svůj původ v technologii mikroskopického měření za podmínek dopadajícího světla. V kombinaci s kamerami s vysokým rozlišením je tato mikroskopická optika základem pro měření nanorozměrů. Díky variabilnímu zvětšení jsou možná také měření standardních nástrojů o průměru až 16 mm.

Měření velkých sérií přes noc
Z mechanického hlediska odpovídá HELICHECK NANO svým starším sestrám, plně automatickým měřicím strojům HELICHECK PRO a HELICHECK PLUS. Stejně jako ony má pevnou žulovou základnu, která je předpokladem pro nejvyšší certifikované přesnosti a spolehlivosti měření. Pevně nainstalované kamery jsou v uzavřeném měřicím prostoru stroje bezpečně chráněny před prachem a vnějším světlem. Stroj HELICHECK NANO navíc nabízí možnost automatizace. „Tímto je možné nechat změřit přes noc palety s až 7 500 nástroji, automaticky bez zásahu obsluhy. Jedná se o absolutní novinku v oblasti měření mikro a nano-nástrojů,” říká Bernd Schwennig. Nástroje, které nesplňují specifikace, se při tom vyřadí jako zmetky. Přestože jsou možnosti měření na přístroji HELICHECK NANO již nyní ohromující, v budoucnu se rozšíří ještě o další funkce, jako je měření zaoblení řezné hrany, 3D digitalizace a měření drsnosti povrchu.

WALTER 2-MikroskopoptikMikroskopická optika stroje HELICHECK NANO umožňuje měření v nanorozsahu

www.walter-machines.de