Google překladač: English Deutsch

TDD-1188Na vyladěnou manipulaci v podání společnosti Toyota Material Handling CZ se zaregistrovalo přes 800 zájemců, což je nový rekord v sedmileté historii Demo Days. Velká většina z nich také dvoudenní akci navštívila. Sedmý ročník nabídl i další rekordy - Toyota prezentovala 112 produktů a aplikačních řešení na ploše více než 4 500 m2 a zapojila 17 partnerských společností posílené o dealery. Velký zájem byl letos zejména o alternativní pohony, ale v rozsáhlé komplexní nabídce umocněné expozicemi partnerů si každý jistě našel to své.

Štěstí přeje připraveným
Těžko říci, co je hlavní příčinou dlouhodobě silného a rostoucího zájmu o tuto akci. Zda její společenský nebo odborný rozměr, či dobře namíchaná kombinace obojího. Jan Pachman, ředitel a jednatel společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o. uvádí:

"Osobně se domnívám, že mnoho návštěvníků z řad zákazníků, potenciálních zákazníků i partnerů oceňuje naši otevřenost, s kterou komunikujeme své názory, ekonomické výsledky, svůj pohled na problematiku oboru i vývoje na trhu. Vedle toho dokážeme připravit příjemně sestavený mix trendových záležitostí, reálných zkušeností, zajímavých novinek, kreativního designu i lákavého doprovodného programu."

Tisková konference nabitá informacemi
V duchu otevřenosti se nesla i tisková konference, na které Jan Pachman přivítal významné hosty z nejvyššího managementu společnosti Toyota Material Handling Europe (TMHE).

Matthias Fischer, Prezident a CEO společnosti TMHE a Axel Wahle, Marketing Director TMHE seznámili účastníky s výsledky, cíli, strategiemi i klíčovými novinkami v oblasti výrobků a služeb společnosti Toyota Material Handling Europe, evropské organizace společnosti Toyota Material Handling Group (TMHG), která je divizí manipulační techniky v rámci Toyota Industries Corporation (TICO). Vystoupení Jana Pachmana se zabývalo primárně lokální problematikou fungování Toyoty včetně prezentace loňských výsledků a představení cílů pro 2. pololetí i příští finanční rok.

TICO podniká v pěti sektorech, zaměstnává přes 49 tisíc zaměstnanců a dosáhlo ve finančním roce 2014 (1. 4. 2013 - 31. 3. 2014) rekordního obratu 15 mld. EUR. Manipulační technika se na obratu korporace podílí přibližně 40 % a je po automobilovém průmyslu (s 50 % obratu) druhým nejvýznamnějším segmentem. TICO je již od roku 2 000 nepřetržitě světovou jedničkou a lídrem v manipulaci. V loňském roce prodalo celosvětově přes 199 tisíc hnaných vozíků.

Toyota se přibližuje i k pozici evropského lídra, zatím je třetí
"Evropa je z tržního hlediska největším a nejdůležitějším regionem. Prodali jsme na tomto trhu téměř 68 tisíc vozíků s pohonem a posunuli se o další krůček ke svému cíli - stát se číslem jedna i v Evropě. Tento cíl je zřetelně formulován v projektu Vize 2020, který byl podrobněji představen české odborné veřejnosti i médiím již během loňských Demo Days. TMHE je v Evropě zatím na třetím místě, ale ke svým konkurentům se každý rok přibližujeme," uvedl Matthias Fischer.

Matthias Fischer připomněl také hodnoty Toyoty, s jejichž pomocí chce TMHE svých jasně definovaných strategických cílů dosáhnout: "Význam hodnot jako je respekt, kaizen, týmová práce nebo ochota přijímat výzvy má pro nás zásadní důležitost. Jsou to vlastně rodinné hodnoty, protože Toyota je rodinná firma a pocit příslušnost k rodině podbarvuje tradičně všechny činnosti organizace. Jasně formulované hodnoty jsou oporou, bez které není možné dostát výzvám na trhu, interně nebo při konkurenčním soupeření. Poslední hodnotou, která je důležitá zejména pro management na všech úrovních, je princip Genchi Genbutsu. Nestačí, když manažer nebo tým dospěje k nějakému závěru. Nemůže podlehnout sebeuspokojení, musí se neustále vracet ke zdrojům, k trhu. Zaměření Toyoty na kvalitu znamená neustálé ověřování, zda úkoly a výzvy ve výrobě, v řízení, ve službách zákazníkům byly vyřízeny plně v souladu s jejich potřebami.

Nové produkty, rozvoj služeb, důraz na servis
Důležitými pilíři ve strategii Toyoty jsou výrazná transformace nabídky v oblasti produktů a služeb, zaměření na klíčové trhy a klíčové tržní segmenty a důraz na servis. Demo Days ukázaly připravenost Toyoty uspokojit nejen současné požadavky zákazníků, ale i řešení, s kterými bude čelit výzvám budoucím.

Axel Wahle představil všechny novinky, které Toyota v letošním roce představila. Ještě nikdy v dlouhé historii společnosti jich nebylo tolik: "Zvýšené prodeje signalizují velký zájem zákazníků, nejedna novinka také získala různá odborná ocenění (iF Design Award, IFOY, German Design Award). Axel Wahle vysvětlil, že designová ocenění neznamenají pouze líbivý kabát nových strojů, ale také jistotu, že zákazník získá ergonomický, bezpečný a komerčně efektivní výrobek v kvalitě, která je v souladu s principy TPS (Toyota Production System). Inovace přinášejí vyšší produktivitu a stlačují provozní náklady, podporují udržitelnost a konkurenceschopnost podnikání zákazníků. Navíc, a také poprvé ve své historii, nabízí Toyota Material Handling regálové systémy vlastní značky."

· nová řada čelních VZV Toyota Tonero s nosností 3,5-8 t
· Toyota Tonero s hydrostatickou převodovkou
· rozšíření elektrické řady VZV Toyota Traigo o 80V modely
· retraky BT Reflex série B
· nízkozdvižné vozíky BT Levio řady P se stupačkou a nosností až 2 500 kg
· vychystávací vozíky a tahače BT Movit
· regálové systémy vlastní značky
· nové funkce systému I_Site

Axel Wahle rovněž konstatoval, že Toyota netransformuje pouze produktovou nabídku, ale přichází s dalšími technologiemi a řešeními pro efektivnější manipulaci. Jedním z hlavních počinů je rozvoj alternativních pohonů. Na Demo Days byly prezentovány dvě řešení - vozíky s li-ionovými bateriemi a s palivovými články se již standardně vyrábějí a vybraným zákazníkům přinášejí velké výhody v oblasti provozních nákladů i udržitelnosti podnikání. I u stávajících pohonů ale představila Toyota inovace, které stojí za pozornost. Dva nové motory pracují nyní se spotřebou paliva nižší o 7, resp. 37%. Další strategickou oblastí pro zákazníky Toyoty je automatizace. I v České republice již byla realizována plně automatizovanou aplikaci s využitím modelu BT Autopilot.

Toyota je přesvědčena, že může být nejen evropskou jedničkou jen tehdy, když bude lídrem v servisu a velmi dobrým poskytovatelem dalších služeb. Axel Wahle k tomu podotkl: "V oblasti servisu sledujeme stejné cíle jako ve výrobě. To znamená, že klademe důraz na spolehlivost, odstranění plýtvání, nulovou chybovost, maximální bezpečnost a neustálé zlepšování. Aby byli zákazníci Toyoty konkurenceschopnější, potřebují mít nejvyšší úroveň kvality služeb. Vypracovali jsme servisní koncepci, s jejíž pomocí se toho snažíme dosáhnout. V rámci Toyota Service Concept se uplatňují principy a myšlení z TPS. Naší zásadou je myšlenka, že každý vozík je jen tak dobrý, jak dobrý má technický servis. Důležitá je prevence a schopnost dojít k poznání, že něco není v pořádku ještě před tím, než se opravdu zastaví kola, schopnost zabránit nehodám a zajistit plnou využitelnost v čase - každého vozíku, celé flotily. Silným pomocníkem v této oblasti je jiný systém vyvinutý Toyotou - I_Site."

TDD-127

I_Site dodá klíčová data
Systém nabízí množství dat, zkušeností a podkladů pro důkladnou analýzu. Důležitý je jednoduchý sběr dat, rychlý přenos přes internet a snadné efektivní řízení i na dálku. Dnes mohou zákazníci Toyoty využívat mobil, iPad, počítač a pracovat s daty kdykoli a kdekoli. I_site může být nasazen nejen na nových, ale i na stávajících vozících jak značky Toyota a BT, tak na konkurenčních modelech. Jen v České republice je I_Site nainstalován na více než tisíci vozících.

Úspěšné skládání účtů v České republice
Jan Pachman vystoupil na tiskové konferenci jako představitel lokální prodejní a servisní organizace. Připomněl loňské cíle, které vyhlásil na tiskové konferenci během minulých Demo Days a rozsáhle informoval o jejich naplnění. Podrobně prezentoval loňské výsledky (např. meziroční nárůst tržeb o 10 % na 1 154 tis. Kč a objemu prodejů o 20%) a představil i velmi pozitivní vývoj v prvním pololetí aktuálního finančního roku (například růst objednávek hnaných strojů o 21%, zvýšení prodeje ručních paletových vozíků o 45% - navzdory tlaku levné čínské konkurence, růst provozního zisku o 15,3 mil. Kč, tedy o 49% - navzdory všem dále zmíněným investicím).

"Velmi dobré výsledky jsou podmíněny nejen kvalitou produktů a služeb nebo širokým spektrem aktivit, ale také masivními investicemi do vzdělávání zaměstnanců, jejich vybavení a zázemí. Máme špičkové vozíky, ale úspěch dělají lidé. Budujeme dobře vyladěný tým, protože když to v týmu neladí, nemůžeme dobře fungovat jako celek a poskytovat zákazníkům profesionální služby. V průzkumu zaměstnanců, který jsme uskutečnili na konci minulého roku, se 94% zaměstnanců jasně vyjádřilo, že jsou hrdi na práci pro Toyotu, své rozhodnutí by zopakovali, a že by rozhodně Toyotu doporučili i svým rodinným příslušníkům. To je dobrý základ pro další rozvoj. Nejsme na konci, jsme na cestě a ukazujeme, že dokážeme plnit potřeby a požadavky zákazníků, že pro stále větší počet z nich jsme první volbou," uvedl Jan Pachman.

Připomněl rovněž čerstvé získání certifikátů ISO v oblasti managementu kvality, ochrany životního prostředí i ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, význam zprovoznění nového centrálního skladu náhradních dílů s velmi moderním systémem řízení, který je současně velmi názornou referencí regálových systémů značky Toyota, i modernizaci části kancelářských, dílenských a demo prostor v centrále v Rudné.

"Jsem přesvědčen, že nový sklad náhradních dílů patří mezi špičková pracoviště svého druhu, je skvěle technicky vybaven a využívá nejmodernější procesní aplikace. Dosáhneme výrazně lepší dostupnosti náhradních dílů, která ani dosud nebyla na špatné úrovni, a budeme při dodávkách dílů přesnější a rychlejší, což ještě více přispěje k vyšší disponibilitě strojů. A to je přesně to, co naši zákazníci vyžadují - spolehlivé stroje, které budou neustále k dispozici. Vylepšená logistika a distribuce dílů je dalším posílením naší servisní koncepce, která zahrnuje nejmodernější, často unikátní postupy a je velmi silným nástrojem při argumentaci se zákazníky," uvedl Jan Pachman.

Toyota Material Handling realizuje velmi náročná řešení v oblasti automatizace, nových pohonů, systémových skladů, skladů s řízenou teplotou, vysokohustotního skladování, dodávek širokých flotil do velkých výrobních závodů i skladových distribučních center, ale dokáže uspokojit i běžné potřeby menších uživatelů s jedním nebo několika vozíky. Společným jmenovatelem je zvyšování výkonnosti a bezpečnosti vozíků, efektivní manipulace a snižování provozních nákladů. Přesvědčit se o tom mohl každý návštěvník Demo Days 2014. Jan Pachman na závěr dodává:

"Daří se nám, protože disponujeme vlastním know-how a zkušeným týmem techniků a obchodníků, kteří dokáží řešit komplexní projekty v oblasti složitých logistických procesů u náročných klíčových zákazníků s velkými flotilami a velmi specifickými potřebami. Dokážeme také předvídat a přicházet s nápady, jak pomocí našich kvalitních a moderních produktů a promyšlených technologií řešit nejen současné, ale i budoucí potřeby našich zákazníků. Jsem přesvědčen, že letošní Demo Days byly opět jasným důkazem mých slov."

www.toyota-forklifts.cz

TDD-439

TDD-788

TDD-936

TDD-980Kalendář akcí

<<  Říjen 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..