Google překladač: English Deutsch

• dva automatické procesní jeřáby Konecranes GL
• několik servisních jednokolejnicových systémů s kladkostroji
• jeden středně těžký mostový jeřáb CXT pro údržbu

WTE P1170700

Konecranes c zvolaniSpolečnost Hamburger Hungária je předním výrobcem obalového papíru v Evropě, který na svých dvou papírenských strojích v maďarských Dunaujvaros ročně vyrobí 700 000 tun pokročilého recyklovaného obalového papíru. Výroba na bázi sběrového papíru je přínosem k ochraně životního prostředí tím, že není nutná přeprava sběrového papíru na skládky, naopak papírna vyrábí recyklací produkt s vyšší přidanou hodnotou. Hamburger Hungária vybudovala nový závod na zpracování odpadu. Pro provoz moderní elektrárny potřebovali několik jeřábových systémů, aby plně a nepřetržitě pokrývali energetickou potřebu papírny a současně využívali vedlejší produkty výroby papíru. Nové zařízení na „přeměnu odpadu na palivo" zahájilo provoz počátkem roku 2023.

peel grap 8

Rozsah dodávky
Konecranes do papírny dodalo několik jeřábových systémů. Dva plně automatizované procesní jeřáby na odpad GL s nosností 12 tun a rozpětím 24,5 metrů, servisní jednokolejné systémy s 5tunovými kladkostroji a mostový jeřáb CXT s nosností 10 tun a rozpětím 30,3 metrů pro halu na přípravu paliva. Procesní težké jeřáby jsou vybaveny drapáky o objemu 8 m3 a menším čistícím drapákem připevněným k pomocnému kladkostroji. Plně automatizované jeřáby fungují současně a lze je také ručně ovládat ze vzdáleného operačního stanoviště prostřednictvím kamer nebo rádiovým dálkovým ovládáním. Díky této pokročilé technologii nepotřebuje Hamburger velín s přímým vizuálním kontaktem prostoru pod jeřábem. Konecranes je také dodavatelem kompletních kamerových systémů s několika pohledy dolů z jeřábu do různých míst skladu. Prostor návozu odpadní suroviny lze detekovat laserovými skenery umístěnými na jeřábu a vizualizovat tak v 3D pohledu na monitorech obsluhy. Výška hladiny odpadu v zásobníku a přepravních boxech je detekována radarovými senzory. Konecranes také dodalo řídicí systém výsypných vrat, včetně semaforů a senzorů detekce nákladních vozidel.

Sklad odpadu/paliva má dvě části
Vstupní sklad (pro příjem tuhého komunálního odpadu, skladování a zásobování násypky pro přípravu paliva) a výstupní sklad (pro příjem a přípravu paliva, skladování a zásobování násypky spalovny. Oba jeřáby pracují na stejné dráze, ve svém vlastním prostoru, nicméně v případě poruchy se vzájemně zastoupí.

Procesní dvounosníkové mostové jeřáby GL pro energetické využití odpadu
Dva jeřáby na odpad mají nosnost 12 tun a rozpětí 24,5 metrů a jsou vybaveny kočkou jedinečné konstrukce GL. Patentovaná konstrukce byla navržena pro vysoké nosnosti při manipulaci s odpadem.
Jeřáby jsou standardně vybaveny systémem Sway Control a inteligentními funkcemi pro podávání zásobníku. Vzdálené monitorování a hlášení TRUCONNECT® ulehčuje údržbu díky informacím o skutečném využití. Kompaktní konstrukce jeřábu a regenerativní brzdění šetří místo a energii.
Jeřáby na odpad pracují současně a plně automatizovaně, zcela bez obsluhy. Jeřáb se sám stará o hospodaření s palivovým materiálem. V případě potřeby je lze ovládat také poloautomaticky nebo manuálně pomocí ROS (Remote Operation Station) na dálku z velínu či pomocí radiového dálkového ovládání.
Jeřáby jsou vybaveny antikolizním systémem, protože na jedné dráze se pohybují oba dva jeřáby současně. Antikolizní zařízení zastaví jeřáb, pokud je vzdálenost mezi jeřáby menší, než je povoleno.
Jeřáby jsou vybaveny i vážicím systémem, jenž se skládá ze snímačů zatížení a elektronické vážicí jednotky. Pokaždé, když jeřáb podává odpad, zaznamená do systému informaci o hmotnosti ještě před shozením odpadu. Výsledek vážení se přenáší do procesního počítače a zobrazuje se také na panelu obsluhy v hlavním uživatelském rozhraní.
Automatické cykly – přijímací cyklus slouží k přesunu odpadu z prostoru skládky do prostoru skladu. Nákladní automobily se obvykle vykládají během standardní pracovní doby. Jeřáb vyzvedne odpad z prostoru vykládky a shodí jej do prostoru skladování nebo přímo do zásobníku. Jeřáb vyklízí prostor výsypky, dokud není zásobník výsypky prázdný.
K zásobování násypky se používá podávací cyklus. Tento proces je nejprioritnější operací v závodě a běží nepřetržitě 7 dní v týdnu. Vyzvedávacím prostorem může být skladovací bunkr nebo výsypný prostor.
Systém obsluhy – vzdálená obslužná stanice nabízí bezpečné a pohodlné pracovní prostředí, kdy se jeřáby ovládají ze vzdálené řídicí místnosti mimo provozní prostor. Multifunkční elektronický stůl, vizualizace založená na kameře a ergonomické ovládání podporují efektivní práci i příjemný uživatelský zážitek.
Vzdálená ovládací stanice je vybavena stejnými ovládacími prvky jako kabina obsluhy. Stanice využívá monitory zobrazující v reálném čase pohledy kamer spolu s informacemi týkajícími se jeřábu a procesu. To znamená, že jeřáby lze řídit z řídicí místnosti, která se nachází mimo provozní prostor jeřábu a bez přímé viditelnosti na jeřáb.

ROS 2
Vzdálená ovládací stanice, vybavená nejnovější technologií firmy Konecranes, poskytuje bezpečné, plně funkční a pohodlné pracovní prostředí. Uživatelská přívětivost zvyšuje plynulost procesů a produktivitu.
V zařízeních na energetické využití odpadů, která pracují 24 hodin denně ve dvou až třech směnách, může provoz v plné automatizaci i v jedné z těchto směn přinést dostatečné úspory pro výrazné zlepšení ostatních oblastí provozu.
Hladiny materiálu v bunkru a informace o výšce jsou prezentovány v metrech či procentech. Rovněž se zobrazuje aktuální stav bunkru, tj. jeho objem a míra naplnění. Obsluha si může vybrat mezi 2D a 3D pohledem na zobrazení úrovně materiálu bunkru.
Inteligentní funkce Konecranes byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky v oblasti pokročilých potřeb zdvihání. To poskytuje kontrolu nad manipulací s materiálem ve výrobních procesech a umožňuje bezpečnější a rychlejší přesun břemen.

Jeřáby byly vybaveny následujícími chytrými funkcemi
SWAY CONTROL omezuje výkyv břemene řízením zrychlení a zpomalení mostu a vozíku, což umožňuje rychlejší manipulaci s břemenem a přesnější polohování. Tato funkce umožňuje bezpečnější práci blíže ke stěnám jámy.

ADAPTIVNÍ ROZSAH RYCHLOSTI (ASR) a ROZŠÍŘENÝ ROZSAH RYCHLOSTI (ESR) vám dávají možnost optimalizovat rychlost jeřábu. Prázdný hák se může pohybovat více než dvojnásobnou rychlostí oproti naloženému háku, což umožňuje obsluze zvolit nejefektivnější způsob ovládání kladkostroje. Variabilní rychlost zvedání zajišťuje přesnost při pomalém provozu a kratší dobu cyklu zatížení při rychlejším provozu.

PREVENCE ODKLONU LAN zabrání naklápění drapáku a uvolnění lan kladkostroje. Zjistí, kdy břemeno dosáhlo své konečné polohy, a automaticky zastaví spouštěcí pohyb. Lana kladkostroje se neuvolní a zvedací zařízení se nepřevrátí. Prevence uvolnění lan pomáhá udržet kontrolu nad drapákem a zabraňuje jeho spouštění při náběru materiálu.

OCHRANNÁ OBLAST umožňuje definovat chráněné zóny, jako jsou výrobní stroje nebo skladovací prostory, do kterých jeřáb nesmí vstoupit. Tyto funkce pomáhají předcházet kolizím mezi jeřábem a cenným zařízením umístěným v blízkosti jeřábu, a tím zvyšují bezpečnost a zabraňují případným škodám.

PREVENCE RÁZOVÉHO ZATÍŽENÍ umožňuje plynulé zvedání nákladu. Pohon zvedáku monitoruje náklad. Pokud dojde k prudkému zvednutí břemene, rychlost zvedání se automaticky sníží, dokud není břemeno zvednuto. Tato funkce je navržena tak, aby zabránila otřesům břemene a jeřábu a prodloužila životnost ocelové konstrukce a mechanických částí jeřábu.

CÍLOVÁ POLOHA snižuje potřebu ručního ovládání jeřábu. Pouze jediným tlačítkem přivede břemeno do předem definované cílové polohy. Tyto funkce výrazně zkracují dobu pracovního cyklu, pokud je pracovní cyklus známý a opakující se, a urychlují a usnadňují vaše procesy.

Rekuperační síťová brzdová jednotka DYNAREG
Rekuperační brzdění síťové jednotky s jednotkami D2R umožňuje velmi efektivní optimalizaci spotřeby energie. Provoz jeřábu vyžaduje časté rozjíždění a zastavování.
Během každého přerušení (např. spouštění břemene) je třeba zpracovat vygenerovanou energii. Namísto jejího plýtvání v brzdných odporech ji lze vrátit zpět do napájecí sítě.

LED osvětlení
LED P1170676Modernizace LED osvětlení vám pomůže ušetřit peníze a zajistit uživatelsky přívětivý a bezpečný provoz spolu s moderním vzhledem vašeho jeřábu.

 

 

 

 

 

 

Ovládání výsypových vrat
Systém ovládání výsypné brány zahrnuje světelnou signalizaci a senzory pro detekci nákladních vozidel.
Vzdálený vstup/výstup v oblasti nákladních vozidel je propojovací skříňka umístěná v oblasti nákladních vozidel (skříňka rozhraní oblasti nákladních vozidel).
Je to rozhraní pro provozní zařízení, jako jsou signální světla, detekce nákladních vozidel, E-Stop v této oblasti.

Kamerový systém
Camera 1Kompletní kamerový systém v bunkru s několika pohledy dolů z jeřábu a z různých míst v bunkru.

 

 

 

 

Laserový skener
Hladinu bunkru lze zjistit pomocí laserových skenerů na jeřábu a vizualizovat ji ve 3D pohledu v hlavním uživatelském rozhraní.

Radarové senzory
Radar sensorVýška hladiny v zásobníku a v přepravních boxech je zjišťována radarovými senzory. Radarové snímače se používají pro podavač, přepravní box a podávací box.

 

 

 

 

 

 

Jednokolejné systémy s kladkostroji
Kompaktní a robustní servisní jednokolejnicové kladkostroje Konecranes se obvykle používají v zásobnících, na parkovištích a v prostorách údržby.
Jejich různé konfigurace vozíků zajišťují nejlepší přizpůsobení dané aplikaci. Použitý jednokolejnicový kladkostroj má nosnost až 5 tun a výšku zdvihu až 32 metrů.
Údržba v Hamburku je vybaveny dvěmi kusy 5tunových servisních kladkostrojů včetně ocelové konstrukce. Jednokolejnicový servisní kladkostroj o nosnosti 5 tun je umístěn nad servisním prostorem. Jeřáb má rozpětí 28 metrů a výškou zdvihu 22,5 metrů.

chainHoist

Jednonosníkový mostový jeřáb CXT
Tento jeřáb skvěle pokrývá prostor manipulace s vynikajícím přístupem k háku kladkostroje. Všechny klíčové mechanické komponenty jsou navrženy speciálně pro použití tohoto jeřábu.
Jednonosníkový údržbový jeřáb CXT o nosnosti 10 tun v hale pro přípravu paliva má rozpětí 30,3 metrů. Výška zdvihu je 15,74 m/min (při rychlosti ASR 7,5 m/min) s plynulým invertorovým zvedáním pro přesnou manipulaci s břemenem. Rychlost kočky je 20 m/min, rychlost mostu je 32 m/min.

Drsné a prašné prostředí vyžaduje spolehlivou technologii pro manipulaci s materiálem. Vysoce komplexní provoz potřebuje dosáhnout provozní špičkové efektivity v manipulaci s odpadem vyžaduje zkušené odborné vedení již od začátku projektu. Ve spalovně je neplánovaná odstávka katastrofou a prostoje jsou poměrně nákladné. Proto toto odvětví vyžaduje jeřáb, který pracuje nepřetržitě 24/7.

WTE 2 mit Logo

www.konecranes.czKalendář akcí

<<  Červen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news